Адвокат в Харькове

Адвокат в Харькове . Юридические услуги . Уголовные дела . Помощь при ДТП. Брачный договор. Раздел имущества. Абонентское обслуживание .Возмещение ущерба

Верховний Суд 17 жовтня 2018 року (ВС/ВП у справі № 402/428/16-ц) дійшов до висновку про те,  що  під забороною розлучення дитини зі своєю матір'ю в контексті Декларації прав дитини розуміється не їх спільне проживання, а право на спілкування, турботу та забезпечення прав та інтересів дитини.

Законодавство України не містить норм, які б наділяли будь-кого з батьків пріоритетним правом на проживання з дитиною. У статті 141 СК України встановлено, що мати, батько мають рівні права та обов'язки щодо дитини, незалежно від того, чи перебували вони у шлюбі між собою. Розірвання шлюбу між батьками, проживання їх окремо від дитини не впливає на обсяг їхніх прав і не звільняє від обов'язків щодо дитини, крім випадку, передбаченого частиною п'ятою статті 157 цього Кодексу.

Під забороною розлучення дитини зі своєю матір'ю в контексті Декларації прав дитини слід розуміти не обов'язковість спільного проживання матері та дитини, а право на їх спілкування, турботу з боку матері та забезпечення з боку обох батьків, у тому числі й матері, прав та інтересів дитини, передбачених цією Декларацією та Конвенцією про права дитини від 20 листопада 1989 року.

Першочергова увага має приділятия якнайкращому забезпеченню інтересів дитини (стаття 3 Конвенції про права дитини), і такий підхід цілком узгоджуються з нормами Конституції України та законів України, тому саме її норми зобов'язані враховувати усі суди України, розглядаючи справи, які стосуються прав дітей:

Подробнее...

Верховний Суд 8 жовтня 2018 року (ВС/ККС у справі № 706/1637/16-ц) дійшов до висновку про те,  що  для підтвердження трудового стажу для призначення «пільгової» пенсії , особа має право звернутися до суду, але не з заявою про встановлення факту, а зі скаргою на рішення органу ПФУ за правилами КАСУ.

для встановлення факту на підтвердження періодів роботи, що зараховуються до трудового стажу для призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років для окремої категорії працівників у разі ліквідації підприємства, установи та організації без визначення правонаступника законом встановлено окремий порядок, з урахуванням якого заявниця для розгляду питання про підтвердження факту мала звернутися до спеціально створеної пенсійним фондом комісії. За результатами прийняття цією комісією відповідного рішення вона не позбавлена можливості його оскаржити в Пенсійному фонді України або до суду:

Подробнее...

Верховний Суд 3 жовтня 2018 року (ВС/КЦС у справі № 390/1875/16-ц) дійшов до висновку про те,  що  право позикодавця нараховувати передбачені договором проценти за позикою припиняється після спливу визначеного договором строку позики.

Право позикодавця нараховувати передбачені договором проценти за позикою припиняється після спливу визначеного договором строку позики. В охоронюваних правовідносинах права та інтереси позивача забезпечені частиною другою статті 625 ЦК України, яка регламентує наслідки прострочення виконання грошового зобов'язання:

Подробнее...

Верховний Суд 11 вересня 2018 року (ВС/ВП у справі № 909/968/16) дійшов до висновку про те,  що  если лицо, приобретающее право требования по договору цессии, не является финансовым учреждением, то приобрести данные требования оно должно по их номинальной (действительной стоимости), иначе сделка будет признана недействительной(разграничения договора факторинга и других способов уступки права требования.).

Если по договору цессии стоимость права требования, уступаемого другому лицу, ниже их реальной (действительной, рыночной, номинальной) стоимости, то договор, заключаемый между сторонами, является договором факторинга, к которому законом выдвинуты определенные требования (субъектный состав). Такую позицию высказала уже давно Государственная фискальная служба, привлекая к ответственности банки за заключенные ними договоры цессии:

Подробнее...

Верховний Суд 25 липня 2018 року (ВС/ККС у справі № 754/12215/15-к) дійшов до висновку про те,  що  обов’язок відкрити процесуальні документи щодо проведення негласних слідчих дій покладається на сторону обвинувачення.

Невідкриття матеріалів сторонами в порядку ст. 290 КПК України є окремою підставою для визнання таких матеріалів недопустимими як доказів. Відкриттю в обов'язковому порядку підлягають і матеріали, які є правовою підставою проведення таких дій, що забезпечить можливість перевірки стороною захисту та судом допустимості результатів таких дій як доказів..

При цьому процесуальний закон не покладає на сторону захисту подавати будь-які клопотання щодо такого відкриття, такий обов'язок відкрити матеріали, а саме як в даному випадку процесуальні документи щодо проведення негласних слідчих дій, покладається на сторону обвинувачення:

Подробнее...

Еще статьи...