Справа № 617/1700/18

Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2020 року Вовчанський районний суд Харківської області в складі:

головуючого судді Глоби М.М.,

за участю секретаря судового засідання — Борщ Л.В.,

розглянувши в порядку загального позовного провадження цивільну справу за позовною заявою акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості,

ВСТАНОВИВ:

Представник АТ КБ «Приватбанк» звернувся до суду із позовом до ОСОБА_1 , в обґрунтування якого зазначив, що відповідно до укладеного договору № б/н від 15.02.2013 року ОСОБА_1 отримала кредит у вигляді встановленого кредитного ліміту на платіжну картку у розмірі 2800 грн. 00 коп., зі сплатою відсотків, з кінцевим терміном повернення, що відповідає строку дії картки. АТ КБ «Приватбанк» свої зобов`язання за Договором виконав у повному обсязі, ОСОБА_1 свої зобов`язання за кредитним договором належним чином не виконала, у зв`язку з чим станом на 18.10.2018 року має заборгованість по кредиту в розмірі 21131 грн. 88 коп., яка складається з: 19649 грн. 41 коп. нараховано пені, 500 грн. 00 коп. штраф (фіксована частина); 982 грн. 47 коп. штраф (процентна складова). Просив стягнути з відповідача заборгованість та суму сплаченого судового збору в розмірі 1762 грн. 00 коп.

Представник відповідача ОСОБА_1 адвокат Фроленко В.В. звернулася до суду із зустрічною позовною заявою, в обґрунтування якої зазначила, що відповідно до укладеного договору № б/н від 15.02.2013 року ОСОБА_1 отримала кредит у вигляді встановленого кредитного ліміту на платіжну картку у розмірі 2800 грн. 00 коп. Вважала, що пункт 1.5.21 Договору, укладеного між ОСОБА_1 та АТ КБ «ПриватБанк», порушує вимоги чинного законодавства України, ЗК «Про захист прав споживачів», тому просила визнати його недійним.

Ухвалою Вовчанського районного суду Харківської області від 27.02.2019 року вказана позовна заява ОСОБА_1 прийнята до спільного розгляду з первісним позовом АТ КБ «ПриватБанк». Здійснено перехід з розгляду справи в порядку спрощеного провадження до розгляду справи за правилами загального позовного провадження та заміну засідання для розгляду справи по суті підготовчим засіданням.

Представник АТ КБ «Приватбанк» у відповідності до вимог ч. 1 ст. 178 ЦПК України, надав відзив, в якому заперечив проти задоволення зустрічного позову ОСОБА_1 , просив відмовити у його задоволенні, посилаючись на обставини викладені у первісній позовній заяві.

Ухвалою Вовчанського районного суду Харківської області від 16.04.2019 року закрите підготовче судове провадження, справа призначена до судового розгляду по суті.

Ухвалою Вовчанського районного суду Харківської області від 03.09.2020 року зустрічну позовну заяву ОСОБА_1 до АТ КБ «Приватбанк» про визнання кредитного договору в частині недійсним, залишено без розгляду.

Представник АТ КБ «Приватбанк» в судове засідання не з`явився, повідомлявся про час та місце судового розгляду завчасно та належним чином, надав клопотання про розгляд справи без його участі. Позовні вимоги викладені в позовній заяві підтримує в повному обсязі.

Представник відповідача під час судового розгляду позовні вимоги не визнала, просила відмовити у їх задоволенні, посилаючись на їх безпідставність та необґрунтованість.

Відповідач в судове засідання не з`явилась, повідомлялась про час та місце судового розгляду завчасно та належним чином, про поважність причин неявки суд не повідомила.

Суд, вислухавши пояснення представника відповідача та дослідивши матеріали справи, приходить до наступного.

Згідно ст. ст. 45 ЦПК України, кожна особа має право в порядку, встановленому цим кодексом, звернутися до суду по захист своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи законних інтересів. Здійснюючи правосуддя, суд захищає права, свободи та інтереси фізичних осіб, права та інтереси юридичних осіб, державні та суспільні інтереси у спосіб, визначений законом або договором.

Судом встановлено, що відповідно до анкети-заяви відповідача б/н від 15.02.2013 року, між ОСОБА_1 та ПАТ КБ «Приватбанк», правонаступником якого є АТ КБ «ПриватБанк», укладено кредитний договір, згідно якого відповідач отримала кредит у вигляді встановленого кредитного ліміту у розмірі 2800 грн. 00 коп. на платіжну картку. Вказаний кредитний договір було укладено між сторонами шляхом підписання відповідачем анкети-заяви про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг (а.с. 8-24).

ПАТ КБ «Приватбанк» свої зобов`язання за Договором виконав у повному обсязі.

ОСОБА_1 свої зобов`язання за кредитним договором належним чином не виконала, у зв`язку з чим станом на 18.10.2018 року має заборгованість по кредиту в розмірі 21131 грн. 88 коп., яка складається з: 19649 грн. 41 коп. нараховано пені, 500 грн. 00 коп. штраф (фіксована частина); 982 грн. 47 коп. штраф (процентна складова).

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 207 ЦК України правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо його зміст зафіксований в одному або кількох документах, у листах, телеграмах, якими обмінялися сторони. Правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо він підписаний його стороною (сторонами).

За змістом ст. ст. 626628 ЦК України договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків. Зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

Частиною 1 ст. 638 ЦК України встановлено, що істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.

У ст. 526 ЦК України передбачено, що зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог — відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно до ч. 1 ст. 1054 ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірах та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти.

Кредитний договір укладається у письмовій формі. Кредитний договір, укладений з недодержанням письмової форми, є нікчемним (ст. 1055 ЦК України).

Згідно із ч. 1 ст. 633 ЦК України публічним є договір, в якому одна сторона — підприємець взяла на себе обов`язок здійснювати продаж товарів, виконання робіт або надання послуг кожному, хто до неї звернеться (роздрібна торгівля, перевезення транспортом загального користування, послуги зв`язку, медичне, готельне, банківське обслуговування тощо). Умови публічного договору встановлюються однаковими для всіх споживачів, крім тих, кому за законом надані відповідні пільги.

За змістом ст. 634 ЦК України договором приєднання є договір, умови якого встановлені однією із сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому. Друга сторона не може запропонувати свої умови договору.

У переважній більшості випадків застосування конструкції договору приєднання його умови розроблює підприємець, в даному випадку АТ КБ «Приватбанк».

Оскільки умови договорів приєднання розробляються банком, тому повинні бути зрозумілі усім споживачам і доведені до їх відома, у зв`язку із чим банк має підтвердити, що на час укладення відповідного договору діяли саме ці умови, а не інші. Тому з огляду на зміст ст. ст. 633634 ЦК України можна вважати, що другий контрагент (споживач послуг банку) лише приєднується до тих умов, з якими він ознайомлений.

Відповідно до положень ст. ст. 54962510481050 ЦК України позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, неустойки (штраф, пеня) у разі порушення боржником зобов`язання. У разі укладення кредитного договору проценти за користування позиченими коштами та неустойка поділяються на встановлені законом (розмір та підстави, стягнення яких визначаються актами законодавства) та договірні (розмір та підстави, стягнення яких визначаються сторонами в самому договорі).

У анкеті-заяві позичальника від 15.02.2013 року процентна ставка не зазначена. Крім того, у вказаній анкеті-заяві, підписаній сторонами, відсутні умови договору про встановлення відповідальності у вигляді неустойки (пені, штрафів) за порушення зобов`язання у вигляді грошової суми та її визначеного розміру.

Позивач, пред`являючи вимоги про стягнення заборгованості, просив стягнути її складові, зокрема заборгованість за пенею та штрафи.

Позивач, обґрунтовуючи право вимоги в цій частині, в тому числі їх розмір і порядок нарахування, крім самого розрахунку заборгованості за договором від 15.02.2013 року, посилався на Умови та Правила надання банківських послуг та Тарифи банку, які викладені на банківському сайті: https://privatbank.ua/terms/pages/70/ як невід`ємні частини спірного договору.

При цьому, матеріали справи не містять підтверджень, що саме цей витяг з Умов та Правил надання банківських послуг розумів відповідач та ознайомився і погодився з ними, підписуючи заяву-анкету про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг, а також те, що вказані документи на момент отримання відповідачем кредитних коштів взагалі містили умови, зокрема й щодо сплати процентів за користування кредитними коштами та щодо сплати неустойки (пені, штрафів, комісії), та, зокрема саме у зазначеному в цих документах, що додані банком до позовної заяви розмірах і порядках нарахування.

За таких обставин, відсутність у анкеті-заяві домовленості сторін про сплату пені та штрафів за несвоєчасне погашення кредиту, наданий банком витяг з Умов та Правил надання банківських послуг не може розцінюватися як стандартна (типова) форма, що встановлена до укладеного із відповідачем кредитного договору, оскільки достовірно не підтверджує вказаних обставин. З таких же підстав не можна вважати складовою частиною кредитного договору витяг з Тарифів обслуговування кредитних карт, оскільки вони також не містять підпису позичальника. Отже, суд приходить до висновку, що відсутні підстави вважати, що сторони обумовили у письмовому вигляді відповідальність у вигляді пені та штрафів за порушення термінів виконання договірних зобов`язань.

На підставі викладеного, суд приходить до висновку про відсутність правових підстав для задоволення позову у повному обсязі.

Аналогічна правова позиція викладена у постанові Верховного Суду від 07.08.2019 року у справі № 182/1806/17.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 141 ЦПК України у разі відмови у позові, судовий збір покладається на позивача.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 4571289141247263-265 ЦПК України, суд

В И Р І Ш И В:

У задоволенні позовних вимог акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості відмовити.

Рішення суду може бути оскаржене до Харківського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги протягом тридцяти діб з дня проголошення рішення суду.

Учасник справи, якому повне рішення суду не були вручені у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження на рішення суду, якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

До дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно телекомунікаційної системи апеляційні скарги подаються учасниками справи до Харківського апеляційного суду до або через Вовчанський районний суд Харківської області.

З інформацією щодо тексту судового рішення учасники справи можуть ознайомитися за веб-адресою Єдиного державного реєстру судових рішень: http://www.reyestr.court.gov.ua.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Позивач акціонерне товариство комерційний банк «ПРИВАТБАНК», місцезнаходження банку м. Київ, вул. Грушевського буд. 1 Д, індекс 01001, ЄДРПОУ- 14360570.

Представник позивача Гаренко Надія Володимирівна, зареєстроване місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , місцезнаходження: за адресою:  АДРЕСА_2 .

Відповідач ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП — НОМЕР_1 , місце проживання за адресою: АДРЕСА_3 .

Представник відповідача ОСОБА_2 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Барвінківським РВ ГУ МВСУ в Харківській області 18.09.2009 року, місце реєстрації за адресою: АДРЕСА_4 .

Суддя