Адвокат в Харькове

Адвокат в Харькове . Юридические услуги . Уголовные дела . Помощь при ДТП. Брачный договор. Раздел имущества. Абонентское обслуживание .Возмещение ущерба

Верховний Суд 01 серпня 2018 року (ВС/КЦС у справі № 445/1011/17) дійшов до висновку про те,  що  правочин визнається вчиненим під впливом обману у випадку навмисного введення іншої сторони в оману щодо обставин, які впливають на вчинення правочину.

Частиною 1 статті 230 ЦК України передбачено, що якщо одна із сторін правочину навмисно ввела другу сторону в оману щодо обставин, які мають істотне значення (частина перша статті 229 цього Кодексу), такий правочин визнається судом недійсним. Обман має місце, якщо сторона заперечує наявність обставин, які можуть перешкодити вчиненню правочину, або якщо вона замовчує їх існування..

Обман, що стосується обставин, які мають істотне значення, має доводитися позивачем як стороною, яка діяла під впливом обману. Отже, стороні, яка діяла під впливом обману, необхідно довести: по-перше, обставини, які не відповідають дійсності, але які є істотними для вчиненого нею правочину; по-друге, що їх наявність не відповідає її волі перебувати у відносинах, породжених правочином; по-третє, що невідповідність обставин дійсності викликана умисними діями другої сторони правочину.

Тобто, правочин визнається вчиненим під впливом обману у випадку навмисного введення іншої сторони в оману щодо  обставин,  які впливають на вчинення правочину.  На відміну від помилки, ознакою обману є умисел у діях однієї зі сторін правочину:

Подробнее...

Верховний Суд 26 червня 2018 року (ВС/КГС у справі № 493/1942/15-ц) дійшов до висновку про те,  що  одинока мати, колишній член сім’ї військовослужбовця, не може бути виселена із гуртожитку без надання іншого жилого приміщення.

До спірних правовідносин щодо виселення з гуртожитку підлягає застосуванню стаття 132 ЖК УРСР за правилами якої сезонні, тимчасові працівники і особи, що працювали за строковим трудовим договором, які припинили роботу, а також особи, що вчились у навчальних закладах і вибули з них, підлягають виселенню без надання іншого жилого приміщення з гуртожитку, який їм було надано у зв'язку з роботою чи навчанням. Інших працівників підприємств, установ, організацій, які поселилися в гуртожитку в зв'язку з роботою, може бути виселено без надання іншого жилого приміщення в разі звільнення за власним бажанням без поважних причин, за порушення трудової дисципліни або вчинення злочину. Осіб, які припинили роботу з інших підстав, ніж ті, що зазначені в частині другій цієї статті, а також осіб, перелічених у статті 125 цього Кодексу, може бути виселено лише з наданням їм іншого жилого приміщення.

У ст. 125 ЖК УРСР, крім іншого, зазначено, що без надання іншого жилого приміщення у випадках, зазначених у ст. 124 цього Кодексу, не може бути виселено: сім'ї військовослужбовців; одиноких осіб з неповнолітніми дітьми, які проживають разом з ними.

 

До категорії одиноких осіб можуть бути віднесені й одинокі матері (які не перебувають у шлюбі):

Подробнее...

Якщо на момент звернення до нотаріуса із заявою про вчинення виконавчого напису існувало судове рішення, яке набрало законної сили, за яким сума кредитної заборгованості з позичальника  визначена і стягнута на користь банку в розмірі, що відрізняється від розміру заборгованості, указаної банком при зверненні до нотаріуса, вказана банком заборгованість за кредитним договором не є безспірною.

Верховним судом у справі № 760/2193/15-ц від 14 лютого 2018 року було встановлено, що законодавством не визначений виключний перелік обставин, які свідчать про наявність спору щодо заборгованості. Ці обставини встановлюються судом відповідно до загальних правил цивільного процесу за наслідками перевірки доводів боржника та оцінки наданих ним доказів.

Під час звернення у серпні 2014 року до нотаріуса із заявою про вчинення виконавчого напису існувало судове рішення, яке набрало законної сили і яким сума кредитної заборгованості з позичальника і визначена і стягнута на користь банку в розмірі 1 152 029 грн 88 коп., який відрізняється від розміру заборгованості, указаної банком при зверненні до нотаріуса в сумі 3 352 387 грн 91 коп., суди дійшли обґрунтованого висновку про те, що на момент вчинення нотаріусом виконавчого напису від 03 вересня 2014 року указана банком заборгованість за кредитним договором не була безспірна.

Подробнее...

Верховним судом в постанові по справі № 357/3727/17-ц від 06 червня 2018 року було встановлено, що задовольняючи позов суди, правильно застосувавши положення статей 87-89 Закону України «Про нотаріат», дійшли вірного висновку про те, що банк не вручив, відповідно до вимог закону, іпотекодавцю письмову вимогу про усунення порушення основного зобов'язання, а нотаріус в порушення Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України не перевірила, чи попередив кредитор боржника про здійснення виконавчого напису, відтак вчинила виконавчий напис на підставі поданих документів, що не підтверджують безспірності заборгованості.

Отже, звернення стягнення на предмет іпотеки мало місце у позасудовому порядку і іпотекодавець був позбавлений можливості висувати свої заперечення щодо вчинення нотаріусом виконавчого напису, а неотримання ним письмової вимоги про усунення порушень вплинуло на права та обов'язки іпотекодавця.

Подробнее...

Нотаріус може вчинити виконавчий напис протягом 3-х річного строку позовної давності, який обчислюється з дня, коли у стягувача виникло право вимоги примусового стягнення боргу.

Право вимоги примусового стягнення боргу не може обчислюється з дня відступлення прав вимоги новому кредитору, оскільки зміна сторін у зобов'язанні не змінює порядку обчислення та перебігу позовної давності (стаття 262 ЦК України).

Верховним судом в постанові по справі № 640/10523/16-ц від 06 червня 2018 року було встановлено, що право вимоги до особи виникло у 2007 році, а виконавчий напис вчинено нотаріусом 29 листопада 2013 року, тобто з дня виникнення права вимоги минуло більше трьох років. Посилання касаційної скарги на те, що право примусового стягнення боргу виникло після укладення договору відступлення прав вимоги є безпідставним, оскільки зміна сторін у зобов'язанні не змінює порядку обчислення та перебігу позовної давності (стаття 262 ЦК України).

Подробнее...

Еще статьи...