Адвокат в Харькове

Адвокат в Харькове . Юридические услуги . Уголовные дела . Помощь при ДТП. Брачный договор. Раздел имущества. Абонентское обслуживание .Возмещение ущерба

Верховний Суд України 28 березня   2017 року (справа №  800/527/16) дійшов до висновку про те, що необґрунтована відмова судді у відкритті касаційного провадження є незаконною відмовою особі у доступі до правосуддя, що насамперед  є порушенням ст. ст. 613 Конвенції про захист прав та основоположних свобод та є недопустимим з боку судді.

Приємне та надзвичайне прогресивне рішення ВСУ, яке в свою чергу підтримало новітню практику Вищої ради правосуддя щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів, які грубо та систематично порушують прості положення процесуальних кодексів. Слід підкреслити, що ВСУ скасував рішення ВАСУ, який задовільнив позов судді – процесуального правопорушника - про скасування рішення Вищою ради правосуддя про притягнення його до дисциплінарної відповідальності та залишив це рішення в силі.

Сама ж ВРП прийняла, рішення що оскаржувалось, на підставі заяви особи, яка подавала касаційну скаргу у справі до ВАСУ, і якій ВАСУ незаконно відмовив у відкритті касаційного провадження посилаючись на ст. ст. 213, 214 КАС України:

Подробнее...

Верховний Суд України 22 березня 2017 року (справа №755/6665/15-ц) дійшов до висновку про те, ухвала суду про визнання або відмову у визнанні виконавчого документа таким, ще не підлягає виконанню, оскаржується у касаційному порядку:

Подробнее...

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ 20 серпня 2015 року (справа №  5-1735км15) дійшов до висновку про те, що не звернення слідчого до суду за наданням дозволу на обшук автомобіля наступного дня після проведення його огляду, який за тих обставин був невідкладним, унеможливлює доказову силу протоколу огляду:

Подробнее...

Верховний Суд України 5 квітня 2017 року (справа №  6-2806цс16) дійшов до висновку про те, що відповідно до підпункту 38.2.1 пункту 38.2 статті 38 цього Закону МТСБУ після сплати страхового відшкодування має право подати регресний позов до власника транспортного засобу, який спричинив ДТП, який не застрахував свою цивільно-правову відповідальність.

Деліктне зобов’язання виникає з факту завдання шкоди (зокрема, майнової) і триває до моменту її відшкодування потерпілому в повно­му обсязі особою, яка завдала шкоди (статті 11, 599, 1166 ЦК України). Сторонами деліктного зобов’я­зання зазвичай виступають потерпілий (кре­дитор) і заподіювач шкоди (боржник). Разом з тим правила регулювання таких зобов’язань допускають можливість відшкодування завда­ної потерпілому шкоди не безпосередньо заподіювачем, а іншою особою за умови, що зако­ном передбачено такий обов’язок іншої особи, хоч вона шкоди й не заподіювала. При цьому за статтею 1191 ЦК України особа, яка відшкодувала шкоду, зав­дану іншою особою, має право зворотної вимо­ги (регресу) до винної особи у розмірі випла­ченого відшкодування, якщо інший розмір не встановлений законом.

Таким чином, після виконання особою, що не завдавала шкоди, свого обов’язку з відшкоду­вання потерпілому шкоди, завданої іншою осо­бою, потерпілий одержує повне задоволення своїх вимог, і тому первісне деліктне зобов’я­зання припиняється його належним виконан­ням (стаття 599 ЦК України):

Подробнее...

Верховний Суд України 5 квітня 2017 року (справа №  6-522цс17) дійшов до висновку про те, що перебіг позовної давності за вимогами кредитора, які випливають з порушення боржником умов договору про погашення боргу частинами починається стосовно кожної окремої частин.

Наслідки  прострочення  позичальником повернення позики визначено частиною другою статті 1050 ЦК України. Якщо договором встановлений обов'язок позичальника повернути позику частинами (з розстроченням), то в разі прострочення повернення чергової частини позикодавець має право вимагати дострокового повернення частини позики, що залишилася, та сплати процентів, належних йому відповідно до статті 1048 цього Кодексу.

Перебіг позовної давності за вимогами кредитора, які випливають з порушення боржником умов договору (графіка погашення кредиту) про погашення боргу частинами (щомісячними платежами) починається стосовно кожної окремої частини від дня, коли відбулося це порушення.

Позовна давність у таких випадках обчислюється окремо за кожним простроченим платежем:

Подробнее...

Еще статьи...