Адвокат в Харькове

Адвокат в Харькове . Юридические услуги . Уголовные дела . Помощь при ДТП. Брачный договор. Раздел имущества. Абонентское обслуживание .Возмещение ущерба

Справа № 642/1595/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 травня 2019 року суддя Ленінського районного суду міста Харкова Проценко Л.Г., за участю секретаря Канаєвої К.М., заявника ОСОБА_1 , підозрюваного ОСОБА_2 , слідчого Іванова В.В.,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Харкові заяву захисника підозрюваного ОСОБА_2 адвоката Панасенка Павла Петровича про відвід слідчого СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області Іванова В.В., -

В С Т А Н О В И В:

Захисник підозрюваного ОСОБА_2 адвокат Панасенко П.П. звернувся до суду із заявою про відвід слідчого, в якій зазначив, що слідчим СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області Івановим В.В., проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №12019220510000616 від 09.03.2019р. за підозрою ОСОБА_2 за ч.2 ст.125 КК України. На думку заявника, слідчий проводить розслідування неповно, однобічно та упереджено, і відповідно до п.3 ч.1 ст.77 КПК України, він має бути відведений. Відвід мотивовано тим, що повідомлення про підозру ОСОБА_2 здійснено з порушеннями вимог КПК України, оскільки воно не погоджене із прокурором, так як підписи слідчого та прокурора в цьому документі однакові; ОСОБА_2 16.04.2019р. повідомлений про підозру з порядком вручення повідомлення про підозру, так як його для цього не було викликано повісткою, яка повинна була бути вручена йому не пізніш ніж за три дні, а також, за відсутності захисника, повноваження якого знаходились в матеріалах кримінального провадження, чим порушено його право на захист.

Заявник ОСОБА_1 скаргу підтримав,посилався наст.6Конвенції прозахист правлюдини,Конституцію Українита ст.20КПК України,що передбачаєправо назахист.21.03.2019р.між нимяк адвокатомі ОСОБА_2 було укладенодоговір проправову допомогу,слідчому булонадано ордерз копієюсвідоцтва таклопотання щодокримінального провадження.В подальшомувін щераз звертавсяз клопотанням.Ст.50КПК Українизакріплено,що дляпредставлення інтересівособи надаєтьсяордер чидоговір.Слідчому булонадано свідоцтвота ордер,в якомує посиланняна договірі жодноївказівки нате,що цеє окремапроцесуальна діячи щодообмежень договоруне зазначено.В йогоВиклик дослідчого можливийповісткою чипо телефонуз зазначеннямпро відповіднуслідчу дію,однак впорушення цього21.04.2019р.без такогоповідомлення йогота ОСОБА_2 ,останнього булодоставлено дополіції звказівкою,що прокурорбажає посвідчитисяв йогоособі шляхомперевірки документів.Однак увідділенні ОСОБА_2 слідчим буловручено повідомленняпро підозру,що єслідчою дією(складаннята вручення).Підписи прокурората слідчогов повідомленніпро підозрудуже схожі.Підозрюваний бувпозбавлений правана захистпри наявностіу ньогозахисника,що слідчийв порядкуст.20КПК Україниповинен бувзабезпечити,однак йогояк захисникабудь якимчином,зокрема потелефону,не повідомляли.Більш того ОСОБА_2 не відмовлявсявід йогоучасті. ОСОБА_2 також був допитаний у відсутності захисника, без зазначення у роз`ясненні прав чи бажає він скористатися правовою допомогою. Захисник повинен бути присутнім і для того, щоб роз`яснити які документи підписує підозрюваний і які процесуальні наслідки ці документи передбачають. Наступні виклики підозрюваного проводяться без зазначення які слідчі дії будуть проводитися. На даний час приходять повістки на кожен день: понеділок, вівторок, середу для додаткового допиту, з зазначенням наслідків неприбуття, на які вони повинні з`явитися і чекати чи буде щось робити слідчий чи ні, що є упередженим ставленням слідчого до обвинуваченого. Будь яких листів від слідчого стосовно незадоволення його клопотань, а також про те, що його не залучено в якості захисника, оскільки не було клопотання підозрюваного, він не отримував. Крім того, відмова в залученні його як захисника і не надання можливості здійснювати свої професійні обов`язки є також прямим підтвердженням заяви про відвід слідчого.

Підозрюваний ОСОБА_2 підтримав скаргу, зазначив, що слідчий упереджено ставиться до нього, просить співробітників поліції щоб ті з ним поспілкувалися неофіційно, телефонує матері, яка перенесла інсульт, щоб та приїхала до відділення, надсилає СМС повідомлення. 21.04.2019р. йому зателефонував слідчий, який зазначив, що прокурор хоче побачити документ що посвідчує особу і що вони зараз приїдуть до нього. Після того до нього на автомобілі «Ауді» приїхали два співробітника поліції, які сказали, що слідчий та прокурор чекають у відділенні. Після того його привезли до Холодногірського ВП, зробили ксерокопію водійського посвідчення, а слідчий вручив йому підозру, зазначивши, що необхідно розписатися в декількох документах, що він і зробив, поспішаючи на роботу. Також він під диктовку слідчого зазначив, що захисник йому не потрібен. Зараз він розуміє, що його обманули, від адвоката з яким він уклав договір в березні 2019р. не відмовлявся та усно зазначав про необхідність його присутності. Договір з адвокатом він укладав тому, що прийшовши до слідчого з потерпілим, що закрити провадження у зв`язку з відмовою потерпілого від обвинувачення, однак слідчий в цьому відмовив.

Слідчий ІвановВ.В. проти задоволення скарги заперечував та показав, що при врученні повідомлення про підозру їм було дотримано вимоги ст.ст.276-279 КПК України. Після повідомлення підозрюваному було вручено пам`ятку про права та внесено відповідні відомості до ЕРДР. Підозрюваний будь яких клопотань щодо залучення захисника не заявляв і таким правом не скористався. Жодного тиску на підозрюваного не вчинялося. Виклик до слідчого можливий по телефону, в т.ч. СМС, підпис прокурора в повідомленні про підозру, який її погодив, дійсно схожий на його підпис. В матеріалах провадження є ордер адвоката з його клопотанням, однак на момент його подання ОСОБА_2 не мав відповідного процесуального статусу. Також була відсутня копія договору про здійснення тривалого (на всіх стадіях процесу) захисту ОСОБА_2 Матері підозрюваного він телефонував як свідку, оскільки є розбіжності у показах. Можливо, ОСОБА_2 доставили до відділення за його усним дорученням, після чого останньому було вручено повідомлення про підозру. Повістки про необхідність додаткового допиту надсилались у зв`язку з необхідністю уточнити відповідні данні, а у зв`язку з тим, що допит міг не здійснитися тому підозрюваний та адвокат викликаються три дні підряд.

Суд, перевіривши заяву про відвід слідчого, вважає що вона підлягає задоволенню у зв`язку із наступним.

Статтею 77 КПК Українизакріплено обставини, що виключають участь слідчого в кримінальному провадженні. Так, п.3 ч.1ст.77 КПК Українивизначено, що прокурор, слідчий не має права брати участь у кримінальному провадженні якщо він особисто, його близькі родичі чи члени його сім`ї заінтересовані в результатах кримінального провадження або існують інші обставини, які викликають обґрунтовані сумніви в його неупередженості.

Як зазначивЄвропейський суду справі"Мироненкоі Мартенкопроти України"(рішеннявід 10грудня 2009року),наявність безсторонностімає визначатися, для цілей п. 1 ст. 6 Конвенції, за допомогою суб`єктивного та об`єктивного критеріїв. За суб`єктивним критерієм оцінюється особисте переконання та поведінка конкретного судді, тобто чи виявляв суддя упередженість або безсторонність у цій справі. Відповідно до об`єктивного критерію визначається, серед інших аспектів, чи забезпечував суд як такий та його склад відсутність будь-яких сумнівів у його безсторонності (див., зокрема, рішення у справах "Фей проти Австрії" (Fey v. Austria), рішення від 24 лютого 1993 року, серія А, N 255, с. 12, п. 27, 28 і 30, та "Веттштайн проти Швейцарії" (Wettstein v. Switzerland, заява N 33958/96, п. 42, ЄСПЛ 2000-XII). У кожній окремій справі слід визначити, чи мають стосунки, що розглядаються, таку природу та ступінь, що свідчать про те, що суд не є безстороннім (див. рішення у справі "Пуллар проти Сполученого Королівства" Pullar v. the United Kingdom), рішення від 10 червня 1996 року, Reports 1996-III, с. 794, п. 38).

Особиста безсторонність суду презумується, поки не надано доказів протилежного (див. згадане вище рішення у справі Веттштайна Wettstein), п. 43).

Ці положення мають застосовуватися й до посадових осіб органу досудового розслідування.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, 16 квітня 2019р. слідчим Івановим В.В. було пред`явлено підозру ОСОБА_2 за ч.2 ст.125 КК України, а також видано пам`ятку про роз`яснення прав за ст.ст. 28, 29, 55, 56, 59, 62, 63 Конституції України, ст.10 Положення про порядок короткочасного затримання осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, ст.ст. 9, 10 ЗУ «Про попереднє ув`язнення», ст. 42 КПК України.

Також, слідчим Івановим В.В. 16.04.2019р. складено протокол роз`яснення права на захист, де ОСОБА_2 зазначив, що права зрозумілі, від захисника він відмовився, і це не пов`язано з його майновим станом. Після цього слідчим ОСОБА_3 В. ОСОБА_4 . складено протокол допиту підозрюваного ОСОБА_2

08 травня 2019р. слідчим Івановим В.В. складено три повістки адвокату Панасенко П.П., який є захисником Дмитрієва Р.С. про виклик для участі у додатковому допиті ОСОБА_2 на 13 травня 2019р. на 09.30 год., 14 травня 2019р. на 09.30 год, та на 15 травня 2019р. на 09.30 год.

Слідчим не заперечується, що ОСОБА_2 був доставлений у райвідділ працівниками поліції, без повідомлення мети доставлення, де його одразу, за відсутності захисника, було повідомлено про підозру та допитано у якості підозрюваного.

Такі дії суперечать положенням ч.8 ст.135 КПК України, що передбачають отримання особою виклику не пізніше ніж за три дня до дня, коли особа зобов`язана прибути. ОСОБА_2 не мав можливості належним чином підготуватися до участі у слідчій дії, зокрема, скористатися правом отримати юридичну допомогу у свого захисника, з яким уклав договір про надання правової допомоги 21.03.2019р.

Усі вищевикладені факти не можуть свідчити про неупередженість слідчого Іванова В.В. під час розгляду кримінального провадження № 12019220510000616.

З метою недопущення під час розгляду кримінального провадження № 12019220510000616 від 09.03.2019р. обставин, які можуть викликати сумніви в неупередженості слідчого Іванова В.В., з метою гарантування об`єктивності органу досудового розслідування, суд прийшов до переконання, що заява про відвід слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 77, 81, 83 КПК України,

У Х В А Л И В:

Заяву захисника підозрюваного ОСОБА_2 адвоката Панасенка Павла Петровича про відвід слідчого СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області Іванова Віктора Володимировича по кримінальному провадженню №12019220510000616 від 09.03.2019р. за підозрою ОСОБА_2 за ч.2 ст.125 КК України задовольнити.

Ухвала оскарженню не підлягає .

Повний текст ухвали виготовлено 22 травня 2019р.

Суддя: Л.Г. Проценко