Адвокат в Харькове

Адвокат в Харькове . Юридические услуги . Уголовные дела . Помощь при ДТП. Брачный договор. Раздел имущества. Абонентское обслуживание .Возмещение ущерба

Верховний Суд 25 березня 2020 року (ВС/КЦС у справi № 715/1347/14-ц) дiйшов до висновку про те, що позовні вимоги про визнання самочинно збудованих житлових будинків, господарських будівель і споруд об`єктами права спільної сумісної власності подружжя є безпідставними і не підлягають задоволенню. Водночас будівельні матеріали, обладнання та конструкції, які були використані в процесі будівництва цих будинків, господарських будівель і споруд, є майном, набутим сторонами під час шлюбу.

Подробнее...

Верховний Суд 25 березня 2020 року (ВС/ВП у справi № 641/8857/17) дiйшов до висновку про те, що у спорах про стягнення шкоди спричиненої незаконними діями органу слідства відповідачем є держава, а не Держказначейство.

ідповідно до ч. 2 ст. 48, ч. 4 ст. 58 ЦПК України позивачем і відповідачем можуть бути фізичні і юридичні особи, а також держава. Державу представляють відповідні органи державної влади в межах їх компетенції через свого представника.

Отже, у цивільному судочинстві держава бере участь у справі як сторона через відповідний її орган, наділений повноваженнями саме у спірних правовідносинах, зокрема і представляти державу в суді, зазвичай, орган, діями якого завдано шкоду.

Разом із тим, залучення або ж незалучення до участі у таких категоріях спорів Державної казначейської служби України чи її територіального органу не впливає на правильність визначення належного відповідача у справі, оскільки відповідачем є держава, а не Державна казначейська служба України чи її територіальний орган.

Подробнее...

Верховний Суд 17 березня 2020 року (ВС/ККС у справi № 691/1358/15-к ) дiйшов до висновку про те, що сторона захисту може не фiксувати i не вiдкривати в порядку ст. 290 КПК сторонi обвинувачення показання  свідків захисту.

Згідно з положеннями ч. 6 ст. 290 КПК матеріалами, до яких сторона захисту за запитом прокурора зобов'язана надати доступ та можливість скопіювати або відобразити відповідним чином, є лише будь-які речові докази або їх частини, документи або копії з них. А з огляду на вимоги ст. 23 КПК показання учасників кримінального провадження суд отримує усно і може прийняти як доказ показання осіб, які не дають їх безпосередньо в судовому засіданні, лише у випадках, передбачених цим Кодексом. До того ж КПК не зобов'язує сторону захисту фіксувати будь-яким чином показання свідків захисту під час досудового розслідування.

Подробнее...

Верховний Суд 11 березня 2020 року (ВС/ВП у справi № 160/3586/19) дiйшов до висновку про те, що підставою для проведення перерахунку пенсії є фактична зміна розміру хоча б одного з видів грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, проведена на підставі рішення суб`єкта владних повноважень, наділеного правом установлювати чи змінювати види грошового забезпечення військовослужбовців.

Подробнее...

Верховний Суд 11 березня 2020 року (ВС/ККС у справi № 149/745/14) дiйшов до висновку про те, що якщо сторона обвинения використовує копії документів, то все похідні докази є недопустимими.

Відповідно до ч. 3 ст. 99 КПК України, сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно ч. 2 та 4 ст. 252 КПК України, проведення негласних слідчих (розшукових) дій може фіксуватися за допомогою технічних та інших засобів; прокурор вживає заходів щодо збереження отриманих під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій речей і документів, які планує використовувати у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 92 КПК України, обов`язок доказування належності і допустимості доказів покладається на сторону, що їх подає.

Подробнее...

Еще статьи...