Адвокат в Харькове

Адвокат в Харькове . Юридические услуги . Уголовные дела . Помощь при ДТП. Брачный договор. Раздел имущества. Абонентское обслуживание .Возмещение ущерба

Верховний Суд України 27 січня 2016 року (справа №  6-2913цс15) дійшов до висновку про те, що ЖК не містить окремих положень про строки позовної давності, однак, як передбачено статтею 62 цього Кодексу, при розгляді спорів, що випливають з договору найму житлового приміщення, суд застосовує норми цивільного законодавства. Відповідно до пункту 6 Прикінцевих та перехідних положень ЦК правила цього Кодексу про позовну давність застосовуються до позовів, строк пред'явлення яких, встановлений законодавством, що діяло раніше, не сплив до набрання чинності цим Кодексом. При розгляді житлових спорів про виселення з службового приміщення застосовується загальний строк позовної давності в 3 роки:

Подробнее...

Верховний Суд України 27 січня 2016 року (справа №  6-771цс15) дійшов до висновку про те, що норма про сплату боргу з урахуванням індексу інфляції поширюється тільки на прострочення грошового зобов'язання, визначеного в гривнях:

Подробнее...

Верховний Суд України 17 грудня 2015 (справа №  5-205кс15) висловився про порядок і строки застосування положень пункту 2 статті 445 КПК в редакції Закону № 192-VIІІ «Про забезпечення права на справедливий суд». Роз'яснено, що на відміну від кримінального матеріального закону, новий кримінальний процесуальний закон не має зворотної сили навіть в тих випадках, коли його правила більш сприятливі для учасників кримінального провадження. Повернення процесу (процесуальних дій) неможливий. Це положення випливає з частини першої статті 5 КПК, згідно з якою процесуальна дія проводиться, а процесуальне рішення приймається відповідно до положень Кодексу, що діють на момент початку виконання такої дії або прийняття такого рішення. Отже, за загальним правилом пункт 2 статті 445 КПК в редакції Закону № 192-VIІІ підлягає застосуванню з дати вступу в силу данного Закону. Тобто, предметом перегляду Верховного Суду України з підстав неоднакового застосування судом касаційної інстанції однієї й тієї самої норми права, передбаченої КПК, що зумовило ухвалення різних за змістом судових рішень, можуть бути тільки рішення суду касаційної інстанції, винесені 28 березня 2015 року та пізніше:

Подробнее...

Верховний Суд України 21 січня 2016 року (справа №  5-249кс15) дійшов до висновку про те, що коли апеляційний суд ухвалює свій вирок щодо винуватості особи, то в процедурі апеляційного перегляду неприпустимі будь-які спрощення, а встановлення того чи іншого факту в інший спосіб, ніж це було здійснено у місцевому суді, має забезпечуватися повнотою дослідження всіх доказів щодо цього факту і в повному обсязі:

Подробнее...

Верховний Суд України 20 січня 2016 року (справа №  6-1998цс15) дійшов до висновку про те, що тривале невикористання сільгосп ділянок орендарем, що порушує істотні умови договору, що призвело до порушення режиму використання земельних ділянок, засміченості та лісонасадження, тягне за собою розірвання договору:

Подробнее...

Еще статьи...