Адвокат в Харькове

Адвокат в Харькове . Юридические услуги . Уголовные дела . Помощь при ДТП. Брачный договор. Раздел имущества. Абонентское обслуживание .Возмещение ущерба

Адвокатский запрос

Новости

Статьи - Статьи
Пролонгация
договора на основании Условия и Правил банка незаконна

Pavel - 03.04.2020

Верховний Суд 3 жовтня 2019 року (ВС/ВП у справi № 3321/1653/13-ц) дiйшов до висновку про те, що пролонгація договору передбачена Умовами та правилами банківських послуг, які не були підписані позичальником, а тому не можуть бути взяті до уваги як належні докази на підтвердження зазначених позовних вимог.

Відповідно до правил користування платіжною карткою, які є складовою кредитного договору, картка діє в межах визначеного нею строку. За таким договором, що визначає щомісячні платежі погашення кредиту та кінцевий строк повного погашення кредиту перебіг позовної давності (стаття 257 ЦК України) щодо місячних платежів починається після несплати чергового платежу, а щодо повернення кредиту в повному обсязі зі спливом останнього дня місяця дії картки (стаття 261 ЦК України), а не закінченням строку дії договору. Подробнее...

Статьи - Статьи
Брачный
договор через представителя заключать нельзя

Pavel - 01.04.2020

Верховний Суд 25 вересня 2019 року (ВС/КЦС у справi № 757/10715/17-ц) дiйшов до висновку про те, що укладати шлюбний договір через представника незаконно.

Відповідно до статті 92 СК України шлюбний договір може бути укладено особами, які подали заяву про реєстрацію шлюбу, а також подружжям.

Системний аналіз статей 2, 9, 14 СК України дає підстави для висновку про існування особливостей у регулюванні відносин з реалізації подружжям (нареченими) майнових сімейних прав при укладенні шлюбного договору, а відповідно, виходячи із цих особливостей потрібно оцінювати і допустимість представництва під час укладення шлюбного договору.

Частиною другою статті 238 ЦК України передбачено, що представник не може вчиняти правочин, який відповідно до його змісту може бути вчинений лише особисто тією особою, яку від представляє. Подробнее...

Статьи - Статьи
Споры
об отмене регистрации имущественных прав являются гражданско-правовыми

Pavel - 30.03.2020

Верховний Суд 2 жовтня 2019 року (ВС/ВП у справi № 807/137/18) дiйшов до висновку про те, що спір про скасування рішення, запису щодо державної реєстрації речового права на нерухоме майно чи обтяження такого права за іншою особою у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно є цивільно-правовим. А тому вирішення таких спорів здійснюється за правилами цивільного або господарського судочинства залежно від суб`єктного складу сторін.

Належним відповідачем у справах за позовом про скасування рішення, запису щодо державної реєстрації права чи обтяження має бути особа, право чи обтяження якої зареєстровано. Подробнее...