20.03.2013

№ 2024/8917/12

2 а /2024/289/12

ПОСТАНОВА

Іменем України

20 березня 2013 року Ленінський  районний суд м. Харкова

у складі: головуючого судді Бородіної О.В.,

при секретарі Алімурадовій Т.Я. ,

за участю представника позивача адвоката Панасенко П.П.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові справу за адміністративним позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 оборони України про визнання протиправними дій суб’єкта владних повноважень та зобовязання вчинити дії, —

 

в с т а н о в и в:

Позивач ОСОБА_1  звернулася з адміністративним позовом до ОСОБА_2 оборони України про визнання протиправними дій суб’єкта владних повноважень по відмові виплати одноразової грошової допомоги. В обґрунтування своїх вимог посилається на те, що вона є дружиною померлого капітана ОСОБА_3, який був військовослужбовцем Збройних Сил ОСОБА_2 Оборони України, перебував на військовій службі за контрактом в 166 Територіальному центрі комплектування військовослужбовцями за контрактом в м. Луцьк. 14 серпня 2012 року під час шикування особового складу 166 Територіального центру комплектування військовослужбовцями за контрактом на території військової частини капітан ОСОБА_3 в результаті гострої ішемічної хвороби серця, гострої серцево-судинної недостатності помер. Військово-лікарською комісією Західного регіону ОСОБА_2 оборони України 06 вересня 2012 року було встановлено, що захворювання і причина смерті капітана ОСОБА_3 повязані з проходженням військової служби.

Наказом начальника 166 Територіального центру комплектування військовослужбовцями за контрактом № 54 (по стройовій частині) від 14 серпня 2012 року було встановлено, що смерть капітана ОСОБА_3 настала при виконанні обов’язків військової служби.

Проте відповідач безпідставно, на думку позивача, відмовляє у виплаті одноразової грошової допомоги, що виплачується членам сім’ї військовослужбовців, які загинули (померли), пропали безвісти, стали інвалідами під час проходження військової служби. Просить суд зобов’язати ОСОБА_2 оборони України призначити та виплатити одноразову грошову допомогу у зв’язку зі смертю чоловіка і батька військовослужбовця, який помер при виконанні службових обов’язків.

В судовому засіданні представник позивача адвокат Панасенко П.П. позовні вимоги підтримав в повному обсязі.

Представник відповідача ОСОБА_2 Оборони України в судове засідання з’явився, надав до суду письмові заперечення, у судовому засіданні з позивними вимогами не погодився та проти задоволення позову заперечував, зазначив, що смерть чоловіка позивача настала внаслідок захворювання пов’язаного з проходженням військової служби, а не під час виконання обов’язку військової служби.

Заслухавши пояснення представника позивача, представника відповідача, дослідивши матеріали справи, суд вважає позов таким що підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що ОСОБА_3  чоловік позивачки проходив військову службу у Збройних Силах України і його було виключено із списків особового складу 166 Територіального центру комплектування військовослужбовцями за контрактом Волинського обласного військового комісаріату Волинської області Західного оперативного командування у зв’язку зі смертю.

Позивачка звернулася до Департаменту фінансів ОСОБА_2 оборони України з проханням виплатити разову грошову допомогу.

У жовтні 2012 року отримала відповідь, що згідно з протоколом від 06.09.2012 року  № 470 засідання військово-лікарської комісії   Західного регіону «смерть ОСОБА_3  настала внаслідок захворювання пов’язаного з проходженням військової служби» — таким чином зазначають підстав для призначення допомоги немає.

Основні засади державної політики у сфері соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей, встановлює єдину систему їх соціального та правового захисту, гарантує військовослужбовцям та членам їх сімей в економічній, соціальній, політичній сферах сприятливі умови для реалізації їх конституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни та регулює відносини у цій галузі визначаються Законом України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»   № 2011-XII від 20.12.1991 .

Соціальний захист військовослужбовців — це діяльність (функція) держави, спрямована на встановлення системи правових і соціальних гарантій, що забезпечують реалізацію конституційних прав і свобод, задоволення матеріальних і духовних потреб військовослужбовців відповідно до особливого виду їх службової діяльності, статусу в суспільстві, підтримання соціальної стабільності у військовому середовищі. Це право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, у старості, а також в інших випадках, передбачених законом (ст. 1  Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»).

Статтею 16 цього Закону визначено порядок виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або каліцтва військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори.

Згідно ч.3 ст.1 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» Військовий обов’язок включає: підготовку громадян до військової служби; приписку до призовних дільниць; прийняття в добровільному порядку (за контрактом) та призов на військову службу; проходження військової служби; виконання військового обов’язку в запасі; проходження служби у військовому резерві; дотримання правил військового обліку.

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» виплата одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або каліцтва військовослужбовців, військовозобов’язаних, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, та резервістів під час виконання ними обов’язків служби у військовому резерві здійснюється в порядку і на умовах, встановлених Законом України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

Згідно ч. 1 ст. 16 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» у разі загибелі (смерті) військовослужбовця Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, який перебував на кадровій військовій службі або проходив військову службу за контрактом, під час виконання ним обов’язків військової служби сім’ї загиблого (померлого), а в разі її відсутності його батькам та утриманцям виплачується одноразова грошова допомога в розмірі десятирічного грошового забезпечення загиблого (померлого) за останньою посадою в порядку та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України.

Проте, відповідно до п. 1 Порядку та умов призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва) чи інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних і резервістів, призваних на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, та інвалідності звільнених з військової служби (зборів) осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.05.2008 року у разі загибелі (смерті) під час виконання обов’язків військової служби військовослужбовця, який перебував на кадровій військовій службі або проходив військову службу за контрактом, військовослужбовця строкової військової служби, військовозобов’язаного чи резервіста, призваного на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві сім’ї загиблого (померлого), а в разі її відсутності — його батькам та утриманцям виплачується одноразова грошова допомога: сім’ї загиблого (померлого) військовослужбовця, який перебував на кадровій військовій службі або проходив військову службу за контрактом, а в разі її відсутності — його батькам та утриманцям — у розмірі десятирічного грошового забезпечення зазначеного військовослужбовця за останньою посадою, яку він займав на день загибелі (смерті), виходячи з посадового окладу, окладу за військовим званням, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, винагороди, які мають постійний характер, премія), одноразових додаткових видів грошового забезпечення.

Крім цього, вказаним порядком п.8 встановлено, що Військовослужбовець, військовозобов’язаний чи резервіст вважається таким, що виконує обов’язки військової служби відповідно до законодавства.

Також вищезазначеним порядком встановлено, що призначення і виплата одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва) чи інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних і резервістів, призваних на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, та інвалідності звільнених з військової служби (зборів) осіб, що сталися після 1 січня 2007 року, здійснюється згідно з Порядком, затвердженим цією постановою.

Судом встановлено, що смерть капітана ОСОБА_3 чоловіка позивачки пов’язана з виконанням обов’язків військової служби, тобто чоловік позивачки відноситься до категорії військовослужбовців, проходив військову службу за контрактом, в момент настання смерті знаходився на території військової частини в строю під час шикування особового складу, тобто смерть настала під час виконання обов’язків військової служби, тобто до спірних правовідносин підлягає застосуванню п. 3 ч. 1 вищевказаного Порядку.

Зі змісту ст. 159 КАС України, судове рішення повинно бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права при дотриманні норм процесуального права, обґрунтованим -ухвалене судом на підставі повного та всебічного з’ясування обставин в адміністративній справі, підтверджених доказами, дослідженими в судовому засіданні.

Керуючись статтями ч. 1 ст. 16 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», постановою Кабінету Міністрів України № 499 від 28.02.2008 року «Про затвердження порядку та умов призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі ( смерті), поранення ( контузії, травми або каліцтва) або інвалідності військовослужбовців, призначених на (або перевірці) та спеціальні збори, та інвалідності звільнених із військової служби (зборів) осіб, статтями 2159160167 Кодексу адміністративного судочинства України суд, —

П О С Т А Н О В И В:

Адміністративний позов ОСОБА_1  до ОСОБА_2 оборони України про визнання протиправними дій суб’єкта владних повноважень по виплаті одноразової грошової допомоги задовольнити.

Визнати дії ОСОБА_2 оборони України про відмову в призначені сім’ї померлого капітана ОСОБА_3 дружині  ОСОБА_1 одноразової грошової допомоги згідно вимог частини 1статті 16 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» та п. 1 постанови Кабінету Міністрів України № 499 від 28.09.2008 року «Про затвердження порядку та умов призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі(смерті), поранення ( контузії, травм або каліцтвом) або інвалідності військовослужбовців, призначених на (або перевірці) та спеціальні збори, та інвалідності звільнених із військової служби (зборів) осіб».

Зобов’язати ОСОБА_2 оборони України нарахувати та виплатити сім’ї   померлого капітана ОСОБА_3 дружині  ОСОБА_1 одноразову грошову допомогу згідно вимог частини першої статті 16 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України № 499 від 28.09.2008 року «Про затвердження порядку та умов призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва) або інвалідності військовослужбовців, призначених на навчанні ( або перевірці) та спеціальні збори, та інвалідності звільнених із військової служби (зборів) осіб».

Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку до Харківського апеляційного адміністративного суду через Ленінський  районний суд м. Харкова протягом 10 днів з дня її проголошення.

У разі застосування судом частини третьої статті 160 цього Кодексу, а також прийняття постанови у письмовому провадженні апеляційна скарга подається протягом 10 днів з дня отримання копії постанови.

 

Суддя                                                                                      О.В. Бородіна