Адвокат в Харькове

Адвокат в Харькове . Юридические услуги . Уголовные дела . Помощь при ДТП. Брачный договор. Раздел имущества. Абонентское обслуживание .Возмещение ущерба

Адвокатский запрос

Новости

Статьи - Статьи
З
особи, яка за законом звільнена від сплати судового збору такий стягнутий бути не може

Pavel - 17.11.2017

Верховний Суд України 27 вересня 2017 року (справа №  6-1467цс17) дійшов до висновку про те, що з особи, яка за законом звільнена від сплати судового збору такий стягнутий бути не може.

За нормами ст. 88 ЦПК України якщо сторону, на користь якої ухвалено рішення, звільнено від оплати судових витрат, з другої сторони стягуються судові витрати на користь осіб, що їх понесли, пропорційно до задоволеної чи відхиленої частини вимог. Якщо обидві сторони звільнені від оплати судових витрат, вони компенсуються за рахунок держави у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України:

Подробнее...
Статьи - Статьи
Срок
не считается пропущенным, если документы были сданы на почту

Pavel - 15.11.2017

Верховний Суд України 21 вересня 2017 року (справа № 6-1509цс17) дійшов до висновку про те, що відповідно до частини шостої статті 70 ЦПК України строк не вважається пропущеним, якщо до його закінчення заява, скарга, інші документи чи матеріали або грошові кошти здано на пошту чи передано іншими відповідними засобами зв’язку: Подробнее...

Статьи - Статьи
Восстановление
судом срока на обжалование решения без указания мотивов является нарушением

Pavel - 13.11.2017

Верховний Суд України 16 серпня 2017 року (справа № 6-577цс17) дійшов до висновку про те, що поновлення судом процесуального строку на оскарження рішення без наведення причини та скасування цього рішення, є порушенням п. 1 ст. 6 Європейської конвенції з прав людини.

Пунктом першим статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод гарантовано, що кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов’язків цивільного характеру.

У рішенні Європейського суду з прав людини в справі  «Устименко проти України» (заява № 32053/13) суд постановив, що було порушення пункту 1 статті 6 Конвенції та дійшов висновку, що національні суди, вирішивши поновити пропущений строк оскарження остаточної постанови у справі заявника без наведення відповідних причин та скасувавши в подальшому постанову суду, порушили принцип правової визначеності та право заявника на справедливий судовий розгляд за пунктом 1 статті 6 Конвенції:

Подробнее...

Последние новости