Адвокат в Харькове

Адвокат в Харькове . Юридические услуги . Уголовные дела . Помощь при ДТП. Брачный договор. Раздел имущества. Абонентское обслуживание .Возмещение ущерба

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

___________________________________________________________________________________________________________________________

Постанова

Іменем України

6 серпня 2018 року

м. Харків

справа № 619/1255/18

провадження № 22-ц/790/4330/18

Апеляційний суд Харківської області у складі колегії суддів судової палати з розгляду цивільних справ:

Головуючого Кругової С.С.,

суддів Колтунової А.І., Маміної О.В.,

за участю секретаря Кучер Ю.Ю.,

учасники справи:

позивач - ОСОБА_1

відповідач - Товариство з обмеженою відповідальністю Фірма «СВ»

 

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Харкові в порядку спрощеного позовного провадження цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю Фірма «СВ» про відшкодування шкоди, завданої ушкодженням здоров'я, за апеляційною скаргою адвоката Радутного Олександра Едуардовича, який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю Фірма «СВ» на ухвалу Дергачівського районного суду Харківської області від 22 червня 2018 року постановлену суддею Болибоком Є.А., -

 

в с т а н о в и в:

У квітні 2018 року позивач звернулася до суду з позовом, який згодом уточнила і просила стягнути з відповідача на її користь в рахунок втраченого заробітку внаслідок зменшення професійної працездатності за період 28.02.2017 року по 01.03.2018 року 19070,00 грн одноразово; в рахунок втраченого заробітку внаслідок зменшення професійної працездатності за 3 роки наперед з 01.03.2018 року по 01.03.2021 року - 124020,00 грн; 3445,00 грн щомісячно до відновлення професійної працездатності або зміни відсотків втрати професійної працездатності; матеріальну шкоду в розмірі - 5255,00 грн та моральну шкоду в розмірі - 3000000 грн.

25 квітня 2018 року позивач подала до суду клопотання про призначення комплексної судово-медичної експертизи.

Ухвалою Дергачівського районного суду Харківської області від 22 червня 2018 року призначено комплексну судово-медичну експертизу, провадження у справі зупинено.

Не погоджуючись з ухвалою адвокат Радутний О.Е., який діє в інтересах ТОВ Фірма «СВ» звернувся з апеляційною скаргою в якій просить повністю скасувати ухвалу суду першої інстанції та ухвалити нове рішення яким відмовити у задоволенні клопотання про призначення експертизи, а також покласти на позивача судові витрати.

В обґрунтування апеляційної скарги посилається на те, що ухвала суду першої інстанції є незаконною, необґрунтованою та упередженою.

Ухвала суду є такою, що прийнята з порушенням норм процесуального права, поставлені питання для проведення експертизи в оскаржуваній ухвалі виходять за межі позовних вимог, в ухвалі не порушено жодного питання узгодженого з предметом цивільного спору.

Мотивуючи апеляційну скаргу, зазначає, що суд першої інстанції самостійно за позивача визначився з питанням щодо призначення у справі експертизи чим порушив принцип змагальності та диспозитивності.

Посилається на те, що судом необґрунтовано доручено проведення експертизи установі, яка територіально знаходиться у більш складному становищі для вивчення умов охорони праці на підприємстві відповідача.

Крім того проведення експертизи доручено установі яка не має належної компетенції в сфері охорони праці, не залучено органи та установи, фахівці, які у галузі медицини та охорони праці раніше давали висновки щодо обставин, які мають значення для справи.

До апеляційного суду надійшов відзив на апеляційну скаргу в якому представник позивача адвокат Панасенко П.П. просить залишити апеляційну скаргу без задоволення, а ухвалу без змін посилаючись на те, що судом першої інстанції для з'ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання, без яких встановити відповідні обставини неможливо. Зазначає, що ХНДІСЕ ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса не уповноважений проводити судово-медичні експертизи.

В судове засідання учасники справи не з'явились. Про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином. Представник відповідача звернувся з заявою про перенесення 06.08.218 розгляд справи, але колегія суддів вважає за можливе розглядати справу, оскільки явка до суду апеляційної інстанції не є обов'язковою за умов, що стороні достовірно відомо про розгляд справи (ст. 372 ЦПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 367 ЦПК України суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними в ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги.

Заслухавши доповідь судді, обговоривши доводи апеляційної скарги та, дослідивши матеріали справи, судова колегія вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню.

Постановлюючи оскаржувану ухвалу, суд виходив з того, що позивач звернулася з позовом про відшкодування шкоди, завданої ушкодженням здоров'я, і вважав, що є необхідність з'ясування питань, які зазначені у клопотанні про призначення експертизи, оскільки для з'ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання та сторонами не надані відповідні висновки експертів із цих самих питань.

З таким висновком суду, колегія суддів погоджується, з наступних підстав.

Згідно ч.3 ст.102 ЦПК України, предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Предметом висновку експерта не можуть бути питання права.

Відповідно до ч.1 ст.103 ЦПК України, суд призначає експертизу у справі за сукупності таких умов: 1) для з'ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити необхідні обставини неможливо; 2) сторонами ( стороною) не надані відповідні висновки експертів із цих самих питань або висновки експертів викликають сумніви щодо їх правильності.

Згідно ч.1 ст.104 ЦПК України експертиза призначається ухвалою суду, де зазначаються: підстави проведення експертизи, питання, з яких експерт має надати суду висновок, особу (осіб), якій доручено проведення експертизи, перелік матеріалів, що надаються для дослідження, та інші дані, які мають значення для проведення експертизи.

Відповідно до ч.1 ст.107 ЦПК України, матеріали, необхідні для проведення експертизи, експерту надає суд, якщо експертиза призначена судом, або учасник справи, якщо експертиза проводиться за його замовленням. При призначенні експертизи суд з урахуванням думки учасників справи визначає, які саме матеріали необхідні для проведення експертизи.

Матеріали справи свідчать, що позивач звернувся з позовом про стягнення з відповідача на її користь в рахунок втраченого заробітку внаслідок зменшення професійної працездатності за період 28.02.2017 року по 01.03.2018 року 19070,00 грн одноразово; в рахунок втраченого заробітку внаслідок зменшення професійної працездатності за 3 роки наперед з 01.03.2018 року по 01.03.2021 року - 124020,00 грн; 3445,00 грн щомісячно до відновлення професійної працездатності або зміни відсотків втрати професійної працездатності; матеріальну шкоду в розмірі - 5255,00 грн та моральну шкоду в розмірі - 3000000 грн.

З метою з'ясування обставин, а саме щодо причини виникнення у ОСОБА_1 професійного захворювання Пневмоконіоз, час виникнення та розвитку (період формування) професійного захворювання, щодо існування прямого причинного зв'язку між професійним захворюванням та умовами праці під впливом небезпечних та шкідливих виробничих факторів, наявність у ОСОБА_1 підвищеної чутливості (знижена резистентність) до шкідливих виробничих факторів - дії пилу (кремнію діоксиду), щодо можливості виникнення паталогічних змін в організмі, обумовлених професійним захворювання - Пневмоконіоз, динамічних змін у стані здоров'я ОСОБА_1 в бік погіршення та чи є вони зворотними при усуненні шкідливих факторів та лікуванні і чи є виліковним професійне захворювання на Пневмоконіоз, входить до предмету доказування і їх встановлення потребує спеціальних знань.

Доводи апеляційної скарги про те, що судом поставлені питання для проведення експертизи в оскаржуваній ухвалі виходять за межі позовних вимог, в ухвалі не порушено жодного питання узгодженого з предметом цивільного спору не відповідають дійсності.

Щодо доручення проведення експертизи установі, яка територіально знаходиться у більш складному становищі для вивчення умов охорони праці на підприємстві відповідача, яка не має належної компетенції в сфері охорони праці та не залучення органів та установ, фахівців, які у галузі медицини та охорони праці раніше давали висновки щодо обставин, які мають значення для справи не є підставою для скасування ухвали.

Питання щодо вимог охорони праці на підприємстві відповідача судом перед експертами не ставилось.

Посилання в апеляційній скарзі на наявність у справі документів, які свідчать про стан здоров'я позивача і на думку відповідача є достатніми для розгляду справи по суті, на думку судової колегії не містять відповіді на поставлені судом перед експертами питання.

Згідно п.4 ч.5 ст. 12 ЦПК України суд, зберігаючи об'єктивність і неупередженість сприяє учасникам судового процесу в реалізації ними прав, передбачених цим Кодексом.

Доводи апеляційної скарги висновків суду першої інстанції не спростовують.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 252 ЦПК України суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадку призначення судом експертизи.

Тому зупинення провадження у даній справі у зв'язку із призначенням експертизи відповідає вимогам закону.

Враховуючи викладене, колегія суддів приходить до висновку, що ухвала суду першої інстанції відповідає вимогам ст. 104 ЦПК України, тобто постановлена з додержанням вимог закону.

Відповідно до ст. 375 ЦПК України суд апеляційної інстанції залишає апеляційну скаргу без задоволення, а судове рішення без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права.

Керуючись ст.ст. 12, 103-104,107,367, 368, 374, 375, 381, 382, 383, 384 ЦПК України суд, -

п о с т а н о в и в:

Апеляційну скаргу адвоката Радутного Олександра Едуардовича, який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю Фірма «СВ» - залишити без задоволення.

Ухвалу Дергачівського районного суду Харківської області від 22 червня 2018 року - залишити без змін.

Постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дня прийняття, в силу ст. 389 ЦПК України оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Головуючий                                                                         С.С. Кругова

Судді                                                                                А.І. Колтунова

О.В. Маміна

повний текст постанови складено 07.08.2018 року