Адвокат в Харькове

Адвокат в Харькове . Юридические услуги . Уголовные дела . Помощь при ДТП. Брачный договор. Раздел имущества. Абонентское обслуживание .Возмещение ущерба

ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

__________________________________________________________________

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2020 рокум. Харків

Справа № 624/286/20

Провадження №22-ц/818/3508/20

Харківський апеляційний суд у складі колегії суддів судової палати з розгляду цивільних справ:

головуючогоКругової С.С.,

суддів Хорошевського О.М., Яцини В.Б.,

секретаря: Каплоух Н.Б.,

Позивач:  ОСОБА_1 ,

Відповідач: акціонерне товариство комерційний банк "Приват Банк",

Треті особи: приватний нотаріус Чернігівського міського нотаріального округу Завалієв Артем Анатолійович, Міжрайонний відділ державної виконавчої служби по Кегичівському та Сахновщинському районах Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Харкові цивільну справу за заявою  ОСОБА_1 про забезпечення позову у справі за позовом  ОСОБА_1 до акціонерного товариства комерційного банку "Приват банк", треті особи: приватний нотаріус Чернігівського міського нотаріального округу Завалієв Артем Анатолійович, Міжрайонний відділ державної виконавчої служби по Кегичівському та Сахновщинському районах Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню,

за апеляційною скаргою адвоката Лебединської Інеси Сергіївни, яка діє в інтересах ОСОБА_1 на ухвалу Кегичівського районного суду Харківської області від 23 квітня 2020 року, постановлену суддею Куст Н.М.,-

в с т а н о в и в :

ОСОБА_1 звернувся до Кегичівського районного суду Харківської області з позовом до акціонерного товариства комерційний банк "Приват банк" про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню.

У квітні 2020 року адвокат Лебединська Інеса Сергіївна, яка діє в інтересах ОСОБА_1 подала заяву про забезпечення позову, в якій просила зупинити стягнення за виконавчим написом № 4196 від 13 червня 2017 року, вчинений приватним нотаріусом Чернігівського міського нотаріального округу Завалієвим А.А. про стягнення з ОСОБА_1 на користь АК КБ «Приватбанк» заборгованості за кредитним договором у розмірі 24 798,96 гр., по виконавчому провадженню № 54450244.

Заява мотивована тим, що ОСОБА_1 до суду подано позовну заяву про визнання виконавчого напису, зареєстрованого в реєстрі № 4196 від 13 червня 2017 року, вчиненого приватним нотаріусом Чергінівського міського нотаріального округу Завалієвим А.А. про стягнення з ОСОБА_1 на користь АК КБ «ПриватБанк» заборгованості за кредитним договором у розмірі24 798,96 грн, таким, що не підлягає виконанню. На даний час фактично здійснюється стягнення за виконавчим провадженням шляхом звернення стягнення на заробітну плату та існує реальна загроза невиконання чи утруднення виконання можливого рішення суду про задоволення позову, невжиття заходів забезпечення позову може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду, а тому вважає наявні підстави для вжиття заходів забезпечення позову.

Ухвалою Кегичівського районного суду Харківської області від 23 квітня 2020 року у задоволенні заяви ОСОБА_1 про забезпечення позову відмовлено.

Ухвала судупершої інстанціїмотивована тим,щопозивач не обґрунтував підстав для забезпечення позову, не надав суду належних та переконливих доказів на підтвердження того, що невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або не забезпечить ефективний захист чи поновлення порушених, оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся.

Не погоджуючись з ухвалою суду першої інстанції, адвокат Лебединська І.С.,яка дієв інтересах ОСОБА_1  звернулась з апеляційною скаргою, в якій, посилаючись на порушення норм процесуального права, просить скасувати ухвалу суду першої інстанції та задовольнити заяву про забезпечення позову.

Зазначає, що позивачем було обґрунтовано підстави для забезпечення позову та надано до суду належні докази того, що на даний час здійснюється стягнення за виконавчим провадженням, фактично здійснюються заходи примусового виконання виконавчого напису шляхом звернення стягнення на заробітну плату ОСОБА_1 , у зв`язку з чим невжиття заходів забезпечення позову може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду. Позивачем було надано належні докази того, що відкрито виконавче провадження та винесено постанову про звернення стягнення на заробітну плату позивача.

Відзивів на апеляційну скаргу до суду апеляційної інстанції від учасників справи не надходило.

Заслухавши доповідь судді, обговоривши доводи апеляційної скарги та дослідивши матеріали справи, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга підлягає задоволенню з наступних підстав.

У частині другійстатті 149 ЦПК Українипередбачено, що забезпечення позову допускається як до пред`явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист, або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.

Метою забезпечення позову є вжиття судом, у провадженні якого знаходиться справа, заходів щодо охорони матеріально-правових інтересів позивача від можливих недобросовісних дій із боку відповідача з тим, щоб забезпечити позивачу реальне та ефективне виконання судового рішення, якщо воно буде прийняте на користь позивача, в тому числі задля попередження потенційних труднощів у подальшому виконанні такого рішення.

Відповідно допункту 6 частини першоїстатті 150 ЦПК Українипозов забезпечується, зокрема, зупиненням стягнення на підставі виконавчого документа, який оскаржується боржником у судовому порядку.

У справі, що переглядається, позивач заявив вимогу про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню. У заяві позивач просив зупинити примусове стягнення, яке вже відбувається на підставі виконавчого напису нотаріуса.

Відповідно до частини четвертоїстатті 263 ЦПК Українипри виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин суд враховує висновки щодо застосування відповідних норм права, викладені в постановах Верховного Суду.

У постанові Верховного Суду у складі суддів Об`єднаної палати Касаційного господарського суду від 16 серпня 2018 року у справі № 910/1040/18 зазначено, що «застосування заходів забезпечення позову шляхом зупинення стягнення на підставі виконавчого напису від 20 грудня 2017 № 7861, вчиненого приватним нотаріусом, яким звернено стягнення на майно, та встановлення заборони на здійснення будь-яких дій відносно виконання такого виконавчого напису є адекватним та ефективним способом забезпечення позову».

Враховуючи, що 7 серпня 2017 року державним виконавцем Міжрайонного відділу державної виконавчої служби по Кегичівському та Сахновщинському районах Головного територіальногоуправління юстиціїу Харківськійобласті винесенопостанову провідкриття виконавчогопровадження зпримусового виконаннявиконавчого напису№ 4196виданого 13червня 2017року приватнимнотаріусом Чернігівськогоміського нотаріальногоокругу ЗавалієвимАртемом Анатолійовичемпро стягнення з ОСОБА_1 на користь ПАТ КБ «Приватбанк» боргу в розмірі 24798, 96 грн грн, а позивач оскаржує такий виконавчий напис в судовому порядку шляхом подання позову про визнання його таким, що не підлягає виконанню, через те, що вважає, що такий виконавчий напис здійснено з порушенням норм чинного законодавства, - існує реальна загроза, що невжиття заходів забезпечення позову може істотно ускладнити чи унеможливити ефективний захист або поновлення порушених прав позивача (у разі задоволення позову), за захистом яких він звернувся до суду.

Постановою державного виконавця Міжрайонного відділу державної виконавчої служби по Кегичівському та Сахновщинському районах Головного територіального управління юстиції у Харківській області від 23.07.2018 року звернуто стягнення на заробітну плату ОСОБА_1 .

Встановивши, що невжиття заходів забезпечення позову може істотно ускладнити чи унеможливити виконання можливого рішення суду про задоволення позову, колегія суддів дійшла висновку про наявність передбачених законом підстав для застосування заходів забезпечення позову шляхом зупинення стягнення на підставі виконавчого документа, який оскаржується у судовому порядку.

Таким чином,застосування заходівзабезпечення позовушляхом зупиненнястягнення напідставі виконавчогонапису №№ 4196 виданого 13 червня 2017року приватним нотаріусом Чернігівського міського нотаріального округу Завалієвим Артемом Анатолійовичем, є адекватним та ефективним способом забезпечення позову.

Відтак висновки суду про відсутність підстав для вжиття заходів забезпечення позову є помилковими.

Враховуючи наведене, колегія суддів вважає доцільним задовольнити заяву адвоката Лебединської Інеси Сергіївни, яка діє в інтересах ОСОБА_1 про забезпечення позову.

За вказаних обставин ухвала суду підлягає скасуванню з постановленням нового судового рішення про задоволення заяви про забезпечення позову.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.149,150,368,374,376,382 - 384 ЦПК України, суд

п о с т а н о в и в:

Апеляційну скаргу адвоката Лебединської Інеси Сергіївни, яка діє в інтересах ОСОБА_1 задовольнити.

Ухвалу Кегичівськогорайонного судуХарківської областівід 23квітня 2020року скасувати. Заяву про забезпечення позову задовольнити. Стягнення за виконавчим написом № 4196 від 13 червня 2017 року, вчиненого приватним нотаріусом Чергінівського міського нотаріального округу Завалієвим А.А. про стягнення з ОСОБА_1 на користь АК КБ «ПриватБанк» заборгованості за кредитним договором у розмірі24 798,96 грн - зупинити на час розгляду цивільної справи за позовом  ОСОБА_1 до акціонерного товариства комерційного банку "Приват банк", треті особи: приватний нотаріус Чернігівського міського нотаріального округу Завалієв Артем Анатолійович, Міжрайонний відділ державної виконавчої служби по Кегичівському та Сахновщинському районах Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню.

Постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дня її прийняття. Касаційна скарга може бути подана протягом тридцяти днів з дня складення повного тексту постанови безпосередньо до Верховного Суду в порядку ст.389 ЦПК України.

Головуючий С.С. Кругова

Судді О.М. Хорошевський

В.Б. Яцина

повний текст постанови

складено 19 червня 2020 року