Справа № 644/1695/22

08.02.2023

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 лютого 2023 року

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого судді Матвієвської Г.В.,

за участю секретаря Узденової М.Р.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Орджонікідзевського районного суду м. Харкова в порядку спрощеного позовного провадження цивільну справу №644/1695/22 за позовом ОСОБА_1 в особі представника адвоката Панасенка Павла Петровича до Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Кредит-Капітал», третя особа Приватний виконавець виконавчого округу Харківської області Подолянко Іван Андрійович, Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Остапенко Євген Михайлович про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню, —

в с т а н о в и в:

Позивач в особі представника адвоката Панасенка П.П. звернувся до суду з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Кредит-Капітал», в якому просить визнати виконавчий напис №186227 від 17 червня 2021 року, вчинений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Остапенко Євгеном Михайловичем про стягнення з позивача на користь відповідача 46942,41 грн. таким, що не підлягає виконанню; стягнути з відповідача на користь позивача витрати на правничу допомогу в розмірі 8000 грн.

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначив, що 15.01.2021 р. між ОСОБА_1 та ТОВ «Мілоан» було укладено Договір про споживчий кредит №2283697. 17.06.2021 р. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Остапенко Є.М. було вчинено виконавчий напис №186227 про стягнення 46942. 41 грн. з ОСОБА_1 на користь ТОВ «Фінансова компанія «Кредит-Капітал», якому ТОВ «Мілоан» відступлено право вимоги на підставі Договору відступлення прав вимоги №72-МЛ від 11.06.2021 р. за Кредитним договором №2283697 від 15.01.2021 р. 07.02.2022 р. приватним виконацем виконавчого округу Харківської області Подолянко І.А. винесено постанову про відкриття виконавчого провадження №68537134 з примусового виконання зазначеного виконавчого напису. Позивач вважає, що виконавчий напис, вчинений 17.06.2021 р. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Остапенко Є.М. зареєстрований в реєстрі за №186227 є незаконним і необґрунтованим, вчинений з грубим порушенням норм законодавства та таким, що не підлягає виконанню, оскільки вчинений за відсутності документів, перелік яких передбачений постановою КМУ від 29.06.1999 р. №1172 «Про затвердження переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріуса»; заборгованість, вказана у виконавчому написі не є безспірною.

Ухвалою Орджонікідзевського райсуду м. Харкова від 30.11.2022 року зазначену позовну заяву залишено без руху.

Ухвалою Орджонікідзевського райсуду м. Харкова від 05.12.2022 року відкрито провадження у справі та постановлено розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження з викликом сторін.

Представник позивача надав суду заяву в якій позов підтримав в повному обсязі, просила суд розглянути справу без його участі та участі позивача також надав заяву, що докази понесення витрат на правову допомогу: розрахунок суми витрат та Акт приймання-передачі будуть надані протягом п`яти днів після ухвалення рішення суду.

Представник відповідача надала до суду клопотання, в якому просить суд розгляд справ здійснювати за відсутності представника відповідача, відмовити в задоволенні позову в повному обсязі, відмовити позивачу у стягнення з відповідача витрат на правничу допомогу.

Треті особи в судове засідання не з`явились, причини неявки суду не повідомили, про слухання справи повідомлялись належним чином, причини неявки суду не повідомили, письмових пояснень щодо позову та будь-яких клопотань суду не надали.

За таких обставин, зі згоди позивача, суд ухвалює рішення при заочному розгляді справи, відповідно до ст. 280 ЦПК України.

Суд, дослідивши письмові докази, наявні у матеріалах справи, всебічно перевіривши обставини, на яких вони ґрунтуються відповідно до норм матеріального права, що підлягають застосуванню до даних правовідносин, встановив наступні обставини та дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено,що 17червня 2021року приватнимнотаріусом Київськогоміського нотаріальногоокругу ОстапенкоЄ.М.був вчиненийвиконавчий напис,зареєстрований вреєстрі за№186227,про стягненняз ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,РНОКПП НОМЕР_1 ,на користьТОВ «ФК«КРЕДИТ-КАПІТАЛ»,якому ТОВ«Мілоан» відступилоправо вимогина підставіДоговору відступленняправа вимоги№72-МЛвід 11.06.2021р.за Кредитнимдоговором №2283697від 15.01.2021р.,укладеного міжТОВ «Мілоан»та ОСОБА_1 ,загальна заборгованість ОСОБА_1 становить 46942.41грн.Стягнення заборгованості проводиться за період з 15.01.2021 р. по 11.06.2021 р. включно.

15.01.2021 року між ТОВ «Мілоан» та ОСОБА_1 було укладено Договір про споживчий кредит №2283697, сума кредиту становить 15000 грн., кредит надається строком на 30 днів з 15.01.2021 р., термін повернення кредиту і сплати комісії за надання кредиту та процентів за користування кредитом 14.02.2021 р.

Відповідно до постанови приватного виконавця виконавчого округу Харківської області Подолянко І. від 07.02.2022 року № 685371 відкрито виконавче провадження з виконання виконавчого напису №186277, що вчинений 17.06.201 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Остапенко Є.М.

Також 07.02.2022 року постановою приватного виконавця виконавчого округу Харківської області Подолянко І.А. накладено арешт на грошові кошти боржника ОСОБА_1 .

За загальним правилом статей 15,16 ЦК України, кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу має право звернутися до суду, який може захистити цивільне право або інтерес у один із способів, визначених частиною першою статті 16 ЦК України, або й іншим способом, що встановлений договором або законом.

При цьому, відповідно до статті 18 ЦК України, нотаріус здійснює захист цивільних прав шляхом вчинення виконавчого напису на борговому документі у випадках і в порядку, встановлених законом.

Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами та посадовими особами органів місцевого самоврядування встановлюється Законом України«Про нотаріат» та іншими актами законодавства України (частина першастатті 39 Закону «Про нотаріат»). Цим актом є, зокрема, Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затверджений наказом Міністерства юстиції України 22 лютого 2012 року № 296/5 та зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22 лютого 2012 року за № 282/20595.

Відповідно до статті 87 Закону України «Про нотаріат», для стягнення грошових сум або витребування від боржника майна нотаріуси вчиняють виконавчі написи на документах, що встановлюють заборгованість. Перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

За змістом статті 88 Закону України «Про нотаріат», нотаріус вчиняє виконавчі написи, якщо подані документи підтверджують безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем та за умови, що з дня виникнення права вимоги минуло не більше трьох років, а у відносинах між підприємствами, установами та організаціями-не більше одного року. Якщо для вимоги, за якою видається виконавчий напис, законом встановлено інший строк давності, виконавчий напис видається у межах цього строку.

Порядок вчинення нотаріальних дій містить такі самі правила та умови вчинення виконавчого напису (пункти 1, 3 Глави 16 розділу ІІ Порядку).

Згідно з підпунктом 2.1 пункту 2 Глави 16 розділу ІІ Порядку, для вчинення виконавчого напису стягувачем або його уповноваженим представником нотаріусу подається заява, у якій, зокрема, мають бути зазначені: відомості про найменування і місце проживання або місцезнаходження стягувача та боржника; дата і місце народження боржника — фізичної особи, місце його роботи; номери рахунків у банках, кредитних установах, код за ЄДРПОУ для юридичної особи; строк, за який має провадитися стягнення; інформація щодо суми, яка підлягає стягненню, або предметів, що підлягатимуть витребуванню, включаючи пеню, штрафи, проценти тощо. Заява може містити також іншу інформацію, необхідну для вчинення виконавчого напису.

У разі, якщо нотаріусу необхідно отримати іншу інформацію чи документи, які мають відношення до вчинення виконавчого напису, нотаріус вправі витребувати їх у стягувача (підпункт 2.2 пункту 2 Глави 16 розділу ІІ Порядку).

Крім того, підпунктами 3.2, 3.5 пункту 3 Глави 16 розділу ІІ Порядку передбачено, що безспірність заборгованості підтверджують документи, передбачені Переліком документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999 року № 1172. При вчиненні виконавчого напису нотаріус повинен перевірити, чи подано на обґрунтування стягнення документи, зазначені у вказаному Переліку документів. Цей Перелік документів не передбачає інших умов вчинення виконавчих написів нотаріусами ніж ті, які зазначені вЗаконі України «Про нотаріат»та Порядку вчинення нотаріальних дій, а лише їх конкретизує.

Стаття 50Закону України«Про нотаріат» передбачає, що нотаріальна дія або відмова у її вчиненні, нотаріальний акт оскаржуються до суду. Право на оскарження нотаріальної дії або відмови у її вчиненні, нотаріального акта має особа, прав та інтересів якої стосуються такі дії чи акти.

Підпунктом 2.3 пункту 2 Глави 16 розділу ІІ Порядку передбачено, що вчинення виконавчого напису в разі порушення основного зобов`язання та (або) умов іпотечного договору здійснюється нотаріусом після спливу тридцяти днів з моменту надісланих іпотекодержателем повідомлень — письмової вимоги про усунення порушень іпотекодавцю та боржнику, якщо він є відмінним від іпотекодавця.

За результатами аналізу вищенаведених норм можна дійти наступних висновків.

Вчинення нотаріусом виконавчого напису — це нотаріальна дія, яка полягає у посвідченні права стягувача на стягнення грошових сум або витребування від боржника майна. При цьому вчинений нотаріусом виконавчий напис не породжує виникнення права стягувача на стягнення грошових сум або витребування від боржника майна, а підтверджує, що таке право виникло у стягувача раніше. Мета вчинення виконавчого напису-надання стягувачу можливості в позасудовому порядку реалізувати його право на примусове виконання безспірного зобов`язання боржником.

Отже, відповідне право стягувача, за захистом якого він звернувся до нотаріуса, повинно існувати на момент звернення. Так само на момент звернення стягувача до нотаріуса із заявою про вчинення виконавчого напису повинна існувати й, крім того, також бути безспірною, заборгованість боржника перед стягувачем.

Безспірність заборгованості боржника, у тому числі і внаслідок цивільно-правової відповідальності-це обов`язкова умова вчинення нотаріусом виконавчого напису (стаття 88 Закону України «Про нотаріат»).

Вчинення нотаріусом виконавчого напису відбувається за фактом подання стягувачем документів, які згідно із відповідним Переліком документів є підтвердженням безспірності заборгованості або іншої вимоги боржника перед стягувачем. Однак сам по собі цей факт (подання стягувачем відповідних документів нотаріусу) не свідчить про відсутність спору стосовно заборгованості як такого.

З огляду на наведене та виходячи з системного аналізу статей 15,16,18 ЦК України, статей 50,87,88Закону України«Про нотаріат» захист цивільних прав шляхом вчинення нотаріусом виконавчого напису полягає в тому, що нотаріус підтверджує наявне у стягувача право на стягнення грошових сум або витребування від боржника майна. Це право існує, поки суд не встановить зворотного. Тобто боржник, який так само має право на захист свого цивільного права, в судовому порядку може оспорювати вчинений нотаріусом виконавчий напис: як з підстав порушення нотаріусом процедури вчинення виконавчого напису, так і з підстав неправомірності вимог стягувача (повністю чи в частині розміру заборгованості або спливу строків давності за вимогами в повному обсязі чи їх частині), з якими той звернувся до нотаріуса для вчинення виконавчого напису.

Підставами оскарження виконавчих написів може бути як порушення нотаріусом процедури вчинення напису (наприклад, неповідомлення боржника про вимогу кредитора), так і необґрунтованість вимог до боржника.

Тому суд при вирішенні спору про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню, не повинен обмежуватися лише перевіркою додержання нотаріусом формальних процедур і факту подання стягувачем документів на підтвердження безспірної заборгованості боржника згідно з Переліком документів. Для правильного застосування положень статей 87, 88 Закону «Про нотаріат» у такому спорі суд повинен перевірити доводи боржника у повному обсязі й встановити та зазначити у рішенні чи справді на момент вчинення нотаріусом виконавчого напису боржник мав безспірну заборгованість перед стягувачем, тобто чи існувала заборгованість взагалі, чи була заборгованість саме такого розміру, як зазначено у виконавчому написі, та чи не було невирішених по суті спорів щодо заборгованості або її розміру станом на час вчинення нотаріусом виконавчого напису.

Разом із тим, законодавством не визначений виключний перелік обставин, які свідчать про наявність спору щодо заборгованості. Ці обставини встановлюються судом відповідно до загальних правил цивільного процесу за наслідками перевірки доводів боржника та оцінки наданих ним доказів.

Така позиція викладена у постанові Верховного Суду від 27.03.2019 року справа №137/1666/16-ц.

У постанові від 06 травня 2020 року по справі № 320/7932/16-ц Верховний суд зазначив, що вчинення виконавчого напису полягає у посвідченні права стягувача на стягнення коштів або витребування майна. Таке право, як і безспірна заборгованість повинні існувати на момент звернення до нотаріуса. Сам по собі факт подання стягувачем необхідних документів нотаріусу не свідчить про відсутність спору щодо боргу.

Боржник у судовому порядку може оспорювати виконавчий напис як з підстав порушення нотаріусом процедури його вчинення, так і з підстав неправомірності вимог стягувача (щодо розміру боргу або спливу строків давності за вимогами).

З матеріалівсправи слідуєі данаобставина булавстановлена всудовому засіданні,що приватнимнотаріусом привчиненні виконавчогонапису недотримано вимогщодо безспірностізаборгованості позивачаперед відповідачем,оскільки сампо собіфакт поданнястягувачем відповіднихдокументів несвідчить провідсутність спорустосовно заборгованостіпозивача.

Ураховуючи те, що нотаріус вчинив виконавчий напис з порушенням норм чинного законодавства, не перевірив безспірності заборгованості, тому наявні підстави для задоволення позову.

Суд, оцінюючи належність, допустимість, достовірність та достатність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок в їх сукупності за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженню наявних у справі доказів приходить до висновку, що факт безспірності підпадає під об`єктивний сумнів, стверджувати протилежне підстави відсутні, а тому зазначений виконавчий напис підлягає визнанню таким, що не підлягає виконанню, тобто позов в цій частині є обґрунтованим.

Питання про розподіл судових витрат суд вирішує відповідно до вимог ст. 141 ЦПК України, а саме судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог. Оскільки суд дійшов висновку про задоволення позовних вимог у повному обсязі, з відповідача на користь позивача підлягають стягненню витрати по сплаті судового збору в розмірі1073 грн. 60 коп.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 2, 4, 81, 82, 141, 142, 158, 259, 263-265, 268, 272, 273 України,-

в и р і ш и в:

Позовні вимоги ОСОБА_1 в особі представника адвоката Панасенка Павла Петровича до Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Кредит-Капітал», третя особа Приватний виконавець виконавчого округу Харківської області Подолянко Іван Андрійович, Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Остапенко Євген Михайлович про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню — задовольнити.

Визнати таким, що не підлягає виконанню виконавчий напис, вчинений 17 червня 2021 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Остапенком Євгеном Михайловичем та зареєстрований в реєстрі за №186227, про стягнення з ОСОБА_1 заборгованості на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Кредит-Капітал» у розмірі 46942 грн. 41 коп.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Кредит-Капітал» на користь ОСОБА_1 витратипо сплатісудового зборурозмірі 1073 грн. 60 коп.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Харківського апеляційного суду в 30-денний строк з дня проголошення рішення.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Відповідно до п. 15, п.15.5 Перехідних положень ЦПК України до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунакаційної системи апеляційні та касаційні скарги подаються учасниками справи до або через відповідний суди, а матеріали справ витребовуються та надсилаються судами за правилами, що діяли до набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо скаргу не було подано.

Позивач: ОСОБА_1  (місце реєстрації: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ).

Відповідач: Товариство зобмеженою відповідальністю«Фінансова компанія«Кредит-Капітал» (місцезнаходження: м. Львів, вул. Смаль Стоцького, 1 корпус 28, код ЄДРПОУ 35234236).

Треті особи: ОСОБА_2 (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ),

ОСОБА_3 (місцезнаходження: АДРЕСА_3 ).

Суддя: Г.В. Матвієвська