ПОЛТАВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа № 643/12950/21

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2022 року м. Полтава

Полтавський апеляційний суд в складі колегії суддів судової палати у цивільних справах:

головуючого судді: Прядкіної О.В.,

суддів:  Бутенко С.Б., Обідіна О.І.,

розглянувши в м.Полтаві цивільну  справу за позовом ОСОБА_1 до Харківської міської ради, третя особа Приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу Бакумова Алла Валентинівна, про визначення додаткового строку для прийняття спадщини

за апеляційною скаргою ОСОБА_1

на рішення Московського районного суду м.Харкова від 23 листопада 2021 року, прийнятого під головуванням судді Кононенко Т.О., в м.Харкові, зі складанням повного тексту 23.11.2021 року,-

в с т а н о в и в :

У липні 2021 року ОСОБА_1 звернувся до суду з вказаним позовом.

Зазначав, що 28 травня 1999 року ним та його батьком ОСОБА_2 приватизовано квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В 2000-х роках ОСОБА_2 виїхав на постійне проживання до Ізраїлю , де ІНФОРМАЦІЯ_1 і помер.

Після його смерті відкрилась спадщина, а саме на Ѕ частину вказаної квартири.

Разом з тим позивач зазначав, що з батьком спілкувався виключно по телефону, йому була відома адреса місця його проживання. В 2020-2021 роках намагався додзвонитись батьку на останній відомий номер телефону, однак зв`язку не відбулось.

Про смерть батька дізнався лише в квітні 2021 року, а свідоцтво про смерть отримав тільки 18.05.2021 року після неодноразових звернень до консульського відділу Посольства України в Державі Ізраїль (апостиль 16.06.2021 року).

Вважає, що строк для прийняття спадщини після смерті ОСОБА_2 пропущено з поважних причин.

Рішенням Московського районного суду м.Харкова від 23 листопада 2021 року в задоволенні позову ОСОБА_1 відмовлено.

Не погоджуючись з рішенням суду, ОСОБА_1 подав апеляційну скаргу, в якій посилаючись на порушення судом норм матеріального та процесуального права, просить скасувати рішення суду та ухвалити нове, яким задовольнити позовні вимоги в повному обсязі.

Вважає, що суд першої інстанції дійшов помилкового висновку, щодо відмови у задоволенні позову, оскільки позивачем надано достатні, належні та допустимі докази, які вказують на поважність пропуску строку для прийняття спадщини, а тому є всі підстави для скасування рішення суду та ухвалення рішення про задоволення його позовних вимог.

Колегія суддів, перевіривши справу в межах заявлених вимог і апеляційного оскарження, приходить до висновку про задоволення апеляційної скарги з таких підстав:

Судом першої інстанції встановлено, що право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 . належить ОСОБА_1 та ОСОБА_2 на підставі свідоцтва про право власності на житло від 01.06.1999 року, видане ДП «Харківський електромеханічний завод» р№71 (а.с. 11).

ОСОБА_2 помер ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Петах-Тіква в Державі Ізраїль, що підтверджується копією свідоцтва про смерть, виданого Міністерством внутрішніх справ держави Ізраіль від 18.05.2021 року (а.с. 15-19).

Родинні відносини померлого з позивачем підтверджуються свідоцтвом про народження останнього серії НОМЕР_1 (а.с. 10).

З листа приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу від 09.07.2021 року вбачається, що після померлого ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_2 спадкова справа заведена за заявою ОСОБА_1 , проте у видачі свідоцтва про право на спадщину відмовлено у зв`язку з пропуском строку для її прийняття, роз`яснено про можливість звернення до суду про визначення додаткового строку (а.с. 48).

Суд першої інстанції дійшов до висновку, що позивачем не надано доказів на підтвердження поважності причин пропуску строку прийняття спадщини, пов`язані з об`єктивними, непереборними, істотними труднощами на вчинення цих дій чи інших обставин, які перешкоджали звернутися до нотаріальної контори з заявою про прийняття спадщини.

Колегія суддів не може погодитись з вказаним висновком.

За загальним правилом положення про спадкування право на спадщину виникає в день відкриття спадщини. Спадщина відкривається внаслідок смерті особи або оголошення її померлою, для прийняття спадщини встановлюється строк у шість місяців, який починається з часу відкриття спадщини (статті 1220,1222,1270 ЦК України).

Спадкоємець, який бажає прийняти спадщину, але на час відкриття спадщини не проживав постійно із спадкодавцем, має подати нотаріусу заяву про прийняття спадщини ( ч.1 ст.1269 цього ж Кодексу).

Згідно з ч.3 ст.1272 ЦК України за позовом спадкоємця, який пропустив строк для прийняття спадщини з поважної причини, суд може визначити йому додатковий строк, достатній для подання ним заяви про прийняття спадщини.

За змістом цієї статті поважними причинами пропуску строку для прийняття спадщини є причини, які пов`язані з об`єктивними, непереборними, істотними труднощами для спадкоємця на вчинення цих дій.

Правила про надання додаткового строку для подання заяви про прийняття спадщини можуть бути застосовані, якщо:   1) у спадкоємця були перешкоди для подання такої зави; 2) ці обставини визнані судом поважними.

Зазначений висновок відповідає правовій позиції Верховного Суду України, викладеній у постановах від 26 вересня 2012 року № 6-85цс12, від 04 листопада     2015 року № 6-1486цс15.

З урахуванням наведеного, якщо спадкоємець пропустив шестимісячний строк для подання заяви про прийняття спадщини з поважних причин, закон гарантує йому право на звернення до суду з позовом про визначення додаткового строку на подання такої заяви.

Вирішуючи питання визначення особі додаткового строку, суд досліджує поважність причини пропуску строку для прийняття спадщини. При цьому необхідно виходити з того, що поважними є причини, пов`язані з об`єктивними, непереборними, істотними труднощами для спадкоємця на вчинення цих дій.

Колегія суддів, даючи оцінку доводам позивача щодо поважних причин пропуску строку для прийняття спадщини, який   вказував, що не знав про смерть батька та дізнався про це лише у квітні 2021 року від однієї з громадських організації, з приводу чого неодноразово звертався до консульського відділу Посольства України в державі Ізраїль, приходить до висновку про доведеність та обгрунтованість заявлених вимог.

Так, з матеріалів справи вбачається, що батькові позивача — ОСОБА_2 31.08.2001 року було дозволено виїзд на постійне місце проживання до Держави Ізраїль ( а.с.82).

А, отже, він втратив будь-який зв`язок з належною йому часткою у праві власності на квартиру АДРЕСА_1 .

Між тим, позивач з 1992 року постійно зареєстрований та мешкає в цій двокімнатній квартирі, в якій зареєстрований також його малолітній син, ІНФОРМАЦІЯ_3 (а.с.8,49,68).

Відсутність сталого зв`язку позивача з батьком, який         постійно проживав в іншій державі Ізраїль, позбавили можливості  ОСОБА_1  своєчасно звернутися до нотаріуса з заявою про прийняття спадщини, що є поважною причиною.

Позивачем на підтвердження зазначених обставин надано листування з посольством України в Державі Ізраїль.

За таких обставин колегія приходить до висновку про задоволення позовних вимог та визначення ОСОБА_1  додаткового строку тривалістю у два місяця для подання заяви про прийняття спадщини померлого батька.

Вказане узгоджується з висновками, викладеними в постановах Верховного Суду 28 жовтня 2019 року справа № 761/42165/17-ц та 19 листопада 2019 року у справі № 759/12743/17-ц.

Отже, рішення районного суду підлягає скасуванню з ухваленням нового рішення.

Керуючись ст.ст. 367, 374, 376, 381, 384 ЦПК України, апеляційний суд,-

П О С Т А Н О В И В :

Апеляційну скаргу  ОСОБА_1 задовольнити.

Рішення Московського районного суду м.Харкова від 23 листопада 2021 року скасувати, ухваливши нове рішення.

Визначити  ОСОБА_1 додатковий строк тривалістю у два місяця для подання заяви про прийняття спадщини померлого ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_2 .

Постанова апеляційного суду набирає законної сили з дня її прийняття і може бути оскаржена до Верховного Суду протягом тридцяти днів шляхом подачі касаційної скарги безпосередньо до суду касаційної інстанції.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повний текст постанови складено 08.06.2022 року.

Головуючий суддя О.В. Прядкіна

Судді: С.Б. Бутенко

                                                                        О.І. Обідіна