Адвокат в Харькове

Адвокат в Харькове . Юридические услуги . Уголовные дела . Помощь при ДТП. Брачный договор. Раздел имущества. Абонентское обслуживание .Возмещение ущерба

Справа № 640/20448/18

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 квітня 2019 року Київський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого судді Попрас В.О.,

при секретарі - Томіної І.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства «КБ «ПРИВАТБАНК» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості,-

В С Т А Н О В И В :

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» звернувся до суду з позовною заявою, в якій просить стягнути з відповідача на його користь заборгованості за кредитним договором б/н від 13.12.2010р. у розмірі 13016 грн. 63 коп. та сплачений судовий збір. В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на те, що ОСОБА_1, з метою отримання банківських послуг звернувся до ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та підписав заяву б/н від 13.12.2010р., згідно якої отримав кредит у розмірі 5000,00 грн. у вигляді встановленого кредитного ліміту на картковий рахунок. У порушення умов договору відповідачка зобовязання за договором належним чином не виконав, у звязку з чим станом на 25.10.2018р. має заборгованість 13016 грн. 63 коп., що складається з: нараховані відсотки за користування кредитом у розмірі 130,78 грн., заборгованості пені у розмірі 11789,82 грн., штрафу (фіксована частина) у розмірі 500,00 грн., штрафу(процентна складова) у розмірі 596,03 грн.

В судове засідання представник позивача не зявився, просить розглядати справу за їх відсутності, позовні вимоги підтримує, не заперечує проти ухвалення заочного рішення.

Представник відповідача ОСОБА_1 в судове засідання не зявилася, подала заяву, в якій просить відмовити в задоволені позову в частині заборгованості з пені в розмірі 10279,80 грн. та стягнення штрафів в розмірі 500 грн. та 596,03грн., стягнути витрати на правничу допомогу адвоката та проводити розгляд справи за її відсутності.

Відповідачем ОСОБА_1 подано відзив на позов, в якому відповідач заперечує проти розміру заборгованості, вважає, що заборгованість є завищеною.

Суд, дослідивши матеріали справи, вважає, що позов підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Судом установлені такі факти і відповідні їм правовідносини.

13 грудня 2010р. між ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» та ОСОБА_1 укладений договір на отримання кредиту у розмірі 5000,00 грн. у вигляді встановленого кредитного ліміту на платіжну картку зі сплою відсотків за користування кредитом.

Як вбачається з розрахунку за кредитним договором б/н від 13.12.2010р. заборгованість ОСОБА_1 перед ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» станом на 25.10.2018р. у розмірі 13016 грн. 63 коп., що складається з: нараховані відсотки за користування кредитом у розмірі 130,78 грн., заборгованості пені у розмірі 11789,82 грн., штрафу (фіксована частина) у розмірі 500,00 грн., штрафу(процентна складова) у розмірі 596,03 грн.

Згідно розрахунку заборгованість за пенею обраховувалась накопичувальним підсумком з 01.06.2015 року по 25.10.2018 року.

Згідно з ч. 1 ст. 258 ЦК України до вимог про стягнення неустойки (штрафу, пені) застосовується позовна давність в один рік.

Верховним судом України в постанові від 25 травня 2016 року по справі №6-1138цс15 була висловлена наступна правова позиція: «Відповідно до частини другої статті 258 ЦК України до вимог про стягнення неустойки (штрафу, пені) застосовується позовна давність в один рік. Отже, аналіз цих норм ЦК України дає підстави для висновку про те, що стягнення неустойки (пені, штрафу) обмежується останніми 12 місяцями перед зверненням кредитора до суду, а починається з дня (місяця), якого вона нараховується, у межах строку позовної давності за основною вимогою».

Таким чином, розмір пені повинен обчислюватись за останні 12 місяців перед зверненням кредитора до суду.

Відповідно до ст. 257 ЦК України загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки.

Відповідно до ст. 267 ЦК України позовна давність застосовується судом лише за заявою сторони у спорі, зробленою до винесення ним рішення. Сплив позовної давності, про застосування якої заявлено стороною у спорі є підставою для відмови у позові.

Позивач ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» звернувся з позовом до відповідача 30.10.2018 року, тобто пеню слід розраховувати з 30.10.2017р. по 30.10.2019рік.

Згідно з формулою, зазначеною в Умовах та правилах надання Банківських послуг пеня розраховується як базова процентна ставка за договором/ 30 (нараховується за кожний день прострочення кредиту) + 50 грн. (одноразово).

Згідно наданого відповідачем ОСОБА_1 розрахунку розмір пені за 12 місяців складає 1702 грн. 31 коп.

Згідно частини 1 статті 526 ЦК України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно до ст. 1050 ЦК України якщо договором встановлений обовязок позичальника повернути позику частинами(з розстроченням), то в разі прострочення повернення чергової частини позикодавець має право вимагати дострокового повернення частини позики, що залишилася, та сплати процентів.

Згідно ст. 615 ЦК України одностороння відмова від зобовязання не звільняє винну сторону від відповідальності за порушення зобовязання.

У разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом. Боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк , встановлений договором або законом відповідно до вимог ч. 1 ст.611,ч.1 ст.612 ЦК України.

Відповідно до статті 549 ЦК України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання. Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов'язання (частина друга статті 549 ЦК України). Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання (частина третя статті 549 ЦК України).

За положеннями статті 61 Конституції України ніхто не може бути двічі притягнутий до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, та відповідно до статті 549 ЦК України штраф і пеня є одним видом цивільно-правової відповідальності, а тому їх одночасне застосування за одне й те саме порушення строків виконання грошових зобов'язань за кредитним договором свідчить про недотримання положень, закріплених у статті 61 Конституції України щодо заборони подвійної цивільно-правової відповідальності за одне і те саме порушення, у зв'язку з чим у задоволенні позовних вимог про стягнення штрафів за порушення умов договору слід відмовити, оскільки встановлено, що позичальник допустив порушення умов укладеного кредитного договору, за що позивач щоденно нараховує відповідачу пеню, а стягнення штрафу носить разовий характер, у зв'язку з тим, що порушенням позичальником будь-якого грошового зобов'язання на строк понад 30 днів, що змушує позивача звернутись до суду з позовом, а тому за порушення умов укладеного кредитного договору підлягає стягненню з відповідача в судовому порядку пеня.

Аналогічна правова позиція викладена у постанові Верховного Суду України від 21 жовтня 2015 року № 6-2003цс15.

За таких обставин, правові підстави до стягнення штрафу(фіксована частина) у розмірі 500 грн. та штрафу (процентна складова) у розмірі 596,03 грн. відсутні, а тому у задоволенні позову в цій частині слід відмовити.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 137 ЦПК України витрати, пов'язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави. За результатами розгляду справи витрати на правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами.

Згідно наданого розрахунку витрати відповідача ОСОБА_1, пов'язані з правничою допомогою адвоката складають 4000 грн.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що позовні вимоги ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» підлягають задоволенню частково, слід стягнути з ОСОБА_1 на користь ПАТ КБ«ПРИВАТБАНК за кредитним договором б/н від 13.12.2010р. заборгованість за кредитом, яка складається з суми нарахувань відсотків за користування кредитом у розмірі 130,78грн.,нараховані пені у розмірі 1702,31грн.,а всього стягнути 1833грн. 09 коп.

У відповідності зі ст. 141 ЦПК України з відповідача на користь ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» слід стягнути понесені позивачем судові витрати.

Керуючись ст. ст. 121381141263264265279280-282 ЦПК України, ст. ст. 5265496116126151048-1050 ЦК України, суд

В И Р І Ш И В :

Позовні вимоги Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» - задовольнити частково.

Стягнути з ОСОБА_1, 08.05.1979р.н., ідентифікаційний номер НОМЕР_1, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 (колишня ОСОБА_2), 44, кв.107 на користь Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК», код ЄДРПОУ 14360570, адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, за кредитним договором б/н від 13.12.2010 р. заборгованість за кредитом, яка складається з суми нарахувань відсотків за користування кредитом у розмірі 130,78 грн., нараховані пені у розмірі 1702,31 грн., а всього стягнути 1833 грн. 09 коп. /одну тисячу вісімсот тридцять три грн. 09 коп./.

В іншій частині в задоволенні позову ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»- відмовити.

Стягнути з ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» на користь ОСОБА_1 витрати на правничу допомогу у розмірі 4000 грн. /чотири тисячі грн./

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ПАТ КБ«ПРИВАТБАНК» сплаченийсудовий збіру розмірі1762 грн. /одну тисячу сімсот шістдесят дві грн. /

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку до Харківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги до суду першої інстанції протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було проголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення, зазначений строк обчислюється з дня складання повного судового рішення.

Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом тридцяти днів з дня отримання копії цього рішення.

Повний текст рішення виготовлено 22.04.2019 року.

СУДДЯ