Адвокат в Харькове

Адвокат в Харькове . Юридические услуги . Уголовные дела . Помощь при ДТП. Брачный договор. Раздел имущества. Абонентское обслуживание .Возмещение ущерба

Справа № 645/4759/16-ц

ЗАОЧНЕ  Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М  У К Р А Ї Н И

27 лютого 2017 року                                                                                                                                         м. Харків

Фрунзенський районний суд міста Харкова у складі :

головуючого - судді: Шарка О.П..

за участю секретаря судового засідання Христенко А.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Харкові у порядку заочного розгляду цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2, третя особа - Управління служб у справах дітей Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради, про позбавлення батьківських прав,

В с т а н о в и в:

ОСОБА_1 звернулася до суду з позовом, в якому просить суд позбавити батьківських прав ОСОБА_2, у відношенні неповнолітньої доньки - ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування позову позивач зазначав, що з 10 листопада 2006 року вона перебувала з відповідачем у зареєстрованому шлюбі, який було розірвано 13.12.2012 року, від шлюбу сторони мають малолітню доньку - ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1. Після розірвання шлюбу дитина проживає з позивачем, хоча зареєстрована за місцем проживання батька. Рішенням суду від 22.07.2013 року, стягнуто з відповідача аліменти на утримання малолітньої доньки - ОСОБА_3 13 березня 2013 року вона зареєструвала шлюб з ОСОБА_1, разом з чоловіком і донькою ОСОБА_3 проживають в будинку за адресою: АДРЕСА_1, дитині забезпечені гідні умови проживання та гармонійна атмосфера оточення, у сім'ї склалися стійкі доброзичливі стосунки, які сприяють належному вихованню дитини, її повноцінному світосприйманню життя та оточуючих людей. ОСОБА_1 відноситься до ОСОБА_3, як до власної дитини, виховує її і має намір її удочерити. Весь цей час, з серпня 2011 року, відповідач життям доньки не цікавиться, не телефонує, не виявляв бажання спілкуватися з дитиною та приймати участь у її вихованні, не виконував обов'язку батька утримувати дитину, не піклується про фізичний і духовний розвиток дитини, її навчання, підготовку до самостійного життя, не піклується про забезпечення необхідного харчування, медичного догляду, лікування дитини.

Позивач та її представник адвокат Панасенко П.П. у судове засідання не з'явилися, надали суду заяву з проханням розглянути справу у їх відсутність, позовні вимоги підтримали у повному обсязі, проти ухвалення заочного рішення не заперечували.

Відповідач у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином, у спосіб, передбачений ч. 10 ст. 74 ЦПК України, про що в матеріалах справи містяться відповідні дані. Відповідно до ч.2 ст. 77 ЦПК України, сторони та інші особи , які беруть участь у справі, зобов'язані повідомляти суд про причини неявки у судове засідання. У разі неповідомлення суду про причини неявки вважається, що сторони та інші особи, які беруть участь у справі, не з'явились в судове засідання без поважних причин.

Таким чином, суд вважає, що відповідач не з'явився в судове засідання без поважних причин, причину неявки суду не повідомив, про час і місце судового засідання був повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 169 ЦПК України зі змінами, внесеними Законом України "Про судоустрій та статус суддів " від 07 липня 2010 року № 2453-VI, у разі неявки в судове засідання відповідача, який належним чином повідомлений і від якого не надійшло заяви про розгляд справи за його відсутності або якщо повідомлені ним причини неявки визнані неповажними, суд може ухвалити заочне рішення на підставі наявних у справі доказів, якщо позивач не заперечує проти такого вирішення справи.

Представник третьої особи   Управління служб у справах дітей Департаменту праці і соціальної політики Харківської міської ради у судове засідання не з'явилася, про час та місце розгляду справи була повідомлена своєчасно та належним чином, надала суду заяву про розгляд справи у її відсутність, рішення ухвалити на розсуд суду, з урахуванням інтересів дитини.

Враховуючи, що розгляд справи відбувається у відсутність сторін, відповідно до ч. 2 ст. 197 ЦПК України, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось.

Відповідно до ст. 224 ЦПК України суд за згодою позивача вважає можливим ухвалити заочне рішення.

Суд, вислухавши пояснення осіб, які беруть участь у справі, свідків, дослідивши надані сторонами докази у їх сукупності, вважає позов таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін.

Даний принцип полягає у змагальній формі ініціативи та активності осіб, які беруть участь у справі.

Принцип змагальності забезпечує повноту дослідження обставин даної справи. Стороні зобов'язані визначити коло фактів, на які вони можуть посилатися як на підставу своїх вимог і заперечень, і довести обставини, якими вони обґрунтовують ці вимоги й заперечення, як того вимагають положення ст. 60 ЦПК України, за якими доказуванню підлягають обставиш які мають значення для ухвалення рішення у справі і щодо яких у сторін та інших осіб, яг беруть участь у справі, виникає спір. Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.

Відповідно до ст. ст. 11, 27, 60 ЦПК України, суд розглядає справу в межах заявлених позовних вимог і на підставі доказів сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, особа яка бере участь у справі, розпоряджається своїми правами щодо предмета спору на власний розсуд, зобов`язана надати усі наявні у неї докази та довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Доказуванню підлягають обставини, які мають значення для ухвалення рішення у справі і щодо яких виникає спір.

У ході судового розгляду встановлено, що з 10 листопада 2006 року сторони перебували зареєстрованому шлюбі, який було розірвано 13.12.2012 року, відповідно до рішення Фрунзенського районного суду м.Харкова від 13.12.2012 року (справа 2033/8137/2012, провадження 2/2033/2496/2012). Також з зазначеного рішення вбачається, що шлюбно-сімейні відносини між подружжям припинено з серпня 2011 року.

Від шлюбу сторони мають неповнолітню дитину - ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, відповідач є батьком дитини (свідоцтво про народження серія НОМЕР_1 від 08.05.2008 року).

Рішенням Фрунзенського районного суду м.Харкова від 22 липня 2013 року, стягнуто аліменти з ОСОБА_2 на користь ОСОБА_1 на утримання доньки - ОСОБА_3, у розмірі ? частини з усіх видів заробітку, з 12.04.2013 року і до досягнення повноліття, даним рішенням встановлено, що неповнолітня дитина проживає з позивачем, знаходиться на її утриманні.

У ході судового розгляду справи встановлено, що відповідач з 2011 року з донькою не спілкується, не підтримує з ним жодного зв'язку, не приймає участі у його вихованні та утриманні, не цікавиться станом здоров'я, розвитком, успіхами у навчанні. Зазначені обставини підтверджуються наступними дослідженими судом письмовими доказами.

Як вбачається з повідомлення Харківської міської дитячої поліклініки №15 від 26.08.2016 року №665, дитина ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, перебуває під наглядом закладу охорони здоров'я за адресою: м. Харків, пров. Унеченський, 27, дівчинка здорова, батько дитини до фахівців дитячої поліклініки з приводу захворювань та лікування доньки ОСОБА_3 не звертався.

Згідно з інформації КЗ «Дошкільний начальний заклад» від 31.08.2016 року №145, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, відвідувала ясла-садок до 08.08.2014 року, за час перебування дитини, її вихованням постійно займалася мати та бабуся, батько дитини - ОСОБА_2 жодного разу не приходив до дошкільного навчального закладу, навіть по телефону не цікавився про доньку, не сплачував за харчування дитини у закладі.

Як вбачається з характеристики учениці 3А класу КЗ «ХЗОШ №49» ОСОБА_3, 2008 року народження, мати ОСОБА_4 та бабуся ОСОБА_5 приділяють достатньо уваги вихованню ОСОБА_3, підтримають зв'язок з учителями та приймають активну участь у житті школи, за час навчання дитини, батько жодного разу не відвідував школу та не цікавився успішністю доньки.

Згідно ст. 150 Сімейного Кодексу України, батьки зобов'язані піклуватися про здоров'я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток, повинні забезпечити здобуття дитиною повною загальної середньої освіти, готувати її до самостійного життя.

В абз.2 п.16 постанови Пленуму Верховного Суду України від 30 березня 2007 року № 3 «Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про усиновлення і про позбавлення та поновлення батьківських прав» зазначено, що ухилення батьків від виконання своїх обов'язків має місце, коли вони не піклуються про фізичний і духовний розвиток дитини, її навчання, підготовку до самостійного життя, зокрема: не забезпечують необхідного харчування, медичного догляду, лікування дитини, що негативно впливає на її фізичний розвиток як складову виховання; не спілкуються з дитиною в обсязі, необхідному для її нормального самоусвідомлення; не надають дитині доступу до культурних та інших духовних цінностей; не сприяють засвоєнню нею загальновизнаних норм моралі; не виявляють інтересу до її внутрішнього світу; не створюють умов для отримання нею освіти. Зазначені фактори, як кожен окремо, так і в сукупності, можна розцінювати як ухилення від виховання дитини лише за умови винної поведінки батьків, свідомого нехтування ними своїми обов'язками.

Таким чином, враховуючи викладені вище обставини, суд прийшов до висновку, що відповідач систематично, протягом тривалого часу не виконує батьківські обов'язки, передбачені ст.ст. 150, 153, 180 Сімейного Кодексу України, по відношенню до своєї неповнолітньої доньки - ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Існування обставин, які перешкоджають участі відповідача у матеріальному утриманні та вихованні дитини, судом не встановлено.

Відповідно до ст. 164 Сімейного Кодексу України, мати, батько можуть бути позбавлені батьківських прав, якщо вона, він ухиляються від виконання своїх обов'язків по вихованню дитини.

Управління служб у справах дітей Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради надало висновок № 101 від 30.01.2017 року, яким вважає за доцільне позбавити відповідача батьківських прав у відношенні неповнолітньої доньки - ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, оскільки батько систематично протягом тривалого часу без поважних причин не виконує батьківські обов'язки, позбавлення його батьківських прав відповідає інтересам дитини.

За таких обставин, суд дійшов висновку про доцільність позбавлення відповідача батьківських прав стосовно неповнолітньої доньки - ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 150, 153, 164, 166 Сімейного Кодексу України, ст.ст. 10, 11, 212-215, 224-226  ЦПК України, суд,-

В И Р І Ш И В :

Позов ОСОБА_1 до ОСОБА_2, третя особа - Управління служб у справах дітей Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради, про позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів- задовольнити.

Позбавити ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4, батьківських прав відносно малолітньої дитини ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Відповідачем, який не приймав участі у розгляді справи, протягом десяти днів з дня отримання копії заочного рішення може бути подана письмова заява про перегляд заочного рішення, відповідно до вимог ст. 229 ЦПК України.

Заочне рішення може бути оскаржене іншими особами, які брали участь у розгляді справи до апеляційного суду Харківської області протягом десяти днів з дня проголошення рішення шляхом подання апеляційної скарги. Іншими особами, які брали участь у справі, але не були присутніми у судовому засіданні під час проголошення судового рішення може бути подана апеляційна скарга протягом 10 днів з дня отримання копії цього рішення.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо воно не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.

Суддя Фрунзенського районного суду                                О.  П. Шарко