Справа №635/1639/22

У Х В А Л А

І М Е Н Е М  У К Р А Ї Н И

07 лютого 2023 року сел. Покотилівка Харківського району Харківської області

Харківський районний суд Харківської області у складі:

головуючої судді Березовської І.В.,

за участі представника заявника  ОСОБА_1 ,

заінтересованої особи ОСОБА_2 ,

представника заінтересованої особи ОСОБА_3 ,

секретар судового засідання Смалюк О.А.,

учасники справи:

заявник   ОСОБА_4 ,

заінтересована особа приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу Харківської області Гончаренко Надія Юльянівна,

заінтересована особа — ОСОБА_2 ,

заінтересована особа ОСОБА_5 , яка діє в інтересах малолітнього ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в сел. Покотилівка Харківського району Харківської області цивільну справу за заявою ОСОБА_4 , заінтересовані особи: приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу Харківської області Гончаренко Надія Юльянівна, ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , яка діє в інтересах малолітнього ОСОБА_6 , про встановлення факту, що має юридичне значення,

В с т а н о в и в:

ОСОБА_4 , в інтересах якої на підставі договору про надання правової допомоги діє представник — адвокат Катріч М.М., звернулась до суду із заявою, якою просить встановити факт, що ОСОБА_7 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Харків, є батьком ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Заяву мотивовано тим, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , є її батьком. На час її народження її батьки не перебували у зареєстрованому шлюбі, тому у свідоцтві про її народження відсутні відомості про батька. ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 помер.

ОСОБА_4  зазначила, що встановлення факту родинних відносин є необхідним для оформлення спадщини після смерті її батька ОСОБА_7 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвалою Харківського районного суду Харківської області від 23 грудня 2022 року провадження по справі відкрито, розгляд справи призначено здійснювати за правилами окремого провадження.

Ухвалою Харківського районного суду Харківської області від 17 січня 2023 року залучено до участі у справі за заявою ОСОБА_4 , заінтересована особа: приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу Харківської області Гончаренко Н.Ю., про встановлення факту, що має юридичне значення, у якості заінтересованої особи ОСОБА_2 .

Ухвалою Харківського районного суду Харківської області від 07 лютого 2023 року без виходу суду до нарадчої кімнати залучено до участі у справі за заявою ОСОБА_4 , заінтересовані особи: приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу Харківської області Гончаренко Н.Ю., ОСОБА_2 , про встановлення факту, що має юридичне значення, у якості заінтересованої особи ОСОБА_5 , яка діє в інтересах малолітнього ОСОБА_6 .

В судовому засіданні представник заявника ОСОБА_4 — адвокат Катріч М.М., заінтересована особа ОСОБА_2 та представник заінтересованої особи ОСОБА_5 , яка діє в інтересах малолітнього ОСОБА_6 адвокат Панасенко П.П. вважали за можливе залишити заяву про встановлення факту,що має юридичне значення, без розгляду у зв`язку з тим, що під час розгляду справи виявлений спір про право.

Заявник ОСОБА_4 та заінтересована особа — приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу Харківської області Гончаренко Н.Ю., повідомлені про час та місце судового засідання у встановленому законом порядку, в судове засідання не з`явилися, заінтересована особа — приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу Харківської області Гончаренко Н.Ю. надала до суду заяву,в якій зазначила, що просить розглянути справу за її відсутності.

Перевіривши матеріали заяви, заслухавши учасників судового процесу, суд вважає за необхідне залишити заяву без розгляду з огляду на наступне.

Відповідно до ст.293ЦПК України окреме провадження — це вид непозовного цивільного судочинства, в порядку якого розглядаються цивільні справи про підтвердження наявності або відсутності юридичних фактів, що мають значення для охорони прав, свобод та інтересів особи або створення умов здійснення нею особистих немайнових чи майнових прав або підтвердження наявності чи відсутності неоспорюваних прав.

Пунктом 5 частини другої статті 293 ЦПК України передбачено, що суд розглядає в порядку окремого провадження справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення.

Суд розглядає в порядку окремого провадження справи про встановлення фактів, якщо згідно із законом такі факти породжують юридичні наслідки, тобто від них залежить виникнення, зміна або припинення особистих чи майнових прав; чинне законодавство не передбачає іншого порядку їх встановлення; заявник не має іншої можливості одержати або відновити загублений чи знищений документ, який посвідчує факт, що має юридичне значення; встановлення такого факту не пов`язується з подальшим вирішенням спору про право.

Згідно ч. 2 ст.315ЦПК України у судовому порядку можуть бути встановлені також інші факти, від яких залежить виникнення, зміна або припинення особистих чи майнових прав фізичних осіб, якщо законом не визначено іншого порядку їх встановлення.

Таким чином, юридичні факти можуть бути встановленні лише для захисту, виникнення, зміни або припинення особистих чи майнових прав самого заявника.

У постанові Великої Палати Верховного Суду від 10 квітня 2019 року у справі № 320/948/18 (провадження № 14-567цс18) зроблено висновок, що «у порядку окремого провадження розглядаються справи про встановлення фактів, за наявності певних умов. А саме, якщо: згідно з законом такі факти породжують юридичні наслідки, тобто від них залежить виникнення, зміна або припинення особистих чи майнових прав громадян; чинним законодавством не передбачено іншого порядку їх встановлення; заявник не має іншої можливості одержати або відновити загублений чи знищений документ, який посвідчує факт, що має юридичне значення; встановлення факту не пов`язується з наступним вирішенням спору про право. Чинне цивільне процесуальне законодавство відносить до юрисдикції суду справи про встановлення фактів, від яких залежить виникнення, зміна або припинення суб`єктивних прав громадян. Проте не завжди той чи інший факт, що має юридичне значення, може бути підтверджений відповідним документом через його втрату, знищення архівів тощо. Тому закон у певних випадках передбачає судовий порядок встановлення таких фактів.

Справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення, належать до юрисдикції суду за таких умов: факти, що підлягають встановленню, повинні мати юридичне значення, тобто від них мають залежати виникнення, зміна або припинення особистих чи майнових прав громадян. Для визначення юридичного характеру факту потрібно з`ясувати мету встановлення; встановлення факту не пов`язується з подальшим вирішенням спору про право. Якщо під час розгляду справи про встановлення факту заінтересованими особами буде заявлений спір про право або суд сам дійде висновку, що у цій справі встановлення факту пов`язане з необхідністю вирішення в судовому порядку спору про право, суд залишає заяву без розгляду і роз`яснює цим особам, що вони вправі подати позов на загальних підставах; заявник не має іншої можливості одержати чи відновити документ, який посвідчує факт, що має юридичне значення. Для цього заявник разом із заявою про встановлення факту подає докази на підтвердження того, що до її пред`явлення він звертався до відповідних організацій за одержанням документа, який посвідчував би такий факт, але йому в цьому було відмовлено із зазначенням причин відмови (відсутність архіву, відсутність запису в актах цивільного стану тощо); чинним законодавством не передбачено іншого позасудового порядку встановлення юридичних фактів».

Суддя відмовляє в відкритті провадження у справі, якщо із заяви про встановлення факту, що має юридичне значення, вбачається спір про право, а якщо спір про право буде виявлений під час розгляду справи, — залишає заяву без розгляду (частина четверта статті 315 ЦПК України).

Справи про спадкування розглядаються судами за правилами позовного провадження, якщо особа звертається до суду з вимогою про встановлення фактів, що мають юридичне значення, які можуть вплинути на спадкові права й обов`язки інших осіб та (або) за наявності інших спадкоємців і спору між ними. Якщо виникнення права на спадкування залежить від доведення певних фактів, особа може звернутися в суд із заявою про встановлення цих фактів, яка, в разі відсутності спору, розглядається за правилами окремого провадження.

Якщо під час розгляду справи в порядку окремого провадження з`ясується, що має місце спір про право, суд залишає заяву без розгляду та роз`яснює заявникові, що він має право звернутися до суду з позовом на загальних підставах.

Тобто визначальною обставиною під час розгляду заяви про встановлення певних фактів у порядку окремого провадження є те, що встановлення такого факту не пов`язане з наступним вирішенням спору про право цивільне.

Під спором про право необхідно розуміти певний стан суб`єктивного права; спір є суть суперечності, конфлікт, протиборство сторін, спір поділяється на матеріальний і процесуальний. Таким чином, виключається під час розгляду справ у порядку окремого провадження існування спору про право, який пов`язаний з порушенням, оспорюванням або невизнанням, а також недоведенням наявності суб`єктивного права за умов, що є певні особи, які перешкоджають у реалізації такого права.

У порядку окремого провадження розглядаються справи про встановлення фактів, зокрема, якщо згідно із законом такі факти породжують юридичні наслідки, тобто від них залежить виникнення, зміна або припинення особистих чи майнових прав осіб; встановлення факту не пов`язується із наступним вирішенням спору про право.

Аналогічні за змістом висновки щодо встановлення факту викладені в постановах Верховного Суду від 07 листопада 2018 року у справі № 336/709/18-ц (провадження № 61-39374св18), від 15 квітня 2020 року у справі № 302/991/19 (провадження № 61-1128св20), від 27 серпня 2020 року у справі № 201/1935/20 (провадження № 61-8149св20), від 14 квітня 2021 року у справі № 205/2102/19 (провадження № 61-872св21), від 28 квітня 2021 року у справі № 520/19532/19 (провадження № 61-13709св20).

Звертаючись до суду із заявою про встановлення факту родинних відносин, ОСОБА_4 посилалася на те, що ОСОБА_7 є її батьком, однак через відсутність в її свідоцтві про народження відомостей про батька вона позбавлена можливості оформити спадщину, що відкрилася після смерті батька, який помер ІНФОРМАЦІЯ_1 . При цьому про інших спадкоємців за законом після смерті ОСОБА_7 вона не зазначила.

Разом з тим, під час судового розгляду встановлено,що спадкоємцем першої черги після смерті ОСОБА_7 є його малолітній син ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , спадкоємцем другої черги є сестра ОСОБА_2 .

Приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Гончаренко Н.Ю. було відкрито спадкову справу №56/2022 після смерті ОСОБА_7

05 січня 2023 року приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Гончаренко Н.Ю. на ім`я ОСОБА_6 було видано свідоцтво про право на спадщину за законом на 1/2 частки у праві власності на квартиру, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

25 січня 2023 року було проведено державну реєстрацію права власності ОСОБА_6 на 1/2 частку у праві власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 25 січня 2023 року.

Під час розгляду справи про встановлення факту заінтересованою особою ОСОБА_5 заявлений спір про право,оскільки заявник звернулася до суду з вимогою про встановлення факту, що має юридичне значення, який впливає на спадкові права й обов`язки інших спадкоємців.

Відтак, з матеріалів заяви вбачається наявність спору про право на спадщину після  ОСОБА_7 , померлого ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повинен вирішуватися в порядку позовного провадження.

Заявник не позбавлена права звернутись для вирішення даного питання в порядку позовного провадження.

Керуючись ст.ст. 257, 258, 259, 260, 261 ЦПК України, суд

У ХВ АЛ ИВ :

Заяву ОСОБА_4 , заінтересовані особи: приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу Харківської області Гончаренко Надія Юльянівна, ОСОБА_2 , ОСОБА_5 ,яка дієв інтересахмалолітнього ОСОБА_6 ,про встановленняфакту,що маєюридичне значення залишити без розгляду.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подання апеляційної скарги до Харківського апеляційного суду протягом п`ятнадцяти днів з дня складання судового рішення.

Суддя І.В.Березовська