Адвокат в Харькове

Адвокат в Харькове . Юридические услуги . Уголовные дела . Помощь при ДТП. Брачный договор. Раздел имущества. Абонентское обслуживание .Возмещение ущерба

Справа № 643/14022/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2020 року слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова Задорожна А.М.,

за участі секретаря судових засідань Тугайбей В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу представника потерпілої ОСОБА_1 адвоката Панасенка Павла Петровича на бездіяльність дізнавача щодо нездійснення процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений строк,

ВСТАНОВИВ:

09.09.2020 року до слідчого судді Московського районного суду надійшла скарга представника потерпілої ОСОБА_1 адвоката Панасенка Павла Петровича на бездіяльність дізнавача щодо нездійснення процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений строк.

У поданій скарзі заявник зазначив, що в провадженні СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020225470000106 від 09.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

30.07.2020 року він звернувся до інспектора сектору дізнання Московського ВП ГУНП в Харківській області з клопотанням про арешт майна автомобіля SKODA FABIA держаний номер НОМЕР_1 , рік випуску 2008.

До часу звернення із скаргою до слідчого судді результати розгляду вказаного клопотання йому не відомі, у зв`язку з чим, виникла необхідність звернутися до суду зі скаргою.

На судове засідання заявник не з`явився, до його початку надав заяву, в якій доводи своєї скарги підтримав, наполягав на її задоволенні та не заперечував проти її розгляду за його відсутності.

Прокурор, інспектор СД у судове засідання не з`явились, до його початку подали заяви, в яких проти задоволення скарги заперечували, вважали за можливе її розглянути за їх відсутності, надавши для огляду в судовому засіданні матеріали кримінального провадження.

Слідчий суддя розглянувши скаргу з додатками, матеріали кримінального провадження прийшов до наступного.

Із матеріалів кримінального провадження, слідує, що в провадженні сектору дізнання Московського ВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №12020225470000106 від 09.07.2020, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі ухвали слідчого судді Московського району м. Харкова від 06.07.2020 щодо зобов`язання слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області, визначеного у встановленому законом порядку, внести відомості до ЄРДР за заявою ОСОБА_1 , яка надійшла до Московського ВП ГУНП в Харківській області 25.06.2020. Інспектором СД 14.07.2020 допитано потерпілу ОСОБА_1 .

Крім того, в матеріалах кримінального провадження наявне клопотання представника потерпілої ОСОБА_1 адвоката Паначенка П.П. від 30.07.2020 щодо звернення до слідчого судді з клопотанням про арешт майна автомобіля SKODA FABIA держаний номер НОМЕР_1 , рік випуску 2008 та вжиття заходів з метою виявлення та розшуку майна вказаного автомобіля шляхом винесення постанови про оголошення у розшук автомобіля.

На виконання вказаного клопотання інспектором СД оперативному підрозділу дано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій (у порядку п.3 ч.2 ст.40 КПК України) та 05.08.2020 направлено листа за підписом начальника СД Московського ВП ГУНП в Харківській області представнику потерпілої адвокату Панасенку П.П. про частковий розгляд його клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.9 КПК України під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Відповідно до ч. 1 ст. 40 КПК України слідчий несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій.

Статтею 110КПК України передбачено, що рішення слідчого приймається у формі постанови, яка виноситься у випадках, передбачених цим Кодексом, а також, коли слідчий, прокурор визнає це за необхідне. Постанова слідчого складається з частин, у тому числі і мотивувальної частини, яка повинна містити відомості про зміст обставин, які є підставами для прийняття постанови, мотиви прийняття постанови, їх обґрунтування та посилання на положення цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 220 КПК України клопотання сторони захисту, потерпілого і його представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, про виконання будь-яких процесуальних дій та у випадках, установлених цим Кодексом, іншої особи, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, або її представника слідчий, прокурор зобов`язані розглянути в строк не більше трьох днів з моменту подання і задовольнити їх за наявності відповідних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 220 КПК України про результати розгляду клопотання повідомляється особа, яка заявила клопотання. Про повну або часткову відмову в задоволенні клопотання виноситься вмотивована постанова, копія якої вручається особі, яка заявила клопотання, а у разі неможливості вручення з об`єктивних причин - надсилається їй.

Також, з матеріалів справи встановлено, що 05.08.2020 року начальник СД Московського ВП ГУНП в Харківській області на клопотання адвоката Панасенко П.П. від 30.07.2020 року надав відповідь у формі листа, з якого вбачається, що йому, як представнику потерпілої повідомляється про надання доручення до ВКП Московського ВП ГУНП в Харківській області на проведення всіх необхідних слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення фактичного місця знаходження автомобіля SKODA FABIA держаний номер НОМЕР_1 та особи, у якої він на даний час перебуває. У разі встановлення вказаної інформації буде вирішуватись питання про визнання автомобілю речовим доказом та накладення на нього арешту, як заходу кримінального провадження.

З врахуванням вищевказаного, слідчий суддя доходить висновку, що начальником СД Московського ВП ГУНП в Харківській області, в порушення вимог ст. 220 КПК України, клопотання адвоката Панасенко П.П. не було розглянуто у передбаченому законом порядку та у передбачений законом строк не було винесено відповідну постанову.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що в судовому засіданні заявником доведено, що дійсно мала місце бездіяльність, яка полягає в тому, що клопотання заявника про вчинення необхідних процесуальних дій не було розглянуто у передбаченому законом порядку, оскільки лист начальника СД Московського ВП ГУНП в Харківській області від 05.08.2020 року не можна вважати належним розглядом клопотання.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що скарга представника потерпілої ОСОБА_1 - адвоката Панасенко Павла Петровича на бездіяльність дізнавача СД Московського ВП ГУНП в Харківській області щодо нездійснення інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений КПК України строк, підлягає задоволенню, зобов`язавши інспектора СД Московського ВП ГУНП в Харківській області Кішіш`яна А.А., який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020225470000106 від 09.07.2020, розглянути клопотання адвоката Панасенко П.П. від 30.07.2020 року та повідомити про прийняте рішення в порядку, передбаченому ст. 220 КПК України.

Відповідно до ст.307 КПК України за результатами розгляду скарги на рішення дію чи бездіяльність слідчого постановляється ухвала, окрім іншого, про зобов`язання вчинити певну дію.

Керуючись ст. ст. 2, 7, 9, 40, 110, 220, 303-307 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Скаргу представника потерпілої ОСОБА_1 адвоката Панасенко Павла Петровича на бездіяльність дізнавача Московського ВП ГУНП в Харківській області щодо нездійснення інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений КПК України строк - задовольнити.

Зобов`язати дізнавача Московського ВП ГУНП в Харківській області Кішіш`яна А.А., який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020225470000106, розглянути клопотання представника потерпілої ОСОБА_1 адвоката Панасенко П.П. від 30.07.2020 року та повідомити про прийняте рішення в порядку, передбаченому ст. 220 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя А.М. Задорожна