Адвокат в Харькове

Адвокат в Харькове . Юридические услуги . Уголовные дела . Помощь при ДТП. Брачный договор. Раздел имущества. Абонентское обслуживание .Возмещение ущерба

Верховний Суд України 27 січня 2016 року (справа №  6-771цс15) дійшов до висновку про те, що норма про сплату боргу з урахуванням індексу інфляції поширюється тільки на прострочення грошового зобов'язання, визначеного в гривнях:

Подробнее...

Верховний Суд України 17 грудня 2015 (справа №  5-205кс15) висловився про порядок і строки застосування положень пункту 2 статті 445 КПК в редакції Закону № 192-VIІІ «Про забезпечення права на справедливий суд». Роз'яснено, що на відміну від кримінального матеріального закону, новий кримінальний процесуальний закон не має зворотної сили навіть в тих випадках, коли його правила більш сприятливі для учасників кримінального провадження. Повернення процесу (процесуальних дій) неможливий. Це положення випливає з частини першої статті 5 КПК, згідно з якою процесуальна дія проводиться, а процесуальне рішення приймається відповідно до положень Кодексу, що діють на момент початку виконання такої дії або прийняття такого рішення. Отже, за загальним правилом пункт 2 статті 445 КПК в редакції Закону № 192-VIІІ підлягає застосуванню з дати вступу в силу данного Закону. Тобто, предметом перегляду Верховного Суду України з підстав неоднакового застосування судом касаційної інстанції однієї й тієї самої норми права, передбаченої КПК, що зумовило ухвалення різних за змістом судових рішень, можуть бути тільки рішення суду касаційної інстанції, винесені 28 березня 2015 року та пізніше:

Подробнее...

Верховний Суд України 21 січня 2016 року (справа №  5-249кс15) дійшов до висновку про те, що коли апеляційний суд ухвалює свій вирок щодо винуватості особи, то в процедурі апеляційного перегляду неприпустимі будь-які спрощення, а встановлення того чи іншого факту в інший спосіб, ніж це було здійснено у місцевому суді, має забезпечуватися повнотою дослідження всіх доказів щодо цього факту і в повному обсязі:

Подробнее...

Верховний Суд України 20 січня 2016 року (справа №  6-1998цс15) дійшов до висновку про те, що тривале невикористання сільгосп ділянок орендарем, що порушує істотні умови договору, що призвело до порушення режиму використання земельних ділянок, засміченості та лісонасадження, тягне за собою розірвання договору:

Подробнее...

Верховний Суд України 2 грудня 2015 року (справа №  6-1707цс15) дійшов до висновку про те, що пред'явивши вимогу про повне дострокове погашення заборгованості за кредитом, сплати відсотків за користування кредитом та пені,  кредитор відповідно до частини другої статті 1050 ЦК України змінив строк виконання основного зобов'язання, а тому перебіг позовної давності за вимогами банку про повернення кредиту та платежів за ним почався з наступного дня, зазначеного кредитором у вимозі про дострокове повернення кредиту як кінцевий строк виконання її умов:

Подробнее...

Еще статьи...