Адвокат в Харькове

Адвокат в Харькове . Юридические услуги . Уголовные дела . Помощь при ДТП. Брачный договор. Раздел имущества. Абонентское обслуживание .Возмещение ущерба

Адвокатский запрос

Новости

Статьи - Статьи
Факт
проживания с наследодателем можно подтвердить другими доказательствами нежели пропиской

Pavel - 10.08.2018

Верховний Суд 04 липня 2018 року (ВС/КЦС у справі № 404/2163/16-ц) дійшов до висновку про те,  що  відсутність реєстрації місця проживання спадкоємця за останнім місцем проживання спадкодавця не є доказом того, що він не проживав із спадкодавцем.

Згідно зі статтею 2 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», реєстрація місця проживання чи місця перебування особи або її відсутність не можуть бути умовою реалізації прав і свобод, передбачених Конституцією, законами чи міжнародними договорами України, або підставою для їх обмеження.

Відсутність реєстрації місця проживання відповідача за останнім місцем проживання спадкодавця є доказом того, що він не проживав із спадкодавцем, оскільки сама по собі відсутність такої реєстрації не є абсолютним підтвердженням обставин про те, що спадкоємець не проживав із спадкодавцем на час відкриття спадщини, якщо передбачені частиною третьою статті 1268 ЦК України обставини підтверджуються іншими належними і допустимими доказами: Подробнее...

Статьи - Статьи
Дії
або бездіяльність Держказначейства під час виконання судових рішень мають оскаржуватися в порядку адміністративного судочинства

Pavel - 08.08.2018

Верховний Суд 20 червня 2018 року (ВС/ВП у справі № 916/1227/16) дійшов до висновку про те,  дії або бездіяльність Держказначейства під час виконання судових рішень мають оскаржуватися в порядку адміністративного судочинства.

Держказначейство є встановленим Законом України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень» органом, який здійснює гарантоване державою забезпечення виконання рішень суду способом безспірного списання з рахунку боржника (державного органу, державного підприємства або підприємства, примусова реалізація майна якого забороняється) за рахунок коштів, передбачених за бюджетною програмою для забезпечення виконання рішень суду.

Згідно з положеннями КАС України  на справи у публічно-правових спорах, зокрема спорах фізичних чи юридичних осіб із суб’єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень, тобто нормативно-правових актів чи індивідуальних актів, дій чи бездіяльності поширюється юрисдикція адміністративних судів: Подробнее...

Статьи - Статьи
Суды
не могут признавать право собственности на предмет ипотеки за ипотекодержателем

Pavel - 07.08.2018

Суди не наділені повноваженнями звертати стягнення на предмет іпотеки шляхом визнання право власності на нього за іпотекодержателем.

Велика Палата Верховного Суду; постанова від 21 березня 2018 року по справі Справа № 760/14438/15-ц.

Передача іпотекодержателю права власності на предмет іпотеки відповідно до статей 3637 Закону України «Про іпотеку» є способом позасудового врегулювання, який здійснюється за згодою сторін без звернення до суду.

Застереження в договорі про задоволення вимог іпотекодержателя шляхом визнання права власності на предмет іпотеки - це виключно позасудовий спосіб урегулювання спору, який сторони встановлюють самостійно у договорі.

 

З урахуванням вимог статей 328335392 ЦК України у контексті статей 3637 Закону України «Про іпотеку» суди не наділені повноваженнями звертати стягнення на предмет іпотеки шляхом визнання право власності на нього за іпотекодержателем. Подробнее...

Последние новости