Адвокат в Харькове

Адвокат в Харькове . Юридические услуги . Уголовные дела . Помощь при ДТП. Брачный договор. Раздел имущества. Абонентское обслуживание .Возмещение ущерба

Справа № 646/234/21

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.01.21року м.Харків

Червонозаводський районний суд м. Харкова у складі:

Головуючого - судді Благої І.С.,

за участю секретаря Матвійчук В.В.,

розглянувши в порядку окремого провадження цивільну справу за заявою ОСОБА_1 , заінтересована особа Відділ державної реєстрації актів цивільного стану по Слобідському та Основ`янському районах у місті Харкові Східного міжрегіонального управління міністерства юстиції (м.Харків), про встановлення факту народження,-

ВСТАНОВИВ:

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшла заява ОСОБА_1 про встановлення факту народження дитини жіночої статі- ОСОБА_2 , яка народилась ІНФОРМАЦІЯ_1 у м. Донецьк, зазначивши матір`ю громадянку України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В обґрунтування заявлених вимог заявник посилається на те, що ІНФОРМАЦІЯ_1 вона народила дівчинку жіночої статі - ОСОБА_2 на тимчасово окупованій території України у м.Донецьк. Згідно заяви, дитина була народжена не в зареєстрованому шлюбі. Заявник зазначає, що з метою реєстрації народження її дитини вона звернулась з відповідною заявою до відділу державної реєстрації актів цивільного стану, але отримала письмову відмову у реєстрації вказаного факту з підстав відсутності у наданому нею документі про підтвердження факту народження дитини юридичної сили. Встановити факт народження необхідно для реєстрації народження дитини у встановленому Законом порядку та отримання свідоцтва про народження, згідно чинного законодавства України.

Заявник в судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд справи за її відсутності, просила задовольнити заявлені вимоги.

Представник заінтересованої особи в судове засідання не з`явився, був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи.

Згідно з ч. 2 ст. 247 ЦПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі, чи в разі якщо відповідно до положень цього Кодексу розгляд справи здійснюється судом за відсутності осіб, які беруть участь у справі, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали справи, приходить до висновку про задоволення заяви, виходячи з наступних підстав.

Відповідно дост. 1 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 5 від 31 березня 1995 року «Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення»,відповідно до статей255,271 ЦПК Українив порядку окремого провадження розглядаються справи про встановлення фактів, якщо:

- згідно з законом такі факти породжують юридичні наслідки, тобто від них залежить виникнення, зміна або припинення особистих чи майнових прав громадян;

- чинним законодавством не передбачено іншого порядку їх встановлення;

- заявник не має іншої можливості одержати або відновити загублений чи знищений документ, який посвідчує факт, що має юридичне значення.

Відповідно до свідоцтва про народження серії НОМЕР_1 від 31.03.2020 року, виданого Ленінським відділом ЗАГС Донецького міського управління юстиції Міністерства юстиції Донецької Народної Республіки, яке не є чинним на території України, матір`ю ОСОБА_2 є ОСОБА_1 .

Згідно медичного свідоцтва про народження № 143 від 13.03.2020 року, яке не є чинним на території України, ОСОБА_1 о 19 годині 25 хвилин народила дитину жіночої статі, вагою 3300 грамів.

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка м. Донецьк, є громадянкою України, що підтверджується копією її паспорта серії НОМЕР_2 .

Заявою ОСОБА_1 , посвідченою у приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Харківської області Скиба Т.В., заявником повідомлено про те, що вона не перебувала та не перебуває у зареєстрованому шлюбі.

Листом начальником Відділу державної реєстрації актів цивільного стану по Слобідському та Основ`янському районах у місті Харкові Східного міжрегіонального управління міністерства юстиції (м.Харків) 03.12.2020 року № 4581/22.3-09 особі, яка звернулась із заявою про проведення державної реєстрації народження ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відмовлено у проведенні державної реєстрації народження дитини, оскільки заявником пред`явлено документ, який не має юридичної сили на території України.

Відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15 квітня 2014 року № 1207-VII, будь-які органи, їх посадові та службові особи на тимчасово окупованій території та їх діяльність вважаються незаконними, якщо ці органи або особи створені, обрані чи призначені у порядку, не передбаченому законом. Будь-який акт (рішення, документ), виданий цими органами та/або особами, є недійсним і не створює правових наслідків.

Згідно ст.7 Закону України «Про громадянство України», особа, батьки або один з батьків якої на момент її народження були громадянами України, є громадянином України. Особа, яка має право на набуття громадянства України за народженням, є громадянином України з моменту народження.

Відповідно до Конвенції про права дитини від 20.11.1989 року, ратифікованої постановою Верховної ради України №789-ХІІ від 27.02.1991 року, дитина має бути зареєстрована зразу ж після народження і з моменту народження має право на ім`я і набуття громадянства, а також, наскільки це можливо, право знати своїх батьків і право на їх піклування. Держави-учасниці забезпечують здійснення цих прав згідно з їх національним законодавством та виконання їх зобов`язань за відповідними міжнародними документами у цій галузі, зокрема, у випадку, коли б інакше дитина не мала громадянства.

Пунктом 7 ч. 1 ст.315ЦПК України визначено, що суд розглядає в порядку окремого провадження справи про встановлення факту народження особи в певний час у разі неможливості реєстрації органом державної реєстрації актів цивільного стану факту народження.

Згідно приписів ст.317ЦПК України, заява про встановлення факту народження особи на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України, може бути подана батьками, родичами, їхніми представниками або іншими законними представниками дитини до будь-якого суду за межами такої території України незалежно від місця проживання заявника та розглядається невідкладно.

Згідно ч.2 ст.319ЦПК України рішення суду про встановлення факту, який підлягає реєстрації в органах державної реєстрації актів цивільного стану або нотаріальному посвідченню, не замінює собою документів, що видаються цими органами, а є тільки підставою для одержання зазначених документів.

Встановлення даного факту, що має юридичне значення, необхідно заявнику для державної реєстрації народження дитини, підтвердження громадянства України та для реалізації в подальшому дитиною всіх належних їй прав та свобод громадянина України.

Відповідно до ст.13Закону України«Про державнуреєстрацію актівцивільного стану» за відсутності документа закладу охорони здоров`я або медичної консультаційної комісії, що підтверджує факт народження, підставою для проведення державної реєстрації актів цивільного стану є рішення суду про встановлення факту народження.

Відповідно до ч.1 ст.135 Сімейного Кодексу України, при народженні дитини у матері, яка не перебуває у шлюбі, у випадках, коли немає спільної заяви батьків, заяви батькаабо рішення суду, запис про батькадитини у Книзі реєстрації народжень провадиться за прізвищем та громадянством матері, а ім`я та по батькові батькадитини записуються за її вказівкою.

З огляду на викладене, суд вважає, що для проведення державної реєстрації народження дитини є об`єктивні перешкоди, тому суд приходить до висновку про необхідність задоволення заяви про встановлення факту народження дитини, оскільки законом не передбачено іншого порядку встановлення цього факту, що надасть можливість отримати заявнику свідоцтво про народження дитини, виданого державним органом України.

Відповідно до ч. 4 ст. 317 ЦПК України, ухвалене судом рішення у справах про встановлення факту народження або смерті особи на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України, підлягає негайному виконанню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.76-81,223,247,259,263-265,268,273,315-319,430 ЦПК України, суд,-

ВИРІШИВ:

Заяву ОСОБА_1 - задовольнити.

Встановити факт народження дитини жіночої статі- ОСОБА_3 , яка народилась ІНФОРМАЦІЯ_1 у м.Донецьк, зазначивши матір`ю громадянку України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

Рішення суду підлягає негайному виконанню.

Оскарження рішення не зупиняє його виконання.

Рішення може бути оскаржене до Харківського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня проголошення.

Суддя І.С. Блага