Адвокат в Харькове

Адвокат в Харькове . Юридические услуги . Уголовные дела . Помощь при ДТП. Брачный договор. Раздел имущества. Абонентское обслуживание .Возмещение ущерба

Вищий адміністративний суд України 1 лютого 2017 (справа №  802/3283/13-а) дійшов до висновку про те, що оприлюднення розпорядником публічної інформації на офіційному сайті не звільняє його від обов'язку надати таку інформацію на запит про надання публічної інформації.

Обов'язок розпорядника інформації в частині  систематичного та оперативного оприлюднення інформації: в офіційних друкованих виданнях; на офіційних веб-сайтах в мережі Інтернет; на інформаційних стендах; будь-яким іншим способом, визначений ст. 5 Закону України "Про доступ до публічної інформації" не звільняє останнього від обов'язку надати таку інформацію на запит. Водночас ч. 2 статті 22 Закону передбачено, що відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою у наданні інформації:

 

 

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М  У К Р А Ї Н И

01 лютого 2017 року                                                                              м. Київ

Колегія суддів Вищого адміністративного суду України у складі: суддів Рецебуринського Ю.Й. (судді-доповідача), Олексієнка М.М., Штульман І.В., розглянувши в попередньому судовому засіданні адміністративну справу за позовом Всеукраїнської громадської організації «Комітет конституційно-правового контролю України» (далі - ВГО «Комітет конституційно-правового контролю України») до виконуючого обов'язки ректора Вінницького педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського про визнання дій протиправними,

за касаційною скаргою Вінницького педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського на постанову Вінницького окружного адміністративного суду від 16 вересня 2013 року та ухвалу Вінницького апеляційного адміністративного суду від 17 грудня 2013 року,

В С Т А Н О В И ЛА:

У липні 2013 року ВГО «Комітет конституційно-правового контролю України» звернулася до суду з позовом, в якому просила визнати протиправними дії відповідача, що полягають у відмові в задоволенні запиту на інформацію.

Постановою Вінницького окружного адміністративного суду від 16 вересня 2013 року, залишеною без змін ухвалою Вінницького апеляційного адміністративного суду від 17 грудня 2013 року, позов задоволено. Визнано протиправними дії виконуючого обов'язки ректора Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського Гусєва С.О. щодо відмови в задоволенні запиту на інформацію №83/1-13 від  5 березня 2013 року.

У касаційній скарзі відповідач, посилаючись на порушення судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального та процесуального права, просить скасувати ухвалені ними судові рішення та постановити нове рішення про відмову у задоволенні позову.

З'ясувавши обставини справи, перевіривши правильність застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального та процесуального права згідно статті 220 Кодексу адміністративного судочинства України, колегія суддів приходить до наступних висновків.

Судами встановлено, що 5 березня 2013 року ВГО "Комітет конституційно-правового контролю України" направила розпоряднику інформації, ректору Вінницького педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, запит №83/1-13 про надання інформації яка становить суспільний інтерес у вигляді належним чином засвідчених копій документів, а саме: статуту ВНЗ; свідоцтва про реєстрацію ВНЗ; довідки про включення Вінницького національного технічного університету до Державного реєстру вищих навчальних закладів України з додатками; ліцензії з додатками; довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України; правил прийому до ВНЗ в 2013 році; положення про приймальну комісію; наказу про затвердження складу приймальної комісії; плану роботи і графіку засідань приймальної комісії; дислокації приміщень, які задіяні для підготовки та проведення прийому абітурієнтів; встановлених квот прийому до ВНЗ різних категорій осіб.

У відповідь на вказаний запит супровідним листом від 22 травня 2013 року №12/541, за підписом  виконувача обов'язків ректора Вінницького педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського Гусєва С.О., позивача повідомлено про те, що запитувана інформація про університет знаходиться на офіційному сайті Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (www.vspu.edu.ua), установчі документи направлялись позивачу в минулому році, та у відповідності до пункту 23.2 Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2013 році "Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальної комісії".

Задовольняючи позов, суд першої інстанції, з висновком якого погодився суд апеляційної інстанції, виходив з того, що ректор Вінницького педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського є розпорядником інформації, а ВГО «Комітет конституційно-правового контролю України» є суб'єктом, який має право запитувати інформацію, а тому дії щодо не надання запитуваної  інформації є протиправними.

Відповідно до статті 1 Закону України від 13 січня 2011 року № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» (далі - Закон № 2939-VI) публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом. Публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених законом.

За змістом статті 12 Закону № 2939-VI суб'єктами відносин у сфері доступу до публічної інформації є: 1) запитувачі інформації - фізичні, юридичні особи, об'єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб'єктів владних повноважень; 2) розпорядники інформації - суб'єкти, визначені у статті 13 цього Закону; 3) структурний підрозділ або відповідальна особа з питань запитів на інформацію розпорядників інформації.

Як встановлено судами, ВГО «Комітет конституційно-правового контролю України», будучи юридичною особою у формі громадської організації, відповідно до пункту 3 частини 1 статті 21 Закону України «Про громадські об'єднання» від 22 березня 2012 року № 4572-VI (далі - Закон №4572-VI) для здійснення своєї мети (цілей) наділений правом у порядку, визначеному законом, одержувати публічну інформацію, яка знаходиться у володінні відповідних розпорядників, тобто бути запитувачем інформації.

Статтею 3 Закону № 2939-VI закріплено право запитувача на доступ до публічної інформації, яке згідно із пунктом 1 частини 1 вказаної статті гарантується, зокрема, обов'язком розпорядників інформації надавати та оприлюднювати інформацію, крім випадків, передбачених законом.

Згідно статті 5 Закону № 2939-VI  доступ до інформації забезпечується шляхом: 1) систематичного та оперативного оприлюднення інформації: в офіційних друкованих виданнях; на офіційних веб-сайтах в мережі Інтернет; на інформаційних стендах; будь-яким іншим способом; 2) надання інформації за запитами на інформацію.

Отже, виконання розпорядником інформації обов'язку щодо оприлюднення публічної інформації не звільняє його від обов'язку надати таку інформацію на запит.

Частиною 2 статті 22 Закону № 2939-VI передбачено, що відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою у наданні інформації.

Враховуючи викладене, колегія суддів Вищого адміністративного суду України погоджується з висновками судів першої та апеляційної інстанцій, що відповідач, як розпорядник публічної інформації, відмовляючи позивачу у задоволенні запиту на інформацію, діяв з порушенням норм Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Суди повно і всебічно встановили обставини справи, дали їм належну юридичну оцінку, правильно застосували норми матеріального і процесуального права, тому відсутні підстави для скасування або зміни прийнятих судових рішень.

Керуючись статтями 220-1, 223, 224, 230, 231 Кодексу адміністративного судочинства України, колегія суддів

У Х В А Л И ЛА:

Касаційну скаргу Вінницького педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського залишити без задоволення.

Постанову Вінницького окружного адміністративного суду від 16 вересня 2013 року та ухвалу Вінницького апеляційного адміністративного суду від 17 грудня 2013 року залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили через п'ять днів після направлення її копії особам, які беруть участь у справі та може бути переглянута у порядку і з підстав, передбачених статтями 235-237 Кодексу адміністративного судочинства України.

Судді /підписи/