П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Харків 28 січня 2016 р. №820/11414/15

Харківський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого судді — Полях Н.А.,

при секретарі судового засідання — Корнієнка А.Д.,

за участі:

представника позивача – адвоката Панасенко П.П.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну справу за позовом ОСОБА_2 до ОСОБА_3 особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації у Публічному акціонерному товаристві «АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КАПІТАЛ» ОСОБА_4, ОСОБА_3 особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства «АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КАПІТАЛ» ОСОБА_5, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про визнання протиправним та скасування рішення, визнання бездіяльності протиправною, зобов’язання вчинити певні дії,-

В С Т А Н О В И В:

Позивач звернувся до Харківського окружного адміністративного суду з зазначеним позовом, в якому просить суд:

— визнати протиправними і скасувати рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в особі комісії ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» про перевірку договорів (інших правочинів), уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ «АКБ «Капітал» ОСОБА_4П, з визнання нікчемним договору банківського вкладу (депозиту) № 1/04/2m/0295 від 14.04.2015 року, укладеного між позивачем та ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ»;

— визнати протиправною бездіяльність уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ «АКБ «Капітал» ОСОБА_4 щодо не передання інформації стосовно коштів, які обліковуються на картковому рахунку до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та не включення позивача до переліку вкладників, які мають право на відшкодування коштів за рахунком в ПАТ «АКБ «Капітал» за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;

— зобов’язати ОСОБА_3 особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «АКБ «Капітал» ОСОБА_5 подати до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб додаткову інформацію про позивача — ОСОБА_2 — як вкладника, який має право на відшкодування коштів за вкладом в ПАТ «АКБ «Капітал» відповідно до договору банківського вкладу № 1/04/2m/0295 від 14.04.2015 року за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

В обґрунтування позову зазначив, що дії ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» грубо порушують права та законні інтереси позивача, внаслідок чого позивач фактично позбавлений можливості отримати суму відшкодування, яка гарантована законодавством. ОСОБА_3 особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» ОСОБА_4 у відповіді від 21.10.2015 року на запит позивача щодо роз’яснення фактичних обставин, які стали підставою для визнання договору № 1/04/2т/0295 від 14.04.2015 року нікчемним повідомила, що правочини (у тому числі договори) неплатоспроможного банку є нікчемними з таких підстав: здійснення банком, віднесеним до категорії проблемних, операцій, укладення (переоформлення) договорів, що призвело до збільшення витрат, пов’язаних з виведенням банку з ринку, з порушенням норм законодавства.

В судовому засіданні представник позивача адвокат Панасенко П.П. підтримав позовні вимоги та просив суд задовольнити позов в повному обсязі.

Представник 1-го відповідача та представник 2-го відповідача у судове засідання не прибули, про дату, час, місце проведення судового засідання повідомлялися належним чином, причин неявки до суду не повідомили.

Представник 3-го відповідача у судове засідання не прибув, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. У письмових запереченнях на адміністративний позов зазначив, що на час розгляду справи наявний факт існування висновку та рішення уповноваженої особи Фонду щодо нікчемності договору укладеного за участю позивача, вказаний договір є нікчемним на дату розгляду цього позову, позивачем не визнано в судовому порядку його дійсність, що відповідно має наслідком втрату коштів на рахунку позивача статусу вкладу, а позивачем — статусу вкладника, який має право на відшкодування за рахунок Фонду, у зв’язку з чим на вказані кошти не поширюються гарантії Фонду, оскільки, як вже зазначалося, гарантії Фонду у поширюються на кошти вкладників — фізичних осіб, які знаходяться на рахунку за договором вкладу або банківського рахунку.

Заслухавши пояснення представника позивача адвоката Панасенко П.П., дослідивши подані сторонами документи, зясувавши фактичні обставини справи, на яких ґрунтуються позовні вимоги та заперечення сторін, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що між позивачем та ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» було укладено договір №1/04/2m/0295 строкового банківського вкладу (депозиту) від 14.04.2015 року. Відповідно до п. 1.1 зазначеного договору банк приймає від вкладника грошові кошти в розмірі 40679,44 грн., строком на 2 місяці з 14.04.2015 р. по 14.06.2015 р. та зобов’язується повернути вклад вкладнику та виплачувати проценти за вклад на умовах та в порядку, встановлених цим договором. У відповідності до п.1.1.2 зазначеного договору банк нараховує вкладнику проценти у розмірі 21,00% річних в порядку, визначеному розділом 2 даного договору (а.с. 20-21, 24-25).

14.04.2015 року сторонами було укладено договір про внесення змін до договору №1/04/2m/0295 від 14.04.2015 року о розміщенні тимчасово вільних коштів громадян у депозит банків (а.с.22,26).

14.10.2014 року позивачем було покладено на банківський рахунок суму грошових коштів у розмірі 40679,44 грн. (а.с.23).

15.06.2015 року між позивачем та ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» було укладено додаткову угоду б/н до договору №1/04/2m/0295 від 14.04.2015 року о розміщенні тимчасово вільних коштів громадян у депозит банку (а.с. 27).

На підставі постанови Правління Національного банку України від 20.07.2015р. №466/БТ «Про віднесення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦЮНЕРНО-КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КАПІТАЛ» до категорії неплатоспроможних» виконавчою дирекцією Фонду гарантування прийнято рішення від 20.07.2015 р. № 140 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ», згідно з яким з 21.07.2015р. запроваджено тимчасову адміністрацію та призначено уповноважену особу Фонду на тимчасову адміністрацію в ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ».

Рішенням виконавчої дирекції Фонду № 146 від 31.07.2015 р. змінено уповноважену особу Фонду на здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» на ОСОБА_4.

Відповідно до постанови Правління НБУ від 29 жовтня 2015 р. № 753 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквацію ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» виконавчою дирекцією Фонду гарантування прийнято рішення від 29 жовтня 2015р. № 195, «Про початок процедури ліквідації ПАТ АКБ «КАПІТАЛ» та делегування повноважень ліквідатора банку».

Рішенням виконавчої дирекції Фонду № 196 від 02 листопада 2015 р. змінено уповноважену особу Фонду, якій делегуються повноваження ліквідатора ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ», згідно з зазначеним рішенням всі повноваження ліквідатора ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» делеговано ОСОБА_5.

ОСОБА_3 особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації ОСОБА_4 листом повідомила позивача, що відповідно до протоколу засідання комісії ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» про перевірку договорів (інших правочинів), укладених ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» протягом року, ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» договір №1/04/2m/0295 від 14.04.2015 року укладений між позивачем та ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ», визнано нікчемним на підставі п. 9 ч. 2 ст. 38 Закону № 4452-VI (а.с.29).

Тимчасова адміністрація листом від 21.10.2015 року №12/2119/5 повідомила позивача, що правочини (у тому числі договори) неплатоспроможного банку є нікчемними з таких підстав: здійснення банком, віднесеним до категорії проблемних, операцій, укладення (переоформлення) договорів, що призвело до збільшення витрат, пов’язаних з виведенням банку з ринку, з порушенням норм законодавства (а.с. 30).

Не погоджуючись із позицією та рішеннями відповідача, позивач звернувся до Харківського окружного адміністративного суду із зазначеним позовом.

По суті заявлених вимог суд зазначає наступне.

Правові, фінансові та організаційні засади функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб, повноваження Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, порядок виплати Фондом гарантування за вкладами встановлені Законом України від 23 лютого 2012 року № 4452-VI «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі за текстом — Закон № 4452-VI).

Відповідно до частини першої статті 3, частини першої статті 4, частини першої статті 26, частин першої, другої, четвертої статті 27 Закону № 4452-VI Фонд є установою, що виконує спеціальні функції у сфері гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку.

Основним завданням Фонду є забезпечення функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку.

За змістом статті 12 Закону № 4452-VI виконавча дирекція Фонду здійснює управління поточною діяльністю Фонду.

Виконавча дирекція Фонду має такі повноваження у сфері забезпечення відшкодування коштів за вкладами: визначає порядок ведення реєстру учасників Фонду; визначає порядок відшкодування Фондом коштів за вкладами відповідно до розділу V цього Закону; визначає порядок ведення банками бази даних про вкладників та ведення Фондом відповідної узагальненої бази даних; приймає рішення про відшкодування коштів за вкладами у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку; затверджує порядок визначення банків-агентів та визначає на підставі цього порядку банків-агентів; приймає рішення про оплату Фондом витрат, пов’язаних із процедурою виведення неплатоспроможного банку з ринку, у межах кошторису витрат Фонду, затвердженого адміністративною радою Фонду; встановлює вимоги до змісту договорів банківського вкладу, договорів банківського рахунка з питань, що стосуються функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб.

Фонд гарантує кожному вкладнику банку відшкодування коштів за його вкладом. Фонд відшкодовує кошти в розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на дату прийняття такого рішення, незалежно від кількості вкладів в одному банку. Сума граничного розміру відшкодування коштів за вкладами не може бути меншою 200 000 гривень. Адміністративна рада Фонду не має права приймати рішення про зменшення граничної суми відшкодування коштів за вкладами.

ОСОБА_3 особа Фонду складає перелік вкладників та визначає розрахункові суми відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду відповідно до вимог цього Закону та нормативно-правових актів Фонду станом на день отримання рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Відповідно до частини четвертої статті 26 Закону Фонд не відшкодовує кошти: 1) передані банку в довірче управління; 2) за вкладом у розмірі менше 10 гривень; 3) за вкладом, підтвердженим ощадним (депозитним) сертифікатом на пред’явника; 4) розміщені на вклад у банку особою, яка була членом спостережної (наглядової) ради, правління (ради директорів), ревізійної комісії банку, якщо з дня її звільнення з посади до дня прийняття Національним банком України рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних не минув один рік; 5) розміщені на вклад у банку особою, яка надавала банку професійні послуги як аудитор, юридичний радник, суб’єкт оціночної діяльності, якщо ці послуги мали безпосередній вплив на виникнення ознак неплатоспроможності банку і якщо з дня припинення надання послуг до дня прийняття Національним банком України рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних не минув один рік; 6) розміщені на вклад власником істотної участі банку; 7) розміщені на вклад особою, яка на індивідуальній основі отримує від банку проценти за вкладом на більш сприятливих договірних умовах, ніж звичайні, або має інші фінансові привілеї від банку; 8) за вкладом у банку, якщо такий вклад використовується вкладником як засіб забезпечення виконання іншого зобов’язання перед цим банком, у повному обсязі вкладу до дня виконання зобов’язань; 9) за вкладами у філіях іноземних банків; 10) за вкладами у банківських металах.

З аналізу викладених норм вбачається, що уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію банку наділена повноваженнями щодо формування повного переліку вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, з урахуванням обставини, передбаченої частиною другою статті 26 Закону № 4452-VI.

Повноваження уповноваженої особи Фонду передбачені статтею 37 Закону № 4452-VI.

Згідно з частинами першою та другою зазначеної норми Закону уповноважена особа Фонду діє від імені Фонду відповідно до цього Закону і нормативно-правових актів Фонду. ОСОБА_3 особа Фонду має право вчиняти будь-які дії та приймати рішення, що належали до повноважень органів управління і органів контролю банку.

На виконання своїх повноважень уповноважена особа Фонду: 1) діє без довіреності від імені банку, має право підпису будь-яких договорів (правочинів), інших документів від імені банку; 2) видає накази та розпорядження, дає доручення, обов’язкові до виконання працівниками банку; 4) повідомляє сторони за договорами, зазначеними у частині другій статті 38 цього Закону, про нікчемність цих договорів та вчиняє дії щодо застосування наслідків нікчемності договорів; 6) звертається до правоохоронних органів із заявою про вчинення кримінального правопорушення в разі виявлення фактів шахрайства та інших протиправних дій працівників банку або інших осіб стосовно банку (частини друга і третя статті 37 Закону № 4452-VI).

ОСОБА_3 особа Фонду протягом трьох днів з дня отримання Фондом рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку формує повний перелік вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду, із визначенням сум, що підлягають відшкодуванню. ОСОБА_3 особа Фонду зазначає у переліку вкладників суму відшкодування для кожного вкладника, яка розраховується виходячи із сукупного обсягу всіх його вкладів у банку та нарахованих процентів. Нарахування процентів за вкладами припиняється з дня прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

За нормами частини п’ятої статті 27 Закону № 4452-VI протягом шести днів з дня отримання Фондом рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку виконавча дирекція Фонду затверджує реєстр вкладників для здійснення виплат відповідно до наданого уповноваженою особою Фонду переліку вкладників. Фонд публікує оголошення про відшкодування коштів вкладникам у газетах «Урядовий кур’єр» або «Голос України» та на своїй офіційній сторінці в мережі Інтернет не пізніше ніж через сім днів з дня отримання Фондом рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

ОСОБА_3 особа Фонду протягом трьох днів з дня отримання Фондом рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку формує перелік вкладників, кошти яких не підлягають відшкодуванню Фондом відповідно до частини четвертої статті 26 цього Закону (частина шоста статті 27 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»).

Відповідно до пунктів 3-5 розділу ІІІ Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 9 серпня 2012 року №14 (Положення №14), уповноважена особа Фонду протягом трьох днів з дня отримання Фондом рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку формує та подає до Фонду повний перелік вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду, із визначенням сум, що підлягають відшкодуванню, перелік вкладників, кошти яких не підлягають відшкодуванню Фондом відповідно до пунктів 4-6 частини четвертої статті 26 Закону, а також перелік осіб, які на індивідуальній основі отримують від банку проценти за вкладом на більш сприятливих договірних умовах, ніж звичайні, або мають інші фінансові привілеї від банку.

Перелік складається станом на день отримання рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку і включає суму відшкодування для кожного вкладника, яка розраховується виходячи із сукупного обсягу всіх його вкладів у банку та нарахованих процентів (зменшених на суму податку), але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на дату прийняття такого рішення, незалежно від кількості вкладів в одному банку.

Визначений у Переліку залишок гарантованої суми надається з урахуванням розрахункових сум, сплачених вкладнику протягом дії тимчасової адміністрації у неплатоспроможному банку.

Якщо вкладник не отримав свої вклади у межах граничного розміру суми відшкодування протягом дії тимчасової адміністрації за рахунок цільової позики Фонду, така сума відшкодування включається до Переліку.

Перелік складається в алфавітному порядку за прізвищами вкладників та подається до Фонду на паперових та електронних носіях разом із супровідним листом.

Інформація про вкладника в Переліку повинна забезпечувати його ідентифікацію відповідно до законодавства. Перелік на паперових носіях (пронумерованих, прошитих) засвідчується підписом уповноваженої особи Фонду та відбитком печатки банку, що ліквідується, на електронних носіях подається на CD-дисках у csv файлі. Дані на паперових та електронних носіях повинні бути ідентичними.

У пункті 6 розділу ІІІ Положення передбачено, що протягом процедури ліквідації уповноважена особа Фонду може надавати до Фонду додаткову інформацію про вкладників стосовно: зменшення (збільшення) кількості вкладників, яким необхідно здійснити виплати відшкодування; зміни розміру належних їм сум; зміни особи вкладника; змін реквізитів вкладників; змін розміру сум разом із змінами реквізитів вкладників.

Як передбачено у пунктах 2, 3 розділу IV Положення, Фонд складає на підставі Переліку загальний Реєстр вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду, за формою, наведеною у додатку 11 до цього Положення. Загальний Реєстр складається на паперових та електронних носіях.

Таким чином, процедура визначення вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами, включає такі послідовні етапи: складення уповноваженою особою Фонду переліку вкладників та визначення розрахункових сум відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду; передача уповноваженою особою Фонду сформованого переліку вкладників до Фонду; складення Фондом на підставі отриманого переліку вкладників Загального реєстру; затвердження виконавчою дирекцією Фонду Загального реєстру.

Із матеріалів справи вбачається, що позивача як вкладника за договором банківського рахунку не включено до переліку вкладників у зв’язку з визнанням нікчемним правочину.

Відповідно до ч.1 ст.203 ЦК України зміст правочину не може суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також інтересам держави і суспільства, його моральним засадам.

Згідно ст.228 ЦК України правочин вважається таким, що порушує публічний порядок, якщо він був спрямований на порушення конституційних прав і свобод людини і громадянина, знищення, пошкодження майна фізичної або юридичної особи, держави, Автономної Республіки Крим, територіальної громади, незаконне заволодіння ним. Правочин, який порушує публічний порядок, є нікчемним. У разі недодержання вимоги щодо відповідності правочину інтересам держави і суспільства, його моральним засадам такий правочин може бути визнаний недійсним. Якщо визнаний судом недійсний правочин було вчинено з метою, що завідомо суперечить інтересам держави і суспільства, то при наявності умислу у обох сторін — в разі виконання правочину обома сторонами — в дохід держави за рішенням суду стягується все одержане ними за угодою, а в разі виконання правочину однією стороною з іншої сторони за рішенням суду стягується в дохід держави все одержане нею і все належне — з неї першій стороні на відшкодування одержаного. При наявності умислу лише у однієї із сторін все одержане нею за правочином повинно бути повернуто іншій стороні, а одержане останньою або належне їй на відшкодування виконаного за рішенням суду стягується в дохід держави.

Для застосування санкцій, передбачених ст.228 ЦК України, необхідним є наявність умислу на укладення угоди з метою, яка завідомо суперечить інтересам держави і суспільства.

Суд дійшов висновку, що посилання відповідача на ст.38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», як на підставу нікчемності правочину, не ґрунтується на нормах чинного законодавства, договір банківського вкладу позивача не передбачає передачу майна або платіж з метою надання переваги, прямо не встановленої законодавством чи внутрішніми документами банку, тому договір банківського вкладу (депозиту), укладений між позивачем та ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» не може бути нікчемним, оскільки норми ст.38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» передбачають отримання певних переваг (пільг) особисто особами, правочини яких в майбутньому на цій підставі можуть бути кваліфіковані як нікчемні.

Суд встановив, що відповідачами не визначено конкретної підстави нікчемності правочину, що передбачені ст.38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», не наведено підстав для визнання нікчемним договору банківського вкладу (депозиту), укладеного між позивачем та ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ», не надано доказів, які б свідчили, що зазначений правочин є таким, що порушує публічний порядок чи спрямований на порушення конституційних прав і свобод людини і громадянина, знищення, пошкодження майна держави. Крім того, в силу положень ч.3 с.228 ЦК України питання недійсності правочину у разі недодержання вимоги щодо його відповідності інтересам держави і суспільства, його моральним засадам вирішується виключно судом, натомість відповідного судового рішення про визнання недійсним договору банківського вкладу (депозиту) та застосування правових наслідків недійсності матеріали справи не містять, тому відповідачем не доведено наявність правових підстав для невключення позивача до переліку вкладників ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ», які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду, а тому така бездіяльність ОСОБА_3 особи суперечить приписам Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та є протиправною.

Як вбачається з матеріалів справи, кошти позивачем внесені в ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» до запровадження тимчасової адміністрації банку.

Суд вважає, що позивачем документально підтверджено внесення вкладу до ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ», а тому наявні підстави для зобов’язання ОСОБА_3 особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» подати до Фонду додаткову інформацію щодо позивача, як вкладника, який має право на відшкодування коштів за вкладами в ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

На момент затвердження виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб реєстру вкладників ОСОБА_3 особою Фонду позивача до переліку вкладників включено не було, Закон України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами не встановлює чіткий порядок дій Фонду після отримання від ОСОБА_3 особи додаткової інформації, а враховуючи протиправну бездіяльність ОСОБА_3 особи щодо не включення позивача до переліку вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами в ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, та зобов’язання уповноваженої особи подати додаткову інформацію, суд дійшов висновку щодо необхідності зобов’язання Фонду включити позивача до Загального реєстру вкладників для здійснення виплат.

Враховуючи викладене вище, суд вважає, що позивачем викладені належні та допустимі докази реальності правочину.

Щодо вимоги позивача про стягнення з відповідача ОСОБА_3 особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ «АКБ «Капітал» ОСОБА_5 на користь позивача ОСОБА_2 судові витрати: судовий збір, витрати на правову допомогу в сумі 5000 грн., суд зазначає наступне.

Як вбачається з матеріалів справи між ОСОБА_2 та адвокатом ОСОБА_1, який діє на підставі свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю №4787/10, було укладено договір про надання правової допомоги від 16.11.2015 року (а.с.15-17).

Протоколом погодження договірної ціни додаток до договору про надання адвокатом правової допомоги від 16.11.2015 року встановлено що винагорода складає 5000,00 грн. (а.с.19).

Зазначена сума позивачем була сплачена, що підтверджується прибутковим ордером (а.с. 18).

Відповідно до положень ст.1 Закону України «Про граничний розмір компенсації витрат на правову допомогу у цивільних та адміністративних справах» від 20.12.2011 року, розмір компенсації витрат на правову допомогу в адміністративних справах — суб’єктом владних повноважень, не може перевищувати 40 відсотків встановленої законом мінімальної заробітної плати у місячному розмірі (тобто 551,20 грн.) за годину участі особи, яка надавала правову допомогу, у судовому засіданні, під час вчинення окремих процесуальних дій поза судовим засіданням та під час ознайомлення з матеріалами справи в суді, що визначається у відповідному судовому рішенні.

Враховуючи той факт що судових засідань було лише два: 18.01.2016 року з 12:18 по 12:46 та 28.01.2016 року з 15:17 по 16:16, що підтверджується журналами судових засідань, жодних клопотань про ознайомлення з матеріалами справи №820/11414/15 не було, таким чином, суд приходить до висновку про недоведеність цієї вимоги щодо стягнення суми витрат на правову допомогу у розмірі 5000,00 грн.

Отже вимога щодо стягнення з відповідача уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ «АКБ «Капітал» ОСОБА_5 на користь позивача ОСОБА_2 судові витрати: судовий збір, витрати на правову допомогу в сумі 5000,00 грн. — не підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.2 ст. 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до ч.2 ст.71 Кодексу адміністративного судочинства України, в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень обов’язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

З урахуванням вищевикладених обставин, суд вважає вимоги позивача правомірними та такими, що ґрунтуються на положеннях діючого законодавства, належним чином обґрунтовані, підтверджені матеріалами справи, а тому підлягають задоволенню частково.

Розподіл судових витрат здійснюється відповідно до вимог ст.94 КАС України.

Керуючись ст. ст. 2, 8-14, 71, 94, 160-163, 167, 186, 254 КАС України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Адміністративний позов ОСОБА_2 до ОСОБА_3 особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації у Публічному акціонерному товаристві «АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КАПІТАЛ» ОСОБА_4, ОСОБА_3 особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства «АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КАПІТАЛ» ОСОБА_5, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про визнання протиправним та скасування рішення, визнання бездіяльності протиправною, зобов’язання вчинити певні дії задовольнити частково.

Визнати протиправним і скасувати рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в особі комісії ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» про перевірку договорів (інших правочинів), ОСОБА_3 особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ «АКБ «Капітал» ОСОБА_4П, з визнання нікчемним договору банківського вкладу (депозиту) № 1/04/2m/0295 від 14.04.2015 року, укладеного між ОСОБА_2 та ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ».

Визнати протиправною бездіяльність ОСОБА_3 особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ «АКБ «Капітал» ОСОБА_4 щодо не передання інформації стосовно коштів, які обліковуються на картковому рахунку до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та не включення ОСОБА_2 до переліку вкладників, які мають право на відшкодування коштів за рахунком в ПАТ «АКБ «Капітал» за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Зобов’язати ОСОБА_3 особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «АКБ «Капітал» ОСОБА_5 подати до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб додаткову інформацію про ОСОБА_2 — як вкладника, який має право на відшкодування коштів за вкладом в ПАТ «АКБ «Капітал» відповідно до договору банківського вкладу № 1/04/2m/0295 від 14.04.2015 року за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Стягнути з Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «АКБ «Капітал» на користь ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) судові витрати зі сплати судового збору у розмірі 1461,60 грн. (одна тисяча чотириста шістдесят одна) грн. 60 коп.

В задоволенні іншої частини позовних вимог — відмовити.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги постанова, якщо її не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.

Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку до Харківського апеляційного адміністративного суду через Харківський окружний адміністративний суд шляхом подачі апеляційної скарги протягом десяти днів з дня її проголошення. У разі застосування судом частини третьої статті 160 цього Кодексу, а також прийняття постанови у письмовому провадженні апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції.

Повний текст постанови складено 03.02.2016 року.

Суддя Полях Н.А.