Адвокат в Харькове

Адвокат в Харькове . Юридические услуги . Уголовные дела . Помощь при ДТП. Брачный договор. Раздел имущества. Абонентское обслуживание .Возмещение ущерба

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ  УКРАЇНИ

06 серпня 2015 року   Київський районний суд м. Харкова  у складі:

головуючого - судді     Бородіної Н.М.,

за участю секретаря   Медведєвої Я.А.,

представника ОСОБА_1 адвоката Панасенко П.П.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Харкові цивільну справу за позовом ТОВ «ОТП «Факторинг Україна» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості, зустрічний позов ОСОБА_1 до ОСОБА_2, ПАТ «ОТП Банк, 3-я особа ТОВ «ОТП Факторинг Україна» про визнання правочину припиненим, -

встановив:

17.02.2014 року товариство з обмеженою відповідальністю  «ОТП Факторинг Україна»  (надалі ТОВ «ОТП Факторинг Україна»)  звернулось до суду з позовом  до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором.

В обґрунтування своїх позовних вимог посилаються  на те, що 17.01.2007 року між ЗАТ  «ОТП Банк», правонаступником кого є ПАТ «ОТП Банк» та ОСОБА_2 був укладений кредитний договір №МL-700/503/2007.  За умовами  даного договору  відповідач отримав від ЗАТ «ОТП Банк» кредитні кошти у розмірі 40 000,00 дол. США  на строк до 26.10.2030 року,  зі сплатою відсотків, в розмірі визначеним договором. 17.01.2007 року  між ЗАТ «ОТП Банк»  та ОСОБА_1 був укладений договір поруки №SR-CNL  700/503/2007, відповідно до умов якого поручитель зобов'язалася відповідати за повне та своєчасне виконання боржником за кредитним договором його боргових зобов'язань перед кредитором за кредитним договором в повному обсязі зобов'язань.

ОСОБА_2 належним чином умови договору не виконав, у зв'язку з чим виникла заборгованість за кредитним договором, що станом на 06.02.2014 року  становить: суму заборгованості за тілом кредиту у розмірі 26 171,03 дол. США, що еквівалентно за курсом НБУ -  209 185,04 грн., процентів у розмірі 3 662,46 дол. США, що еквівалентно  - 28 954,32 грн., яку позивач просить стягнути з поручителя - ОСОБА_1 на свою користь, оскільки до нього перейшли усі права банку щодо права вимоги за укладеним кредитним портфелем.

Відповідач ОСОБА_1, не погодившись з позовними вимогами, звернулася до суду з зустрічною позовною заявою про визнання договору поруки № SR-SNL- 700/503/2007 від 17.01.2007 року припиненим (а.с. 154-157).

В обґрунтування своїх позовних вимог посилається на те, що  при зміні  зобов'язання без згоди поручителя при укладанні  між ОСОБА_2 та  ЗАТ «ОТП Банк»  додаткового договору від 19.01.2007 року,  додаткового договору № 1  від 19.01.2009 року, додаткового договору № 2 від 13.07.2009 року,  і збільшення  обсягу відповідальності  поручителя  є підставою для припинення  поруки згідно ст. 559 ЦК України.

ОСОБА_2, у судове засідання не з'явився, повідомлявся судом належним чином.

ПАТ «ОТП Банк» та  ТОВ «ОТП Факторинг Україна» зустрічні позовні вимоги не визнали , просили в задоволені вимог ОСОБА_1, відмовити, оскільки ніякого збільшення обсягу відповідальності поручителя при укладанні із позичальником додаткових угод до договору кредиту не відбулося.

Суд, вислухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали справи, приходить до наступного.

17 січня 2007 року між ЗАТ «ОТП Банк», правонаступником якого є ПАТ «ОТП Банк» та ОСОБА_2 було укладено кредитний договір №CNL700/503/2007, за умови якого позичальник отримав кредитні кошти у розмірі 40 тис. доларів США з кінцевим строком повернення до 26 жовтня 2030 року зі сплатою відсотків, визначених договором. На виконання забезпечення зобов'язань за цим договором між банком та ОСОБА_1 було укладено договір поруки.

19 січня 2007 року, 19 січня 2009 року та 13 липня 2009 року між ОСОБА_2 та ПАТ «ОТП Банк» було укладено додаткові договори до кредитного договору від 17 січня 2007 року без згоди поручителя ОСОБА_1

Оскільки позичальник та поручитель зобов'язання за цими договорами не виконували, на вимоги банку не реагували, утворилась заборгованість за тілом кредиту у розмірі 26 171 долар 03 центи США, що за курсом Національного банку України еквівалентно 209 185 грн 04 коп., заборгованість зі сплати процентів у розмірі 3 662 долари 46 центів США, що еквівалентно 28 954 грн 32 коп., яка виникла, згідно розрахунку за період з по 17.12.2008р. по 12.11.2010р. (т.1 а.с.179). Вказана заборгованість відповідачами не спростована та встановлена рішенням Київського районного суду м.Харкова від 12.08.2014р. (т. 1 а.с.208-212 )

12 листопада 2010 року між ПАТ «ОТП Банк» та ТОВ «ОТП Факторинг Україна» було укладено договір купівлі-продажу кредитного портфелю, відповідно до умов якого ПАТ «ОТП Банк» продав (переуступив) ТОВ «ОТП Факторинг Україна» права на кредитний портфель та зобов'язався сплатити на користь ПАТ «ОТП Банк» винагороду. За цим договором до ТОВ «ОТП Факторинг Україна» перейшли усі права та вимоги за кредитними договорами, які є дійсними на дату набрання чинності, у тому числі за кредитним договором від 17 січня 2007 року, укладеним між ПАТ «ОТП Банк» та ОСОБА_2

Відповідно до ч. 1 ст. 559 ЦК України порука припиняється з припиненням забезпеченого нею зобов'язання, а також у разі зміни зобов'язання без згоди поручителя, внаслідок чого збільшується обсяг його відповідальності.

Зі змісту вказаної норми вбачається, що до припинення поруки призводять такі зміни умов основного зобов'язання, які призвели або можуть призвести до збільшення обсягу відповідальності поручителя. Таке збільшення відповідальності поручителя внаслідок зміни основного зобов'язання виникає в разі підвищення розміру процентів; відстрочення виконання, що призводить до збільшення періоду, за який нараховуються проценти; відстрочення виконання, що призводить до збільшення періоду, за який нараховуються проценти за користування чужими грошовими коштами; установлення (збільшення розміру) неустойки тощо.

Додатковим договором від 19 січня 2007 року ПАТ «ОТП Банк» та ОСОБА_2 було збільшено розмір щомісячного платежу з 315 доларів 96 центів США до 350 доларів 52 центів США, про що поручителя повідомлено не було. Зазначене впливає на можливість сім'ї сплачувати кредит, а порушення умов такого договору зумовить сплату процентів у підвищеному розмірі (п. 1.4 договору).

Також згідно з додатком № 1 до додаткового договору № 2 від 13 липня 2009 року фіксований відсоток у розмірі 6,37 % річних застосований з 17 грудня 2009 року до дати закінчення кредитного договору.

Відповідно до графіку оплати кредиту та відсотків, викладеному у додатку № 1 до додаткового договору № 2 від 13 липня 2009 року, строк застосування фіксованого відсотку у розмірі 6,37 % річних починається з 17 грудня 2009 року і з січня 2010 року становить 427 доларів США.

Згідно квитанцій від 18 січня 2010 року № 13 та від 17 лютого 2010 року № 54 ОСОБА_2 з розрахунку фіксованого відсотку 6,37 % річних сплатив 427 доларів США і 421 долар 15 центів США відповідно.

Тобто, фіксований відсоток у збільшеному до 6,37 % річних розмірі фактично застосований та сплачувався боржником саме у такому розмірі.

Таким чином, при укладанні додаткових угод до договору кредиту, обсяг відповідальності поручителя збільшився.

Суд зазначає, що п. 2.2 договору поруки від 17 січня 2007 року передбачено, що цим договором забезпечуються боргові зобов'язання у разі зміни їх суми, відповідно до п. 2.1, який встановлено розмір боргових зобов'язань. Однак згідно з п. 2.1 договору поруки боржник зобов'язаний сплатити відсотки за користування отриманими кредитними коштами у розміри, строки та порядку, передбаченими кредитним договором. Розмір щомісячного платежу згідно з умовами кредитного договору складав 315 доларів 96 центів США. Саме на такий розмір щомісячного платежу погодилась ОСОБА_1, укладаючи з банком договір поруки, однак додатковими угодами до договору кредити, збільшився розмір щомісячного платежу та відсоткова ставка. При цьому пунктом 2.2 договору поруки не передбачено збільшення розміру щомісячного платежу без згоди поручителя.

Відповідно до положення ч. 1 ст. 559 ЦК України припинення поруки у разі зміни основного зобов'язання без згоди поручителя, внаслідок чого збільшується обсяг його відповідальності, презюмується.

Таким чином, внесення змін до кредитного договору про зміну зобов'язання, забезпеченого порукою, без згоди поручителя, внаслідок чого збільшився обсяг його відповідальності, є підставою для визнання поруки такою, що припинена.

Подібна правова позиція викладена у постанові Верховного Суду України від 26 вересня 2012 року № 6 - 100 цс 12, яка згідно зі ст. 360-7 ЦПК України є обов'язковою для усіх судів України.

Враховуючи, що зміні до кредитного договору, якими збільшився обсяг відповідальності поручителя,  відбулися вперше 19 січня 2007р., заборгованість за договором кредиту виникла з 2008р., підстави для стягення заборгованості за кредитним договором з ОСОБА_1 відсутні, оскільки на час виникнення заборгованості порука фактично була припиненою.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 10,11, 60, 212-215 ЦПК України, суд -

вирішив :

В задоволенні первісного позову ТОВ «ОТП «Факторинг Україна» - відмовити.

Зустрічний позов ОСОБА_1 - задовольнити.

Визнати договір поруки №SR-CNL-700/503/2007 від 17 січня 2007р. укладений між ЗАТ «ОТП Банк» та ОСОБА_1 - припиненим.

Стягнути з ТОВ «ОТП «Факторинг Україна» на користь ОСОБА_1 судовий збір в сумі 2801 грн. 40 грн.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом

десяти днів з дня його проголошення, через суд першої інстанції. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення.

Рішення набирає законної сили після закінчення строків для подачі апеляційної скарги.

Суддя                                                                    Бородіна Н.М.