Адвокат в Харькове

Адвокат в Харькове . Юридические услуги . Уголовные дела . Помощь при ДТП. Брачный договор. Раздел имущества. Абонентское обслуживание .Возмещение ущерба

Справа № 2011/14910/2012 р.

2/638/853/2013

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М             У К Р А Ї Н И

/заочне/

16.10.2013 р.    Дзержинський районний суд міста Харкова у складі:

головуючого    - судді                                Гайдук Л.П.

при секретарі   -                                           Литвиненко М.А.

за участю представника позивача адвоката Панасенко П.П.

розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про стягнення суми,

 

В С Т А Н О В И В :

18.09.2012 р. позивач звернувся до суду з позовом до ОСОБА_2 про стягнення суми. Свої позовні вимоги позивач мотивує тим, що між ним та відповідачкою 24.01.2011 р. було укладено попередній договір в забезпечення договору купівлі-продажу об*єкта нерухомості. Предметом договору є зобов'язання продавця ОСОБА_2 та покупця ОСОБА_1 укласти договiр купiвлi-продажу 52/100 частин житлового будинку з надвiрними будiвлями, розташованого в АДРЕСА_1, житловою площею 64,7 кв. м., за 240900 грн. Договiр купiвлi-продажу будинку повинен бути укладений та нотарiально посвiдчений до 17 години 26 квiтня 2011 року. Попереднiй договiр був пiдписаний ОСОБА_2 та мною, та засвiдчений приватним натарiусом Харкiвського мiського нотарiального округу ОСОБА_3 24 сiчня 2011 року. Згiдно п.2.5 зазначеного договору позивач, як покупець передав Вiдповiдачу, як продавцю, грошi у сумi 133080,00 гривень, якi при укладеннi основного договору купiвлi-продажу будуть зарахованi в рахунок належних з його як покупця будинку коштiв за цiною, передбаченою п.2.4. цього договору, а решту грошей він зобов'язаний  передати при укладеннi основного договору купiвлi-продажу. Зазначена сума розцiнюється продавцем та покупцем у договорi, як аванс у рахунок наступного договору  купiвлi-продажу. Передачу грошей здiйснено готiвкою в нацiональнiй валютi України. 22 квiтня 2011 року мiж відповідачем та позивачем було укладено договiр про внесення змiн до попереднього договору, посвiдченого приватним натарiусом Харкiвського мiського нотарiального округу ОСОБА_3 24 сiчня 2011 року. Пунктом 1. цього договору було змiнено строки укладення договору купiвлi-продажу вищевказаної нерухомостi в строк до 17.00 годин 12 липня 2011 року. Також було змiнено п. 2.5 попереднього договору, згiдно якому позивач, як покупець передав Вiдповiдачу, як продавцю, грошi у сумi 143480,00 (сто сорок три тисячi чотириста вiсiмдесят) грн., якi при укладенi основного договору купiвлi-продажу будуть зарахованi в рахунок належних з мене як покупця будинку коштiв за цiною, передбаченою п.2.4. попереднього договору, а решту грошей у сумi 97420,00 (дев'яносто сiм тисяч чотириста двадцять) грн. забов'язаний передати при укладеннi основного договору купiвлi-продажу. На момент укладання попереднього договору Вiдповiдачка повiдомила позивача про те, що на це домоволодiння накладено арешт та оголошена заборона про його вiдчуження Ленiнським вiддiлом державної виконавчої служби. Але вона запевнила його, що це питання вона вирiшить  за допомогою коштiв, якi  він їй  заплатив, та забовязалась зняти заборону на вiдчуження та пiдготувати усi необхiднi документи до встановленого попереднiм договором строку для укладення основного договору купiвлi-продажу. Це ж вона повторила i при укладеннi договору про внесення змiн до попереднього договору  та зобов'язалась пiдготувати усе необхiдне для оформлення договору купiвлi-продажу до строку, встановленого договором про внесення змiн до попереднього договору, тобто 12 липня 2011 року. З'явившись 12 липня 2011 року до приватного натарiуса ОСОБА_3 з грошима, для оформлення договору купiвлi-продажу домоволодiння  позивач не зміг цього зробити, тому, що заборона на вiдчуження та арешт на це домоволодiння не був знят. Вiдповiдачка не вивiла домоволодiння з арешту, таким чином ухиляючись вiд укладення договору купiвлi-продажу. Отриманi кошти вона також вiдмовляється повернути. На підставі вищенаведеного, позивач просить стягнути з відповідача аванс в розмірі 143 480,00грн. та штраф в сумі 143 480,00грн., а також сплачений судовий збір в сумі 2869,60грн.

В судове засідання позивач надав суду заяву з проханням розглядати справу за його відсутністю, за участю представника позивача адвоката Панасенко П.П.,який  позовні вимоги підтримав в повному обсязі та просив суд їх задовольнити.

Відповідач в судове засідання не з*явився, причини неявки суду невідомі, про дату, час та місце слухання справи повідомлений своєчасно та належним чином, заяви про розгляд справи за його відсутністю суду не надавав.

Суд, дослідивши матеріали справи, вважає позовні вимоги такими, що підлягають задоволенню з наступних підстав.

Позивач є власником 48/100 частини житлового будинку №31 з вiдповiдною частиною надвiрних будiвель, що знаходиться у АДРЕСА_1, що підтверджується договором дарування та витягом про реєстрацію права власності на нерухоме майно.

24 сiчня 2011 року мiж  ОСОБА_1 та ОСОБА_2 був укладений попереднiй договiр в забезпечення договoру  купiвлi-продажу об'екта нерухомостi, засвiдчений приватним натарiусом Харкiвського мiського нотарiального округу ОСОБА_3 24 сiчня 2011 року. Предметом договору є зобов'язання продавця ОСОБА_2 та покупця ОСОБА_1 укласти договiр купiвлi-продажу 52/100 частин житлового будинку з надвiрними будiвлями, розташованого в АДРЕСА_1, житловою площею 64,7 кв. м., за 240900 грн. Договiр купiвлi-продажу будинку повинен бути укладений та нотарiально посвiдчений до 17 години 26 квiтня 2011 року.

Згiдно п.2.5 зазначеного договору позивач, як покупець передав Вiдповiдачу, як продавцю, грошi у сумi 133080,00 гривень, якi при укладеннi основного договору купiвлi-продажу будуть зарахованi в рахунок належних з нього як покупця будинку коштiв за цiною, передбаченою п.2.4. цього договору, а решту грошей позивач зобов'язаний передати при укладеннi основного договору купiвлi-продажу. Зазначена сума розцiнюється продавцем та покупцем у договорi, як аванс у рахунок наступного договору купiвлi-продажу. Передачу грошей здiйснено готiвкою в нацiональнiй валютi України.

22 квiтня 2011 року мiж ОСОБА_2 та ОСОБА_1 було укладено договiр про внесення змiн до попереднього договору, посвiдченого приватним натарiусом Харкiвського мiського нотарiального округу ОСОБА_3 24 сiчня 2011 року. Пунктом 1. цього договору було змiнено строки укладення договору купiвлi-продажу вищевказаної нерухомостi в строк до 17.00 годин 12 липня 2011 року.

Також було змiнено п. 2.5 попереднього договору, згiдно якому позивач, як покупець передав Вiдповiдачу, як продавцю, грошi у сумi 143480,00 (сто сорок три тисячi чотириста вiсiмдесят) грн., якi при укладенi основного договору купiвлi-продажу будуть зарахованi в рахунок належних з мене як покупця будинку коштiв за цiною, передбаченою п.2.4. попереднього договору, а решту грошей у сумi 97420,00 (дев'яносто сiм тисяч чотириста двадцять) грн. забов'язаний передати при укладеннi основного договору купiвлi-продажу.

Згiдно ч.2 ст.635 ЦК України, сторона, яка необгрунтовано ухиляється вiд укладення договору, передбаченого попереднiм договором, повинна вiдшкодувати другiй сторонi збитки, завданi простроченням, якщо iнше не встановлено попереднiм договором або актами цивiльного законодавства.

Крiм того, ч.3 ст.635 ЦК України передбачено, що зобов'язання, встановлене попереднiм договором, припиняється, якщо основний договiр не укладений протягом строку  (у термiн), встановленого попереднiм договором, або якщо жодна iз сторiн не направить другiй сторонi пропозицiю про його укладення.

Умовами п.6  попереднього договору зi змiнами, внесеними Договором про внесення змiн до попереднього договору вiд 22.04.2011 р. було встановлено вiдповiдальнiсть майбутнього продавця ОСОБА_2 в разi неукладення основного договору з її вини зобов'язанням сплатити позивачу як майбутньому покупцю 286960,00 гривень, тобто повернення отриманої нею суми авансу та сплата штрафу в розмiрi 100% авансу.

Враховуючи вищевикладене, суд стягує з відповідачки суму авансу в розмірі 143 480,00грн. та штраф в сумі 143 480,00грн.

Відповідно до ст.. 88 ЦПК України з відповідача підлягає стягненню на користь позивача сума сплаченого судового збору в розмірі 2869,60грн.

На підставі ст. ст. ЦК України, ст.ст. 10, 11, 209, 212, 214-215, 224-226 ЦПК України, ст.ст. 525,610,611, 635 ЦК України суд,-

В И Р І Ш И В :

Позовні вимоги ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про стягнення суми задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_2, ІІН НОМЕР_1 на користь ОСОБА_1, ІІН НОМЕР_2 суму авансу в розмірі 143 480,00грн. та штраф в сумі 143 480,00грн., а також сплачений судовий збір в сумі 2869,60грн.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, поданою протягом десяти днів з дня отримання його копії.

Рішення може бути оскаржене до Апеляційного суду Харківської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом 10 днів з дня його проголошення, а особами, які не були присутні в судовому засіданні під час проголошення судового рішення- протягом 10 днів з дня отримання його копії.

Головуючий суддя: