Комінтернівський районний суд м.Харкова

Справа № 641/8158/21

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 грудня 2021 року   м. Харків

Суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова Онупко М.Ю., розглянувши заяву позивача ОСОБА_1 про забезпечення позову у справі за позовом  ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Онлайн фінанс», третя особа: приватний виконавець виконавчого округу м.Харків Подолянко І.А. про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню, —

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_1 звернулася до суду з позовом, в якому просить визнати виконавчий напис приватного нотаріуса Обухівського районного нотаріального округу Київської області Головкіної Я.В. вчинений 12 березня 2021 року №20765 таким, що не підлягає виконанню. Стягнути з ТДВ «ФК «Онлайн фінанс» на користь позивача витрати на правничу допомогу в розмірі 5000 грн.

29.11.2021 року представник позивача  ОСОБА_1 адвокат Лебедінська І.С.  надала до суду заяву про забезпечення позову, в якій вона просить вжити заходи забезпечення позову шляхом зупинення стягнення за виконавчим написом нотаріуса № 20765 від 12.03.2021 року, вчинений приватним нотаріусом Обухівського районного нотаріального округу Київської області Головкіною Я.В. про стягнення з ОСОБА_1 на користь ТОВ «ФК «Онлайн фінанс» грошових коштів в розмірі 29845 грн. по виконавчому провадженню № 66905543.

В обґрунтування заяви зазначив, що у випадку задоволення судом її позовних вимог, дії щодо примусового виконання виконавчого напису нотаріусу призведуть до порушення прав в результаті неправомірних стягнень з її доходів. Таким чином, вищевказані дії в рамках виконавчого провадження про стягнення з неї заборгованості за кредитним договором, значно утруднить або унеможливить виконання рішення суду в майбутньому.

Вивчивши матеріали справи та заяву прозабезпечення позову, суд приходить до наступного.

Відповідно до ст. 149 ЦПК України, суд за заявою учасника справи має право вжити передбачених ст. 150 ЦПК України заходів забезпечення позову. Забезпечення позову допускається як до пред`явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист, або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.

Крім того, заява про забезпечення позову повинна містити, зокрема, обґрунтування необхідності забезпечення позову.

Обґрунтування необхідності забезпечення позову полягає в доказуванні обставин, з якими пов`язано вирішення питання про забезпечення позову. Окрім того, особа, яка подала заяву про забезпечення позову повинна довести адекватність засобу забезпечення позову.

У відповідності з положеннями ст. 150 ЦПК України одними із видів забезпечення позову зокрема є: накладення арешту на майно та заборона вчиняти певні дії. При цьому, види забезпечення позову мають бути співмірними із заявленими позивачем вимогами.

Відповідно до п. 4 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 9 від 22 грудня 2006 р. «Про практику застосування судами цивільного процесуального законодавства при розгляді заяв про забезпечення позову» (далі Постанова) розглядаючи заяву про забезпечення позову, суд (суддя) має пересвідчитися, зокрема, в тому, що між сторонами дійсно виник спір та існує реальна загроза невиконання чи утруднення виконання можливого рішення суду про задоволення позову; з`ясувати обсяг позовних вимог, дані про особу відповідача, а також відповідність виду забезпечення позову, який просить застосувати особа, котра звернулася з такою заявою, позовним вимогам.

Вирішуючи питання про забезпечення позову, суд має брати до уваги інтереси не тільки сторони позивача, а й інших осіб, права яких можуть бути порушені у зв`язку із застосуванням відповідних заходів.

Згідно копії постанови про відкриття виконавчого провадження ВП № 66905543 від 22.09.2021 року винесеної приватним виконавцем виконавчого округу Харківської області Подолянко І.А. було відкрито виконавче провадження з виконання виконавчого напису № 20765 від 12.03.2021 року про задоволення вимог ТОВ «ФК«Онлайн фінанс» про стягнення з ОСОБА_3 на користь ТОВ «ФК«Онлайн фінанс» заборгованості в розмірі 29845 грн.

Крім того, постановою приватного виконавця виконавчого округу Харківської області Подолянко І.А. від 24.11.2021 року у ВП № 66905543 було накладено арешт на грошові кошти, що містяться на відкритих рахунках, а також на кошти на рахунках, що будуть відкриті після внесення постанови про арешт коштів боржника, крім коштів, що містяться на рахунках накладення арешту та/або звернення стягнення на які заборонено законом, та належать боржнику ОСОБА_3 у межах суми звернення стягнення з урахуванням виконавчого збору/основної винагороди приватного виконавця, витрат виконавчого провадження, штрафів 33329,50 грн.

Отже, враховуючи вищевикладене, відповідач ТОВ «ФК«Онлайн фінанс» має можливістьв будь-який часотримати грошові кошти з рахунків позивача, які були стягнути на підставі виконавчого напису приватного нотаріуса Обухівського районного нотаріального округу Київської області Головкіної Я.В. № 20765 від 12.03.2021 року.

У відповідності до Постанови забезпечення позову — це сукупність процесуальних дій, які гарантують виконання рішення суду в разі задоволення позовних вимог. Точне і неухильне додержання судами України норм чинного законодавства при розгляді заяв про забезпечення позову є необхідною умовою здійснення завдань цивільного судочинства, які полягають у справедливому, неупередженому та своєчасному розгляді й вирішенні цивільних справ із метою захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави.

Пунктом 6 зазначеної постанови передбачено, що, розглядаючи заяву про забезпечення позову, суд (суддя) має з урахуванням доказів, наданих позивачем на підтвердження своїх вимог, пересвідчитися, зокрема, в тому, що між сторонами дійсно виник спір та існує реальна загроза невиконання чи утруднення виконання можливого рішення суду про задоволення позову; з`ясувати обсяг позовних вимог, дані про особу відповідача, а також відповідність виду забезпечення позову, який просить застосувати особа, котра звернулася з такою заявою, позовним вимогам.

Отже, заява про забезпечення позову повинна містити, зокрема, обґрунтування необхідності забезпечення позову.

Обґрунтування необхідності забезпечення позову полягає в доказуванні обставин, з якими пов`язано вирішення питання про забезпечення позову. Окрім того, особа, яка подала заяву про забезпечення позову повинна довести адекватність засобу забезпечення позову.

З системного аналізу положень Постанови виливає, що вирішуючи питання про забезпечення позову суд має брати до уваги інтереси не тільки позивача, а й інших осіб, права яких можуть бути порушені у зв`язку із застосуванням відповідних заходів.

Таким чином, суд приходить до висновку про задоволення заяви про забезпечення позову, а саме вважає за необхідне зупинити стягнення на підставі виконавчого напису № 20765 від 12.03.2021 року.

Вирішуючи питання про необхідність застосування зустрічного забезпечення суд виходить з того, що, на час вирішення клопотання про забезпечення позову, у суду відсутні відомості про існування визначених ч. 3 ст. 154 ЦПК України обставин, за наявності яких, суд зобов`язаний застосувати зустрічне забезпечення.

Зазначене не перешкоджає учасникам справи, за наявності підстав, в порядку ст. 156 ЦПК України звернутися до суду з заявою про заміну виду забезпечення позову або в порядку ст. 158 ЦПК України про скасування заходів забезпечення позову.

На підставі викладеного та керуючись ст. 149-153, 260 ЦПК України, —

У Х В А Л И В:

Заяву позивача ОСОБА_1 про забезпечення позову у справі за позовом  ОСОБА_1 до Товаристваз обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Онлайн фінанс»,третя особа:приватний виконавецьвиконавчого округум.ХарківПодолянко І.А.про визнаннявиконавчого написунотаріуса таким,що непідлягає виконанню задовольнити.

Зупинити стягнення на підставі виконавчого напису № 20765 від 12.03.2021 року, виданого приватним нотаріусом Обухівського районного нотаріального округу Київської області Головкіною Яною Вікторівною про стягнення з ОСОБА_4 на користь Товариства зобмеженою відповідальністю«Фінансова компанія«Онлайн фінанс» заборгованість в розмірі 29845 грн.

У зв`язку забезпеченням позову зустрічне забезпечення по справі не застосовано.

Ухвала підлягаєнегайному виконаннюз дняїї постановлення.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Харківського апеляційного суду протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення. Учасник справи, якому ухвала не була вручена в день її проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом 15 днів з дня вручення йому відповідної ухвали суду.

Оскарження ухвали про забезпечення позову не зупиняє її виконання, а також не перешкоджає розгляду справи.

Сторони по справі:

Позивач  ОСОБА_1 , адреса місця реєстрації:  АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 .

Відповідач Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Онлайн фінанс», адреса місцезнаходження: м. Київ, вул. Хоткевича Гната, 12, оф. 177, ЄДРПОУ 42254696.

Третя особа приватний виконавець виконавчого округу м.Харків Подолянко Іван Андрійович, адреса місцезнаходження: м. Харків, пров. Роз`їзний, 27, оф.2, РНОКПП в матеріалах справи відсутній.

Строк пред`явлення виконавчого документа до виконання три роки.

Суддя -М. Ю. Онупко