Адвокат в Харькове

Адвокат в Харькове . Юридические услуги . Уголовные дела . Помощь при ДТП. Брачный договор. Раздел имущества. Абонентское обслуживание .Возмещение ущерба

Справа № 642/5632/16

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

 

30 вересня 2016 року суддя Ленінського районного суду м. Харкова Скляренко С.О., за участю прокурора Баннікова С.В., адвоката Панасенка П.П., розглянувши матеріали про адміністративне правопорушення, які надійшли до суду з Управління захисту економіки в Харківській області Департаменту захисту економіки НП України відносно Особа 1, не працюючого, пенсіонера, який мешкає за адресою: Адреса 1, про вчинення правопорушення, передбаченого ст. 172-7 КУпАП, -

 

ВСТАНОВИВ:

Старшим оперуповноваженим УЗЕ в Харківській області ДЗЕ Національної поліції України майором поліції Особа 2 31 серпня 2016 р. складено протокол №20 відносно Особа 1 за вчинення правопорушення, відповідальність за яке передбачено ст. 172-7 КУпАП.

Як зазначено в протоколі, згідно з наказом Головного управління Державної фельд’єгерської служби України від 31.12.2014 року №699 «Про затвердження і введення в дію штату та структури Держфельдслужби України» звільнено начальників територіальних підрозділів Головного управління Державної фельд’єгерської служби України в обласних центрах та місті Севастополі з займаних посад та призначено Особа 1 на посаду начальника відділу Головного управління Державної фельд’єгерської служби України в м. Харкові, в подальшому наказом голови Держспецзв’язку №404-с від 14.12.2015 року полковника внутрішньої служби Особа 1 прийнято на військову службу за контрактом, призначено на посаду начальника відділу урядового фельд’єгерського зв’язку Державного спеціального зв’язку в м. Харків та присвоєно рівноцінне військове звання полковника з 01.01.2016.

Загальні положення «Про відділ урядового фельд’єгерського зв’язку державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України в м. Харкові», встановлюють:

ст. 1.4 місцезнаходження відділу Адреса 2

відповідно до ст. 1.5 Положення «Про відділ урядового фельд’єгерського зв’язку державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України в м. Харкові», відділ є підрозділом урядового фельд’єгерського зв’язку державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України в м. Харкові, який безпосередньо підпорядковується та підконтрольний начальнику головного управління підрозділом урядового фельд’єгерського зв’язку державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України;

ст. 1.8 відділ є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, інші печатки і штампи, власні бланки, рахунки в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, у тому числі в іноземній валюті.

Начальник відділу урядового фельд’єгерського зв’язку Державного спеціального зв’язку в м. Харків полковник Особа 1, будучи суб’єктом корупційного правопорушення відповідно до ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» підпункту г) військові посадові особи Збройних Сил України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та інших утворених відповідно до законів військових формувань, крім військовослужбовців строкової військової служби згідно з вимогами ст. 19 Конституції України, Дисциплінарного статуту Органів внутрішніх справ України, Постанови Кабінету міністрів України № 114 від 29.07.1991 «Про затвердження Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ» зобов'язаний свято і непорушно додержуватися Конституції та законів України, присяги, віддано служити Українському народові, сумлінно і чесно виконувати свій обов'язок, бути дисциплінованим, доповідати своєму безпосередньому начальникові про все, що стосується виконання ним службових обов’язків.

Відповідно до абзацу третього ч.2 ст.81 Цивільного кодексу України юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади АРК або органу місцевого самоврядування.

Особа 1 на підставі ст. 28 Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів зобов’язаний був :

1) вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів;

2) повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів безпосереднього керівника, а у випадку перебування особи на посаді, яка не передбачає наявності у неї безпосереднього керівника, або в колегіальному органі - Національне агентство чи інший визначений законом орган або колегіальний орган, під час виконання повноважень у якому виник конфлікт інтересів, відповідно;

3) не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів;

4) вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів.

Ст.8 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено що особа, яка вчинила адміністративне правопорушення, підлягає відповідальності на підставі закону, що діє під час і за місцем вчинення правопорушення.

Відповідно до ст.68 Конституції України, кожен зобов’язаний неухильно додержуватись Конституції України та законів України; незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.

Таким чином, полковник Особа 1, перебуваючи на посаді начальника відділу урядового фельд’єгерського зв’язку Державного спеціального зв’язку в м. Харків 08.06.2015 року, знаходячись в своєму службовому кабінеті, який розташований за адресою: Адреса 2 всупереч «Положення про преміювання осіб начальницького складу Державної фельд’єгерської служби України від 15.03.2013 № 99» затвердженого наказом Головного управління Держфельдслужби, Постанови Кабінету Міністрів України № 1294 від 07.11.2007 «Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб», наказу Міністерства транспорту та зв’язку України Міністерства внутрішніх справ України № 647/420 від 06.09.2010 видав наказ № 230 щодо нарахування та виплати премії до свята «День Конституції» начальницькому складу відділу урядового фельд’єгерського зв’язку Державного спеціального зв’язку в м. Харків в тому числі собі в розмірі 800, 00 грн. без погодження з головним управлінням урядового фельд'єгерського зв’язку Державного спеціального зв’язку, достовірно знаючи, що його преміювання здійснюється на підставі наказів Головного управління Державної фельд’єгерської служби України «Про преміювання начальників підрозділів ГУ Держфельдслужби в обласних центрах», чим скоїв адміністративне правопорушення відповідальність за яке передбачена КУпАП, а саме ч. 1 ст. 172-7 Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Адвокатом Особа 1 - Панасенко П.П. заявлено клопотання про закриття провадження у справі про адміністративне правопорушення, передбачене ст.. 172-7 КУпАП відносно Особа 1 на підставі п. 1 ст. 247 КУпАП за відсутністю в діях Особа 1 складу адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією. Крім того, в клопотанні зазначено, що зазначений протокол відносно Особа 1 (який до того ж на час його складання (31.08.2016 року) не мав звання полковника), складений після спливу строку притягнення особи до адміністративної відповідальності, передбаченого ч. 3 ст 38 КУпАП, оскільки правопорушення виявлено 06.05.2016 року, що підтверджується листом заступника Головного військового прокурора І.Козлова від 06.05.2016 року, копі якого є в матеріалах справи.

В судовому засіданні Особа 1 доводи клопотання підтримав, прохав закрити провадження у справі.

Прокурор в судовому засіданні підтримав протокол, суду пояснив, що в діях Особа 1 наявні ознаки адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 172-7 КУпАП, протокол складений старшим оперуповноваженим УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України майором поліції Особа 2 в межах строку виявлення ним зазначеного адміністративного правопорушення без порушень вимог чинного КУпАП.

Вислухавши пояснення учасників процесу, дослідивши протокол та додані до нього матеріали, докази, надані сторонами, суд прийшов до наступного висновку.

02 вересня 2016 року з Управління захисту економіки в Харківській області Департаменту захисту економіки НП України до Ленінського районного суду м. Харкова надійшов протокол відносно Особа 1 про вчинення ним 08.06.2015 року правопорушення, передбаченого ст. 172-7 КУпАП.

Зазначений протокол №20 складений 31 серпня 2016 року.

Відповідно до п. 7 ст. 247 КУпАП України провадження в справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю у разі закінчення на момент розгляду справи про адміністративне правопорушення строків, передбачених статтею 38 цього Кодексу.

Згідно до ч. ч. 1, 2 ст. 38 КУпАП України, адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш як через два місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні - не пізніш як через два місяці з дня його виявлення, за винятком випадків, коли справи про адміністративні правопорушення відповідно до цього Кодексу підвідомчі суду (судді). Якщо справи про адміністративні правопорушення відповідно до цього Кодексу чи інших законів підвідомчі суду (судді), стягнення може бути накладено не пізніш як через три місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні - не пізніш як через три місяці з дня його виявлення, крім справ про адміністративні правопорушення, зазначені у частині третій цієї статті.

Відповідно до ч. 3 ст. 38 КУпАП адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією, а також правопорушень, передбачених ст.. ст.. 164-14,212-15, 212-21 цього Кодексу, може бути накладено протягом трьох місяців з дня його виявлення, але не пізніше двох років з дня його вчинення.

Приймаючи до уваги, що на момент складання та на момент надходження до суду протоколу, складеного відносно Особа 1 за ст.. 172-7 КУПАП, та матеріалів в обґрунтування його закінчилися строки, передбачені ч. 3 ст.. 38 КУпАП, провадження у справі необхідно закрити.

Керуючись ст. ст. 38, 172-7, 247, 268, 283, 285 КУпАП, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Провадження по справі про притягнення до адміністративної відповідальності Особа 1 за вчинення правопорушення, передбаченого ст. 172-7 КУпАП, закрити у зв’язку зі спливом строку притягнення до адміністративної відповідальності.

Постанова може бути оскаржена до апеляційного суду Харківської області протягом десяти днів з моменту винесення постанови.

 

Суддя