Адвокат в Харькове

Адвокат в Харькове . Юридические услуги . Уголовные дела . Помощь при ДТП. Брачный договор. Раздел имущества. Абонентское обслуживание .Возмещение ущерба

Верховний Суд 01 березня 2018 року (ВС/КЦС у справі № 461/7315/15-к) дійшов до висновку про те, що офіційний документ повинен відповідати вимогам, встановленим у примітці до ст. 358 КК України, зокрема, складання та використання вказаного документу має спричиняти наслідки правового характеру.

Виходячи з норми, що міститься в примітці до ст. 358 КК України,  при встановленні ознак офіційного документа як предмета злочину слід керуватися такими критеріямидокумент має бути складено, видано чи посвідчено відповідною особою в межах її компетенції за визначеною законом формою та з належними реквізитами; зафіксована в такому документі інформація повинна мати юридично значущий характер - підтверджені чи засвідчені нею конкретні події, явища або факти мають спричиняти чи бути здатними спричинити наслідки правового характеру у вигляді виникнення (реалізації), зміни або припинення певних прав та/або обов'язків.

Невідповідність документа хоча б одному з наведених критеріїв перешкоджає визнанню його офіційним:

Подробнее...

Верховний Суд 28 лютого 2018 року (ВС/КЦС у справі № 281/618/15-ц) дійшов до висновку про те, що шкода, заподіяна особі або майну фізичної чи юридичної особи твариною, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її утримує. Вона звільняється від відповідальності, якщо доведе, що шкоди завдано не з її вини.

Особа, яка завдала шкоди, звільняється від її відшкодування, якщо вона доведе, що шкоди завдано не з її вини. Тобто зазначена норма передбачає презумпцію вини. Якщо в процесі розгляду справи зазначена презумпція не спростована, то вона є правовою підставою для висновку про наявність вини заподіювача шкоди.

Згідно із ч. 4 ст. 12 Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» шкода, заподіяна особі або майну фізичної особи, а також шкода, заподіяна майну юридичної особи твариною, підлягає відшкодуванню в повному обсязі особою, яка її утримує:

Подробнее...

Верховний Суд 28 лютого 2018 року (ВС/ВП у справі № 234/14299/15-ц) дійшов до висновку про те, що не є публічно-правовим спір між суб’єктом владних повноважень та громадянином в якому фізична особа звернулася до суду за захистом не публічного, а цивільного права.

Суд зазначив, що відповідно до норм ч. 2 ст. 21 КАС України у старій редакції вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної протиправними рішеннями, діями чи бездіяльністю суб'єкта владних повноважень або іншим порушенням прав, свобод та інтересів суб'єктів публічно-правових відносин, розглядаються адміністративним судом, якщо вони заявлені в одному провадженні з вимогою вирішити публічно-правовий спір.

Натомість позивач обґрунтовував свої вимоги положеннями ч. 1 ст. 1166ст. 1173 ЦК України, а також посилався на усунення СВП негативних наслідків неправомірних рішень, дій та бездіяльності шляхом виконання останніми постанови суду, якими неправомірність дій вже було визнано.

У зв’язку із тим, що у вказаній справі не порушувалось питання щодо правомірності або неправомірності дій відповідачів, а лише поставлено питання щодо відшкодування шкоди, то таким спір є цивільно-правовим:

Подробнее...

Верховний Суд 28 лютого 2018 року (ВС/КЦС у справі № 317/3139/15-ц) дійшов до висновку про те, що особа, яку судом визнано безвісно відсутньою не може бути відповідачем у інших справах.

Нормами статті 25 ЦК України основою цивільної процесуальної правоздатності та цивільної процесуальної дієздатності фізичної особи є її цивільна правоздатність, як така, що виникає у момент народження фізичної особи та припиняється у момент її смерті, здатність мати цивільні права та обов'язки. Таким чином смерть фізичної особи беззаперечно припиняє її цивільну правоздатність.

Водночас визнання особи в порядку ст. 43 ЦК України безвісно відсутньою хоча і не свідчить про смерть особи та безумовну втрату нею правоздатності, але ж припускає настання такої.

Таким чином завідоме залучення, як відповідача у справі, фактично відсутньої фізичної особи щодо якої є не скасоване судове рішення про визнання її безвісно відсутньою, всупереч вимогам закону унеможливлює здійснення такою особою її процесуальних прав і виконання нею її процесуальних обов'язків, передбачених цивільним процесуальним законодавством.

Тому фізична відсутність у сторони зазначеної вище можливості принципово позбавляє суд змоги ухвалити обґрунтоване судове рішення, що не відповідає завданню цивільного судочинства в аспекті справедливого розгляду і вирішення цивільних справ з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, а також суперечить одній з основних засад цивільного судочинства - принципу змагальності сторін:

Подробнее...

Верховний Суд 14 лютого 2018 року (ВС/КЦС у справі № 564/2199/15-ц) дійшов до висновку про те, що кредитний договір припиняє свою дію з дати направлення боржнику вимоги про дострокове погашення всієї суми боргу, тому вимоги про стягнення процентів після цієї дати задоволенню не підлягають.

ВС підкреслив, що згідно ст. 611 ЦК України після того, як кредитор направив  боржнику вимогу про дострокове погашення кредиту, він змінив терміни повернення кредиту, які були передбачені кредитним договором. Тобто, визначений термін повернення кредиту частинами до 2022 року, був правомірно змінений кредитором на повернення всією сумою в термін 30 днів  з моменту отримання вимоги.

Водночас сам кредитний договір припинив свою дію з дати направлення вимоги про дострокове погашення кредиту. Оскільки кредитний договір припинив свою дію, то у кредитора відсутні підстави для стягнення відсотків після дати направлення вимоги про дострокове припинення кредиту.

ВС також зазначив, що у кредитора відсутнє право стягувати з боржника інфляційні втрати. Є лише право стягувати 3% річних, які передбачені ст. 625 ЦК України:

Подробнее...

Еще статьи...