Адвокат в Харькове

Адвокат в Харькове . Юридические услуги . Уголовные дела . Помощь при ДТП. Брачный договор. Раздел имущества. Абонентское обслуживание .Возмещение ущерба

ЗАОЧНЕ  Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М  У К Р А Ї Н И

01 серпня 2016 року                                                     м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

Головуючого судді Шарка О.П.,

при секретарі судового засідання Христенко А.В.,

представника ОСОБА_1 адвоката Панасенко П.П.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Фрунзенського районного суду м. Харкова в прядку заочного розгляду цивільну справу за позовом ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 до ОСОБА_4, третя особа: Департамент реєстрації Харківської міської ради про усунення перешкод у праві власності, визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням, -

в с т а н о в и в:

Позивачі ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 звернулися до суду з позовом до ОСОБА_4, третя особа: Департамент реєстрації Харківської міської ради про усунення перешкод у праві власності, визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням - домоволодінням за адресою: м.Харків, вул.Краснопільська, 1А, у м. Харкові.

В обґрунтування своїх вимог посилається на те, що позивачі є власниками 41/100 частки житлового будинку, що знаходиться за адресою: м.Харків, вул.Краснопільська, 1А, яку отримали у спадщину за законом після смерті ОСОБА_5, що підтверджується свідоцтвом про право на спадщину за законом від 19 квітня 2010 року. У липні 2013 року ОСОБА_1 познайомилася з ОСОБА_4 та на його прохання прописати в житловому будинку для працевлаштування 11.07.2013 року зареєструвала його у житловому будинку за зазначеною адресою. Відповідач у житловому будинку фактично жодного дня не проживав, з дня реєстрації вона його більше не бачила, де він знаходиться на теперішній час не відомо, його особистих речей у житловому будинку не має, кореспонденції на його імя не надходило.

У судовому засіданні представник позивача ОСОБА_1, адвокат Панасенко П.П., позивач ОСОБА_3 позовні вимоги підтримали у повному обсязі, просили їх задовольнити, проти ухвалення заочного рішення не заперечували.

Позивач ОСОБА_2 у судове засідання не зявився, про час та місце розгляду справи повідомлявся заздалегідь і належним чином, надав суду заяву з проханням розглянути справу у його відсутність.

Відповідач у судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив, був повідомлений належним чином про час і місце судового розгляду справи.

Відповідно до ч.2 ст. 77 ЦПК України, сторони та інші особи , які беруть участь у справі, зобов'язані повідомляти суд про причини неявки у судове засідання. У разі неповідомлення суду про причини неявки вважається, що сторони та інші особи, які беруть участь у справі, не з'явились в судове засідання без поважних причин.

Таким чином, суд вважає, що відповідач не з'явився у судове засідання без поважних причин, причину неявки суду не повідомив, про час і місце судового засідання був повідомлений належним чином .

Відповідно до ч. 4 ст. 169 ЦПК України зі змінами, внесеними Законом України Про судоустрій та статус суддів від 07 липня 2010 року № 2453-VI, у разі неявки в судове засідання відповідача, який належним чином повідомлений і від якого не надійшло заяви про розгляд справи за його відсутності або якщо повідомлені ним причини неявки визнані неповажними, суд може ухвалити заочне рішення на підставі наявних у справі доказів, якщо позивач не заперечує проти такого вирішення справи.

Представник Департаменту реєстрації Харківської міської ради у судовому засіданні у вирішенні позову поклався на розсуд суду.

Відповідно до ст. 224 ЦПК України, на підставі наявних у справі доказів, суд вважає можливим ухвалити заочне рішення, з урахуванням того, що позивач не заперечував проти такого вирішення справи.

Розглянувши матеріали справи, дослідивши надані докази в їх сукупності, вважає позовні вимоги такими, що підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

З матеріалів справи вбачається, що позивачі ОСОБА_1 ОСОБА_7 ОСОБА_8, ОСОБА_3 є власниками 41/100 частки житлового будинку, що знаходиться за адресою: м.Харків, вул.Краснопільська, 1А, яку отримали у спадщину за законом після смерті ОСОБА_5 (свідоцтво про право на спадщину за законом від 19.04.2010 року видане державним нотаріусом Дванадцятої Харківської державної нотаріальної контори ОСОБА_9Ч.).

Як вбачається з витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно, наданого 07.07.2010 року КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації», ОСОБА_1 на праві приватної власності належать 41/300 частин житлового будинку, що знаходиться за адресою: м.Харків, вул.Краснопільська, 1А,

11.07.2013 року позивач ОСОБА_1 зареєструвала відповідача у житловому будинку за адресою: м.Харків, вул.Краснопільська, 1А, що підтверджується випискою з домової книги.

Згідно повідомлення Харківської дирекції поштамт-центр поштового звязку від 25.05.2016 року №09-07-635, за період з 01.05.2015 по 20.05.2016 року поштові перекази на імя ОСОБА_4 за адресою: м.Харків, вул.Краснопільська, 1А, не значаться, передплата на періодичні видання на його імя не оформлялося, на зберіганні реєстрованих відправлень на імя ОСОБА_4 не виявлено.

Позивач, обґрунтовуючи свої позовні вимоги, посилається на те, що відповідач з моменту реєстрації з 11.07.2013 року до будинку не вселився та жодного дня в ній не проживав, комунальні послуги не сплачував.

Як вбачається з повідомлення КЗОЗ «Харківська міська поліклініка №20» від 07.06.2016 року №885, на імя ОСОБА_4, який зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, амбулаторна картка відсутня, в книзі запису викликів лікаря додому і в книзі реєстрації листків непрацездатності не зареєстровано.

Згідно повідомлення Фрунзенського районного відділу від 06.06.2016 року, ОСОБА_4 зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, за вказаною адресою не мешка..

Згідно зі ст. 391 ЦК України власник майна має право вимагати усунення перешкод у здійсненні їм права користування й розпорядження своїм майном.

Згідно зі ст. 29 ЦК України місцем проживання фізичної особи є житловий будинок, квартира, інше приміщення, придатне для проживання в ньому (гуртожиток, готель тощо), у відповідному населеному пункті, в якому фізична особа проживає постійно, переважно або тимчасово.

Відповідно до ч. 2 ст. 405 ЦК України член сім'ї власника житла втрачає право на користування цим житлом у разі відсутності члена сім'ї без поважних причин понад один рік, якщо інше не встановлено домовленістю між ним і власником житла або законом.

Відповідно до абзацу 6 ч.1 ст.3 Закону України „Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні", реєстрація внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру та до паспортного документа про місце проживання або місце перебування особи із зазначенням адреси житла.

Тобто правовою підставою для перебування на реєстраційному обліку є проживання чи перебування в житлі за певною адресою.

Статтею 7 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» встановлено, що зняття з реєстрації місця проживання особи здійснюється на підставі: заяви особи або її законного представника; судового рішення, яке набрало законної сили, про позбавлення права власності на житлове приміщення або права користування житловим приміщенням, про виселення, про визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою; свідоцтва про смерть; паспорта або паспортного документа, що надійшов з органу державної реєстрації актів цивільного стану, або документа про смерть, виданого компетентним органом іноземної держави, легалізованого в установленому порядку; інших документів, які свідчать про припинення: підстав для перебування на території України іноземців та осіб без громадянства; підстав для проживання або перебування особи у спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту; підстав на право користування житловим приміщенням.

З урахуванням системного аналізу зазначених вище норм та матеріалів справи, суд дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення позовних вимог про усунення перешкод у користуванні позивачам належним їм домоволодінням за адресою: м.Харків, вул.Краснопільська, 1А шляхом визнання відповідача таким, що втратив право користування квартирою.

Керуючись ст. ст. 10, 11, 88, 209, 212, 214, 215, 217, 218, 224 ЦПК України, суд -

В И Р І Ш И В:

Позов ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 до ОСОБА_4, третя особа: Департамент реєстрації Харківської міської ради про усунення перешкод у праві власності, визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням - задовольнити.

Усунути перешкоди у здійсненні права власності ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 житловим будинком за адресою: м.Харків, вул.Краснопільська, 1А.

Визнати ОСОБА_4 таким, що втратив право користування житловим будинком за адресою: м.Харків, вул.Краснопільська, 1А

Заочне рішення може бути переглянуто судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, поданою протягом десяти днів з дня отримання його копії.

Заочне рішення може бути оскаржено позивачем в апеляційному порядку до апеляційного суду Харківської області через Фрунзенський районний суд м. Харкова шляхом подання апеляційної скарги протягом десяти днів з дня його проголошення.

Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення.

Головуючий суддя: