Справа №613/1428/16-ц

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2017 року Богодухівський районний суд Харківської області у складі:

головуючого — судді Шалімова Д.В.,

при секретарі Макушинській О.В.,

за участю представника відповідача ОСОБА_1 Лебедінської І.С.

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Богодухові цивільну справу за позовом Публічного Акціонерного Товариства Комерційного Банку «ПРИВАТБАНК» до ОСОБА_1, про стягнення заборгованості, —

ВСТАНОВИВ:

Позивач звернувся до суду з позовом, в якому просить: стягнути з ОСОБА_1 заборгованість у розмірі 16 940 грн. 23 коп. за кредитним договором № б/н від 19 серпня 2007 року та судові витрати у сумі 1 378 грн.

В обґрунтування своїх вимог позивач зазначив, що ОСОБА_1 звернулась до ПАТ КБ «ПриватБанк» з метою отримання банківських послуг, у зв’язку з чим підписала Заяву № б/н від 19 серпня 2007 року, згідно якої отримала кредит у розмірі 10 200 грн. у вигляді встановленого кредитного ліміту на картковий рахунок. Відповідач підтвердила свою згоду на те, що підписана заява разом з «Умовами та правилами надання банківських послуг» та «Тарифами Банку», складають між нею та Банком Договір про надання банківських послуг, що підтверджується підписом в Заяві. Заявою ОСОБА_1 підтверджується той факт, що вона повністю проінформована про умови кредитування в ПРИВАТБАНКУ. ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» свої зобов’язання за Договором про надання банківських послуг виконав в повному обсязі, а саме надав відповідачу можливість розпоряджатись кредитними коштами на умовах, передбачених Договором та в межах встановленого кредитного ліміту. ОСОБА_1 не надала своєчасно Банку грошві кошти для погашення заборгованості за борговими зобов’язаннями, у зв’язку з зазначеними порушеннями зобов’язань станом на 22 вересня 2016 року має заборгованість у розмірі 16 940 грн. 23 коп.

Представник позивача ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» в судове засідання не з’явився, надав суду заяву про слухання справи за його відсутності. Позов підтримав, на його задоволенні наполягав.

Відповідач ОСОБА_1 в судовому засіданні проти заявленого позивачем позову, про стягнення з неї заборгованості у розмірі 16 940 грн. 23 коп. заперечувала. Пояснила, що дійсно в 2007 році звернулась в ПРИВАТБАНК з метою отримання кредиту. Позивачем їй була встановлено кредитний ліміт у розмірі 10 200 грн., проте, заборгованість за кредитом вона погашала. В подальшому надала до суду заяву, відповідно до якої просила справу розглядати за її відсутності та відмовити в задоволенні позову, так як нею заборгованість за кредитним договором закрито.

Суд, дослідивши наявні в матеріалах справи докази в їх сукупності, приходить до слідуючого:

Судом встановлено, що ОСОБА_1 звернулась до ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» з метою отримання банківських послуг , у зв’язку з чим підписала Заяву №б/н від 19 серпня 2007 року, згідно якої отримала кредит у розмірі 10 200 грн. у вигляді встановленого кредитного ліміту на картковий рахунок.

ОСОБА_1 підтвердила свою згоду на те, що підписана заява разом з «Умовами та правилами надання банківських послуг» та «Тарифами Банку» складають між нею та Банком Договір про надання банківської послуг, що підтверджується підписом в заяві. Заявою підтверджується той факт, що вона була повністю проінформована про умови кредитування.

Щодо встановлення та зміни кредитного ліміту Банк керується п. 2.1.1.2.3., п. 2.1.1.2.4 «Умов та правил надання банківських послуг», на підставі яких відповідач при укладенні Договору про надання банківських послу дав свою згоду, щодо прийняття будь-якого розміру кредитного ліміту та його зміну за рішенням та ініціативою Банку.

Під борговими зобов’язаннями сторони узгодили зобов’язання клієнта з повернення тіла кредиту, відсотків за користування кредитом, комісії, пені та штрафів, тобто загальну заборгованість клієнта, що зазначено в п. 2.1.1.12.1 «Умовами та правилами и надання банківських послуг».

Відповідач на підставі п. 2.1.1.5.5 «Умов та правил надання банківських послуг» зобов’язалась погашати заборгованість за кредитом, відсотками за його користування, по перевитраті платіжного ліміту, а також оплачувати комісії на умовах, передбачених Договором.

Власник картрахунку зобов’язаний слідкувати за витратами коштів в межах платіжного ліміту з метою запобігання виникнення Овердрафту, згідно п. 2.1.1.5.7 «Умов та правил надання банківських послуг», а у разі виникнення зобов’язань за договором, у відповідності до п. 2.1.5.6. даних Умов, на вимогу Банку виконати зобов’язання з повернення кредиту ( у тому числі простроченого кредиту та Овердрафту), оплати Винагороди Банку.

При погашенні суми простроченого Кредиту, згідно п. 2.1.1.12.6.1. «Умов та правил надання банківських послуг» на суму від 100 грн., клієнт сплачує банку пеню відповідно до встановлених тарифів. Пеня нараховується в день нарахування відсотків за кредитом.

Пунктом 2.1.1.7.6 «Умов та правил надання банківських послуг» передбачено, що при порушенні позичальником строків платежів по якомусь з грошових зобов’язань, передбачених договором більш ніж на 30 днів, позичальник зобов’язаний сплатити Банку судовий штраф у розмірі 500 грн. (в еквіваленті 500 грн. за кредитними картками, відкритими у валюті USD) + 5 % від суми позову.

Відповідач не надала своєчасно Банку грошові кошти для погашення заборгованості за борговими зобов’язаннями, у зв’язку з зазначеними порушеннями зобов’язань станом на 22 вересня 2016 року мала заборгованість у розмірі 16 940 грн. 23 коп., яка складається з наступного:

— 5 901 грн. 93 коп. — тіло кредиту;

— 5 225 грн. 68 коп. — нараховано відсотків за користування кредитом;

— 4 539 грн. 75 коп. нараховано пені за прострочене зобов’язання;

— 800 грн. — нараховано пені за несвоєчасність сплати боргу на суму від 100 грн.;

а також штрафи відповідно до пункту 2.1.1.7.6 Умов та правил надання банківських послуг:

500 грн. — штраф (фіксована частина);

782 грн. 87 коп. — штраф (процентна складова).

Як вбачається з довідки ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» від 08 червня 2017 року № FIBT-1SPS-MGNI-O2JH, наданої ОСОБА_1, останньою закрито рахунок НОМЕР_1 за Угодою № SAMDN40OTC000167887 від 20 серпня 2007 року.

Статтею 599 ЦК України передбачено, що зобов’язання припиняється виконанням, проведеним належним чином.

(Відповідно ст. 1054 ЦК України, за кредитним договором банк або фінансова установа (кредитодавець) зобов’язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірах та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов’язується повернути кредит та сплатити проценти.

Згідно ст. ст. 526, 530 ЦК України, зобов’язання повинні виконуватись належним чином та у встановлений термін у відповідності із умовами договору.

Відповідно до ст. 1049 ЦК України, позичальник зобов’язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, якщо при цьому були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором.

Згідно до змісту ст. 536 ЦК України за користування грошовими коштами боржник зобов’язаний сплачувати проценти та розмір процентів встановлюється договором.

Суд вважає, що позивач не довів свого позову, оскільки на момент розгляду справи відсутне документальне підтвердження за вказаним договором заборгованості, що підтверджено відповідачем наданою довідкою про закриття рахунку та відсутності заборгованості. Тобто зобов’язання, відповідно до ст. 599 ЦПК України припинено виконанням, проведеним належним чином, а тому підстав для стягнення заборгованості не вбачається.

Рішення виноситься у межах заявлених вимог, на підставі пред’явлених доказів.

Керуючись ст.ст. 526,530, 536, 599, 1049, 1054 ЦК України, ст. ст. 10, 11,60, 88, 209, 212-215 ЦПК України, суд, —

ВИРІШИВ:

В задоволенні позову Публічного Акціонерного Товариства Комерційного Банку «ПРИВАТБАНК» до ОСОБА_1, про стягнення заборгованості -відмовити.

Рішення може бути оскаржене в Апеляційний суд Харківської області через Богодухівський районний суд Харківської області шляхом подачі апеляційної скарги на рішення суду протягом десяти днів з дня його проголошення. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення.

СУДДЯ