Адвокат в Харькове

Адвокат в Харькове . Юридические услуги . Уголовные дела . Помощь при ДТП. Брачный договор. Раздел имущества. Абонентское обслуживание .Возмещение ущерба

Верховний Суд України 25 березня 2015 року (справа №  6-9ц15) дійшов до висновку про те, що у разі внесенні змін та доповнень до кредитного договору стосовно розміру суми кредиту, розміру процентної ставки за користуванням кредиту і т.п., іпотекодержатель зобов'язаний укласти з іпотекодавцем нотаріально посвідчену угоду про внесення змін до договору іпотеки. У разі невиконання цього, а також якщо іпотекодавець не отримувала від банку письмової вимоги про усунення порушень з виплати кредиту у тридцяти денний строк, що є підставою для відмови в задоволенні вимог позивача в частині стягнення на предмет іпотеки:

Подробнее...

Верховний Суд України у справі № 6-18цс15 від 4 березня 2015 року дійшов до висновку про те, що, відповідно до частини п'ятої статті 58 Закону України «Про виконавче провадження» звіт про оцінку майна у виконавчому провадженні вважається чинним протягом шести місяців з дня його підписання суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання і до дня проведення прилюдних торгів. Після закінчення цього строку звіт втрачає чинність і оцінка майна проводиться повторно:

Подробнее...

Верховний Суд України 27 травня 2015 року (справа №  6-58цс15) дійшов до висновку про те, що рішення судів про звернення стягнення на предмет іпотеки, прийняті до і після прийняття Закону про мораторій залишаються в силі, а їх виконання призупиняється до вдосконалення механізму, передбаченого пунктом 3 Закону про мораторій:

Подробнее...

Верховний Суд України 15 квітня 2015 року (справа №  3-53гс15) дійшов до висновку про те, що законодавець передбачив право сторін визначати в договорі розмір санкцій і терміни їх нарахування за прострочення виконання зобов'язання. У разі відсутності таких умов у договорі нарахування штрафних санкцій припиняється через 6 місяців з дня, коли зобов'язання мало бути виконано відповідно до частини 6 ст. 232 ГК:

Подробнее...

Верховний Суд України 22 квітня 2015 року (справа № 6-79цс15) дійшов до висновку про те, що відповідно до пункту 2 частини 1 ст. 205 ЦПК, провадження у цивільній справі може бути закрито на підставі наявності рішення по іншій справі, що набрало законної сили, у випадку, коли в обох справах тотожні одночасно боку, підстави і предмет позову. За змістом пункту 2 частини 1 ст. 205 ЦПК позови вважаються тотожними, якщо в них одночасно збігаються боку, підстава та предмет спору. Нетотожність хоча б одного з елементів не перешкоджає повторному зверненню до суду зацікавлених осіб по вирішенню спору:

Подробнее...

Еще статьи...