Харківський окружний адміністративний суд

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 грудня 2022 року № 520/16701/21

Харківський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого судді — Бабаєва А.І.,

за участі:

секретаря судового засідання Крамної А.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові адміністративну справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «ХАРТЕХНОТРЕЙД» до Державної податкової служби України, відокремленого підрозділу Державної податкової служби України Головного управління ДПС у Харківській області про визнання протиправною бездіяльність та зобов`язання вчинити певні дії,

В С Т А Н О В И В:

Товариство з обмеженою відповідальністю ХАРТЕХНОТРЕЙД звернувся до Харківського окружного адміністративного суду з позовом до Державної податкової служби України, в якому просить суд:

— визнати протиправною бездіяльність Державної податкової служби України та Головного управління ДПС у Харківській області щодо неповернення Товариству з обмеженою відповідальністю ХАРТЕХНОТРЕЙД (61001, м. Харків, проспект Гагаріна, б.17, кім.1, ідентифікаційний код юридичної особи: 37578197) з бюджету суми помилково сплачених грошових коштів в розмірі 32972 грн. 40 коп.;

— зобов`язати Державну податкову службу України підготувати та подати до відповідного органу Державної казначейської служби України висновок (реєстр) про повернення Товариству з обмеженою відповідальністю ХАРТЕХНОТРЕЙД (61001, м. Харків, проспект Гагаріна, б.17, кім.1, ідентифікаційний код юридичної особи: 37578197) з бюджету суми помилково сплачених грошових коштів в розмірі 32972 грн. 40 коп.

В обґрунтування позовних вимог зазначив, що відповідачами, на думку позивача, допущено протиправну бездіяльність щодо неповернення Товариству з обмеженою відповідальністю ХАРТЕХНОТРЕЙД з бюджету суми помилково сплачених грошових коштів в розмірі 32972 грн. 40 коп.

Відповідач, Державна податкова служба України, подала до суду відзив на позовну заяву, в якому зазначила, що відповідач у спірних правовідносинах діяв згідно чинного законодавства.

Відповідач, Головне управління ДПС у Харківській області, подало до суду відзив на позовну заяву, в якому зазначило, що відповідач у спірних правовідносинах діяв згідно чинного законодавства.

Суд, дослідивши матеріали справи, проаналізувавши докази у їх сукупності, приходить до висновку про часткове задоволення позову з наступних підстав.

Судом встановлено, що згідно 05 червня 2020 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «ХАРТЕХНОТРЕЙД» та Товариством з обмеженою відповідальністю «АВТОТРАНС ГЛОБАЛ» було укладено Договір №05/06-3 про надання транспортно-експедиційних послуг.

ТОВ «АВТОТРАНС ГЛОБАЛ» було складено рахунок на оплату №4 від 10 червня 2020 року коштів у розмірі 32972,40 грн.

ТОВ «ХАРТЕХНОТРЕЙД» було перераховано згідно з платіжним дорученням №1268 від 19.06.2020 року грошові кошти в розмірі 32972,40 грн. на електронний рахунок в системі електронного адміністрування податку на додану вартість ТОВ «АВТОТРАНС ГЛОБАЛ» №UA078999980385109000000440556.

В подальшому, згідно з платіжним дорученням №1295 від 03.07.2020 року ТОВ ХАРТЕХНОТРЕЙД було перераховано грошові кошти в розмірі 32972,40 грн. на поточний рахунок TOB «АВТОТРАНС ГЛОБАЛ» НОМЕР_1 , як оплату за надані послуги.

ТОВ «ХАРТЕХНОТРЕЙД» звернулось до ТОВ «АВТОТРАНС ГЛОБАЛ» з претензією №1 від 06.05.2021 року, в якій просило повернути ТОВ «ХАРТЕХНОТРЕЙД» грошові кошти в розмірі 32972 грн. 40 коп., які були помилково перераховані згідно з платіжним дорученням №1268 від 19.06.2020 року на електронний рахунок в системі електронного адміністрування податку на додану вартість ТОВ «АВТОТРАНС ГЛОБАЛ».

ТОВ «АВТОТРАНС ГЛОБАЛ» на вказану претензію надало відповідь, в якій зазначило, що перерахування коштів на поточний рахунок платника може здійснюватись у разі, якщо таке зменшення загальної суми поповнення електронного рахунка не призведе до формування від`ємного значення суми податку, визначеної відповідно до пункту 200-1сттаті 200-1 цього кодексу. Помилково перерахована сума коштів в розмірі 32972 грн. 40 коп. не потрапила до показника «сума ліміту», що підтверджується Реєстром операцій СЕА ПДВ, у зв`язку з чим ТОВ «АВТОТРАНС ГЛОБАЛ» не має можливості подати заяву до податкового органу, відповідно до якої помилково перераховані кошти підлягають перерахуванню на поточний рахунок ТОВ «АВТОТРАНС ГЛОБАЛ». При цьому, факт помилкового перерахування грошових коштів ТОВ «АВТОТРАНС ГЛОБАЛ» визнається та не заперечується щодо повернення помилково зарахованих грошових коштів ТОВ «ХАРТЕХНОТРЕЙД».

19 липня 2021 року ТОВ «ХАРТЕХНОТРЕЙД» звернулось із заявою до Державної казначейської служби України, в якій просило повернути ТОВ «ХАРТЕХНОТРЕЙД» грошові кошти в розмірі 32972 грн. 40 коп., які були помилково перераховані згідно з платіжним дорученням №1268 від 19.06.2020 року.

Державна казначейська служба України на вказану заяву відповіла листом №11-06-06/15662 від 29.07.2021 року, в якому зазначила, що відповідно до Податкового кодексу України та Порядку електронного адміністрування податку затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 №569 (зі змінами та доповненнями), усі операції перерахування коштів з рахунків СЕАПДВ здійснюються Казначейством в автоматичному режимі виключно на підставі реєстру Державної податкової служби України (далі — ДПСУ), направляємо вказану вище заяву за належністю до ДПСУ.

Державна податкова служба України листом №18165/6/99-00-18-03-04-06 від 06.08.2021 року на заяву позивача повідомила, що Податковим кодексом України не передбачено перерахування коштів з рахунку в СЕА ПДВ одного платника на поточний або рахунок в СЕА ПДВ іншого платника.

Позивач, вважаючи протиправною бездіяльність відповідачів, звернувся з даним позовом до суду.

Згідно з п. 4 Порядку електронного адміністрування податку на додану вартість затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 569 рахунок у системі електронного адміністрування податку (далі — електронний рахунок) — рахунок, відкритий платнику податку в Казначействі, на який перераховуються кошти відповідно до пункту 200-1.4 статті 200-1 Податкового кодексу України.

Відповідно до п. 200-1.4 статті 200-1 Податкового кодексу України (далі по тексту — ПК України) на рахунок у системі електронного адміністрування податку на додану вартість платника зараховуються кошти:

а) з поточного рахунку такого платника в сумах, необхідних для збільшення розміру суми, що обчислюється відповідно до пункту 200-1.3 статті 200-1 цього Кодексу;

б) з поточного рахунку такого платника в сумах, недостатніх для сплати до бюджету узгоджених податкових зобов`язань з цього податку;

в) з рахунків платників, відкритих у відповідних органах казначейства для проведення розрахунків з погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, яка виникла у зв`язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання, водовідведення, опалення та постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, а рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам з подальшим спрямуванням коштів відповідно до Закону України про Державний бюджет України;

г) з бюджету в сумах надміру сплачених грошових зобов`язань з податку на додану вартість, повернутих платнику податків у порядку, встановленому пунктом 43.4-1 статті 43 цього Кодексу;

ґ) вилучені контролюючим органом відповідно до статті 95 цього Кодексу в рахунок погашення податкового боргу з податку на додану вартість по задекларованих до сплати податкових зобов`язаннях за періоди починаючи з 1 липня 2015 року, визначених платником податків у податковій декларації з податку на додану вартість або уточнюючому розрахунку..

Згідно з п.200-1.6 ст.200-1 ПК України на суму податку, що відповідно до поданої заяви підлягає перерахуванню на поточний рахунок платника, на момент подання заяви зменшується значення суми податку, визначеної пунктом 200-1.3 статті 200-1 цього Кодексу, шляхом зменшення на таку суму показника загальної суми поповнення рахунку в системі електронного адміністрування податку з поточного рахунку платника (УПопРах).

Перерахування коштів на поточний рахунок платника може здійснюватися у разі, якщо таке зменшення загальної суми поповнення електронного рахунка (?ПопРах) не призведе до формування від`ємного значення суми податку, визначеної відповідно до пункту 200-1.3 статті 200-1 цього Кодексу (?Накл).

ТОВ «ХАРТЕХНОТРЕЙД» було перераховано згідно з платіжним дорученням №1268 від 19.06.2020 року грошові кошти в розмірі 32972,40 грн. на електронний рахунок в системі електронного адміністрування податку на додану вартість ТОВ «АВТОТРАНС ГЛОБАЛ» №UA078999980385109000000440556.

Відповідачами не заперечується здійснення вказаної операції позивачем.

Отже, помилково перераховані позивачем грошові кошти в розмірі 32972 грн. 40 коп. були зараховані на ПДВ-рахунок TOB «АВТОТРАНС ГЛОБАЛ», однак, не збільшили ліміт ПДВ, тобто, не надійшли в їх розпорядження.

Державна казначейська служба України на заяву позивача відповіла листом №11-06-06/15662 від 29.07.2021 року, в якому зазначила, що відповідно до Податкового кодексу України та Порядку електронного адміністрування податку затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 №569 (зі змінами та доповненнями), усі операції перерахування коштів з рахунків СЕАПДВ здійснюються Казначейством в автоматичному режимі виключно на підставі реєстру Державної податкової служби України (далі — ДПСУ), направляємо вказану вище заяву за належністю до ДПСУ.

Згідно з п. 43.1. ПК України помилково та/або надміру сплачені суми грошового зобов`язання підлягають поверненню платнику відповідно до цієї статті та статті 301 Митного кодексу України, крім випадків наявності у такого платника податкового боргу.

Згідно з п. 43.3. ПК України обов`язковою умовою для здійснення повернення сум грошового зобов`язання та пені є подання платником податків заяви про таке повернення (крім повернення надміру утриманих (сплачених) сум податку з доходів фізичних осіб, які повертаються контролюючим органом на підставі поданої платником податків податкової декларації за звітний календарний рік за результатами проведення перерахунку його загального річного оподатковуваного доходу) протягом 1095 днів від дня виникнення помилково та/або надміру сплаченої суми та/або пені.

Згідно з п. 43.4 ст.43 ПК України платник податків подає заяву про повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов`язань та пені у довільній формі, в якій зазначає напрям перерахування коштів: на поточний рахунок платника податків в установі банку; на єдиний рахунок (у разі його використання); на погашення грошового зобов`язання та/або податкового боргу з інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, незалежно від виду бюджету; повернення у готівковій формі коштів за чеком у разі відсутності у платника податків рахунка в банку.

Згідно з п. 43.5 ст.43 ПК України контролюючий орган не пізніше ніж за п`ять робочих днів до закінчення двадцятиденного строку з дня подання платником податків заяви готує висновок про повернення належних сум коштів з відповідного бюджету або з єдиного рахунку та подає його для виконання до органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів.?

Згідно з п.п. 14.1.182 п.14.1 ст.14 Податкового Кодексу України помилково сплачені грошові зобов`язання — суми коштів, які на певну дату надійшли до відповідного бюджету та/або на єдиний рахунок від юридичних осіб (їх філій, відділень, інших відокремлених підрозділів, що не мають статусу юридичної особи) або фізичних осіб (які мають статус суб`єктів підприємницької діяльності або не мають такого статусу), що не є платниками таких грошових зобов`язань, та у випадках, передбачених статтею 35-1 цього Кодексу.

Судом встановлено, що позивачем було помилково перераховано до бюджету грошові кошти в розмірі 32972 грн. 40 коп.

Проте, така помилка платника податку не може мати наслідком позбавлення права позивача на її виправлення, шляхом повернення вищевказаних коштів.

Згідно зі ст. 1 Протоколу Першого Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права

Верховенство права, один із основоположних принципів демократичного суспільства, притаманний усім статтям Конвенції, а тому, при будь-якому втручанні державних органів у право на мирне володіння майном повинно бути забезпечено справедливий баланс між загальними інтересами суспільства та обов`язком захисту основоположних прав конкретної особи.

У справі «Беєлер проти Італії» Європейський суд з прав людини зазначив, що будь-яке втручання органу влади у захищене -право не суперечитиме загальній нормі, викладеній у першому реченні частини 1 статті 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, лише якщо забезпечено «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогам захисту основоположних прав конкретної особи. Питання щодо того, чи було забезпечено такий справедливий баланс, стає актуальним лише після того, як встановлено, що відповідне втручання задовольнило вимогу законності і не було свавільним.

Відповідно до п.200-1.6 статті 200-1 ПК України для відповідного перерахування таких коштів центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію податкової та митної політики, надсилає центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, в якому відкриті рахунки платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, реєстр, в якому зазначаються назва платника, податковий номер та індивідуальний податковий номер платника, сума податку, що підлягає перерахуванню до бюджету/на поточний рахунок та реквізити поточного рахунку платника (у випадку подання заяви платника на повернення коштів на такий рахунок).

На підставі такого реєстру центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, протягом п`яти робочих днів після граничного терміну, встановленого цим Кодексом для самостійної сплати платником сум податкових зобов`язань, здійснює таке перерахування до бюджету/на поточний рахунок платника податку.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує податкову політику, має право надсилати центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, у якому відкриті рахунки платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість: реєстри — для перерахування податку до бюджету в разі подання платником податку уточнюючих розрахунків до податкових декларацій; коригуючі реєстри — для уточнення інформації, зазначеної у раніше надісланих реєстрах.

Таким чином, Державною податковою службою України допущено протиправну бездіяльність щодо невчинення дій спрямованих на повернення Товариству з обмеженою відповідальністю «ХАРТЕХНОТРЕЙД» з бюджету суми помилково сплачених грошових коштів в розмірі 32972 грн. 40 коп.

Враховуючи вищевикладене, суд для ефективного захисту прав позивача вважає за необхідне зобов`язати Державну податкову службу України підготувати та подати до відповідного органу Державної казначейської служби України висновок (реєстр) про повернення Товариству з обмеженою відповідальністю «ХАРТЕХНОТРЕЙД» з бюджету суми помилково сплачених грошових коштів в розмірі 32972 грн. 40 коп.

З огляду на те, що в даному випадку адміністрування ПДВ відноситься до компетенції Державної податкової служби України, позовні вимоги до Головного управління ДПС у Харківській області задоволенню не підлягають.

Згідно ч. 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до ч. 1 ст. 77 Кодексу адміністративного судочинства України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу.

Частиною 2 статті 77 Кодексу адміністративного судочинства України встановлено, що в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень обов`язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача.

Враховуючи вищевикладене, суд приходить до висновку, що позовні вимоги позивача підлягають частковому задоволенню.

Розподіл судових витрат здійснюється відповідно до ст.139 Кодексу адміністративного судочинства України.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. 243, ст. 246, ст.255, ст. 293, ст. 295, ст. 297 Кодексу адміністративного судочинства України, суд,

В И Р І Ш И В:

Адміністративний позов Товариства з обмеженою відповідальністю «ХАРТЕХНОТРЕЙД» (61001, м. Харків, проспект Гагаріна, б.17, кім.1) до Державної податкової служби України (04053, м. Київ, Львівська пл., 8), відокремленого підрозділу Державної податкової служби України Головного управління ДПС у Харківській області (61057, м. Харків, вул. Пушкінська, 46) про визнання протиправною бездіяльність та зобов`язання вчинити певні дії задовольнити частково.

Визнати протиправною бездіяльність Державної податкової служби України щодо невчинення дій спрямованих на повернення Товариству з обмеженою відповідальністю «ХАРТЕХНОТРЕЙД» (61001, м. Харків, проспект Гагаріна, б.17, кім.1, ідентифікаційний код юридичної особи: 37578197) з бюджету суми помилково сплачених грошових коштів в розмірі 32972 грн. 40 коп.

Зобов`язати Державну податкову службу України підготувати та подати до відповідного органу Державної казначейської служби України висновок (реєстр) про повернення Товариству з обмеженою відповідальністю «ХАРТЕХНОТРЕЙД» (61001, м. Харків, проспект Гагаріна, б.17, кім.1, ідентифікаційний код юридичної особи: 37578197) з бюджету суми помилково сплачених грошових коштів в розмірі 32972 грн. 40 коп.

В іншій частині позовних вимог відмовити.

Стягнути з Державної податкової служби України (код ЄДРПОУ 43005393, 04053, м. Київ, Львівська площа, будинок 8) за рахунок бюджетних асигнувань на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «ХАРТЕХНОТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 37578197, 61001, м. Харків, проспект Гагаріна, б.17, кім.1) сплачений судовий збір в сумі 2270 (дві тисячі двісті сімдесят) грн. 00 коп.

Рішення може бути оскаржене до Другого апеляційного адміністративного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня проголошення рішення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або розгляду справи в порядку письмового провадження, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Суддя Бабаєв А.І.

Повний текст рішення складено 22.12.2022 року