Адвокат в Харькове

Адвокат в Харькове . Юридические услуги . Уголовные дела . Помощь при ДТП. Брачный договор. Раздел имущества. Абонентское обслуживание .Возмещение ущерба

 

Верховний Суд України 2 грудня 2015 року (справа №  6-249цс15) дійшов до висновку про те, що згідно статті 266 ЦК після закінчення позовної давності до основної вимоги вважається, що позовна давність спливла і до додаткової вимоги (стягнення неустойки, накладення стягнення на заставлене майно). Якщо кошти за кредитним договором в належному розмірі повернуті не були, по відсотки кредиту і пеня за відсотками підлягають стягненню в межах строку позовної давності:

Подробнее...

Верховний Суд України 20 січня 2016 року (справа №  6-2759цс15) дійшов до висновку про те, за затримку виплати присуджених судом сум не можна стягнути інфляційні втрати та 3% річних. Передбачена статтею 625 ГК норма не застосовується до трудових правовідносин (заборгованості по заробітній платі, відшкодуванню шкоди працівнику внаслідок трудового каліцтва), сімейних і іншим правовідносин, які регулюються спеціальним законодавством. Правовідносини, що виникають з приводу виконання судових рішень, врегульовані Законом «Про виконавче провадження», до них не можуть застосовуватися норми, що передбачають цивільно-правову відповідальність за невиконання грошового зобов'язання (стаття 625 ЦК):

Подробнее...

 

Верховний Суд України 13 січня 2016 року (справа №  6-2925цс15) дійшов до висновку про те, що положення статті 365 ЦК України регулюють випадки, коли позивач – співвласник майна, домагається позбавлення права власності на частку майна інших співвласників – відповідачів по справі. Випадки, коли співвласник майна бажає позбутися належної йому частки в спільному майні шляхом отримання від інших співвласників компенсації вартості належної йому частки та визнання за останніми права власності на все майно регулюються ст. 364 ЦК України. При розгляді справ, у яких заявляються вимоги одного зі співвласників про припинення його права на частку у спільному майні шляхом отримання від інших співвласників грошової компенсації вартості його частки, виділ якої є неможливим, суди мають встановити наступне: чи дійсно є неможливим виділ належної позивачу частки в натурі або чи не допускається такий виділ згідно із законом; чи користуються спільним майном інші співвласники – відповідачі по справі; чи сплачується іншими співвласниками, які володіють та користуються майном, матеріальна компенсація позивачу за таке володіння та користування відповідно до частини третьої статті 358 ЦК України; чи спроможні інші співвласники виплатити позивачу компенсацію в рахунок визнання за ними права власності на спільне майно та чи не становитиме це для них надмірний тягар:

Подробнее...

 

Верховний Суд України 23 грудня 2015 року (справа №  6-2478цс15) дійшов до висновку про те, що відповідно до частини третьої статті 232 ЦПК України повторне заочне рішення позивач та відповідач можуть оскаржити в загальному порядку, встановленому цим Кодексом:

Подробнее...

Верховний Суд України 16 грудня 2015 року (справа №  6-2355цс15) дійшов до висновку про те, що якщо умовами кредитного договору передбачається право банку в односторонньому порядку збільшувати розмір процентної ставки за користування кредитом у разі настання певних умов з додержанням установленої кредитним договором процедури повідомлення позичальника, то збільшення банком розміру процентної ставки за цим кредитним договором в односторонньому порядку є правомірним за умови, що рішення банку про таку зміну було прийняте до набрання чинності Законом № 661-VІ(9 січня 2009 року):

Подробнее...

Еще статьи...