РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 643/11017/17 Провадження № 2/643/1077/18

19.04.2018 року Московський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого судді Довготько Т.М.

за участю секретаря судового засідання Бахметьєвої Ю.С.

представника відповідача ОСОБА_1 Лебединська І.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Харкові цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства ОСОБА_4 «Приватбанк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості,-

ВСТАНОВИВ:

29.08.2017 року Публічне акціонерне товариство ОСОБА_4 «Приватбанк» звернулося до суду з вищевказаним позовом, в якому просило стягнути з ОСОБА_1 63108,27грн. заборгованості за кредитним договором, а також понесені судові витрати.

Свої вимоги позивач обґрунтовував тим, що відповідно до укладеного договору б/н від 04.09.2013року ОСОБА_1 отримав кредит у розмірі 5600,00грн. у вигляді встановленого кредитного ліміту на платіжну картку зі сплатою відсотків за користування кредитом у розмірі 27,60% на рік на суму залишку заборгованості за кредитом з кінцевим терміном повернення, що відповідає строку дії картки. Відповідно до п. п. 2.1.1.2.3., 2.1.1.2.4 Умов та Правил надання банківських послуг відповідач при укладанні договору про надання банківських послуг дав свою згоду, що кредитний ліміт встановлюється за рішенням ОСОБА_5 і Клієнт дає право банку в будь-який момент змінити (зменшити або збільшити) кредитний ліміт; підписання договору є прямою та безумовною згодою Позичальника щодо прийняття будь-якого розміру кредитного ліміту, встановленого банком. Позивач зазначає, що ОСОБА_1 підтвердив свою згоду, що підписана заява разом з «Умовами та Правилами надання банківським послуг», «Правилами користування платіжною карткою», затверджених наказом №СП-2010-256 від 06 березня 2010 року та «Тарифами банку», які викладені на банківському сайті http://privatbank.ua/terms/pages/70/, складає між ним та ОСОБА_5 Договір, що підтверджується підписом у заяві. Позивач також зазначив, що відповідно до п.2.1.1.12.6 Умов та правил надання банківських послуг, ОСОБА_4 нараховує відсотки за користування кредитом в розмірі, встановленому «Тарифами банку», які викладені на банківському сайті, з розрахунку 360 календарних днів на рік, а також що п.1.1.3.2.3 Умов та правил надання банківських послуг передбачена можливість односторонньої зміни Тарифів та інших невід’ємних частин Договору, та що розмір відсоткової ставки за кредитом може змінюватися ОСОБА_5 за умови інформування позичальником шляхом надання виписки по картковому рахунку. Позивач виконав свої зобов’язання, надав відповідачу кредит у розмірі, встановленому у договорі та стверджує, що відповідач не надав своєчасно ОСОБА_5 грошові кошти для погашення заборгованості за кредитом, відсотками, а також іншими витратами відповідно до умов договору, тобто не виконав належним чином свої зобов’язання за кредитним договором, в результаті чого станом на 309.09.2017 року має заборгованість 63108грн.27коп., яка складається з наступного: заборгованості за кредитом — 5600,29 грн., заборгованості по процентам за користування кредитом 50739,55 грн., заборгованості за пенею та комісією 3287,08грн., штрафу (фіксована частина) 500,00грн., штрафу (процентна складова)2981,35грн.

29.08.2017року згідно протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями, вищезазначену справу було передано до провадження головуючому судді Довготько Т.М.

30.08.2017року судом направлено запит до відділу обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання ГУДМС України в Харківській області.

12.09.2017року до суду надійшла інформація про зареєстроване місце проживання відповідача.

Ухвалою суду від 12.09.2017 року в справі відкрито провадження та призначено до судового розгляду.

Представником відповідача ОСОБА_1 Лебединської І.С. подано заперечення /відзив/ на позовну заяву, згідно якого, на думку відповідача та його представника, позовні вимоги не підлягають до задоволення з огляду на наступне. 1. У звязку з виконанням відповідачем зобовязання належним чином та відсутністю заборгованості. Так, відповідач ОСОБА_1 мав кредитну картку ПАТ КБ «Приватбанк» Універсальна GOLD № 5168742310966787. Станом на 05.09.2014року ОСОБА_1 мав заборгованість перед банком в сумі 8107,42 грн. 18.09.2014 року відповідач погасив заборгованість в повному обсязі, сплативши в відділенні банку двома платіжками 7594,76 грн. та 847,54 грн. З наданого позивачем розрахунку заборгованості за договором № б/н від 04.09.2013 року вбачається, що 19.09.2014 року ніби то відповідач знову отримав у користування грошові кошти у розмірі 5600,29 грн. Погасивши 18.09.2014 року в повному обсязі заборгованість, відповідач жодних грошових коштів з кредитної картки не знімав та взагалі більше не користувався карткою та жодних операцій не здійснював. З ОСОБА_6 по картці/рахунку від 23.10.2017 року вбачається, що 19.09.2014 року ОСОБА_5 була самостійно проведена банківська операція, що значиться у ОСОБА_6 як «переказ коштів між рахунками за договором SAMDN50**2108» на суму 5632,88 грн. Тобто, кредит від імені відповідача було отримано ОСОБА_5. Крім того, як вбачається з ОСОБА_6 по картці/рахунку від 23.10.2017 року ні на який інший рахунок зняті грошові кошти не перераховувались. Так, з ОСОБА_6 по картці/рахунку від 23.10.2017 року вбачається, що 19.09.2014 року ОСОБА_5 була проведена банківська операція по картці № 5168742310966787, що значиться у ОСОБА_6 як «переказ коштів між рахунками за договором SAMDN50**2108» на суму 5632,88 грн. Таким чином, позивачем кредит був штучно створений. Матеріали справи не містять доказів заборгованості відповідача, 18.09.2014 року відповідачем було погашено заборгованість перед ОСОБА_5 в повному обсязі. 2. У звязку з безпідставним нарахуванням завищених процентів за користування кредитом. Так позивач просить стягнути: 5600,29 грн. заборгованість за кредитом, 50739,55 грн. заборгованість за процентами за користування кредитом. Розмір заборгованості за процентами за користування кредитом, наведений у наданому позивачем розрахунку заборгованості за договором № б/н від 04.09.2013 року позивачем завищений. Так, з наданого позивачем розрахунку заборгованості за договором № б/н від 04.09.2013 року ОСОБА_1 здійснював останній платіж по кредитній картці 18.09.2014 року. З 18.09.2014 року жодного платежу, передбаченого договором, ОСОБА_1 не здійснював. Протягом 2014 2017 років розмір процентів за користування кредитом зростав. Так, з 01.09.2014 року розмір процентів за користування кредитом становив 32,40 % на рік, з 01.04.2015 року 42,00 % на рік. ОСОБА_1 про зміни тарифів по карті «Універсальна» з 01.04.2015 року не повідомлявся. В матеріалах справи відсутні будь які докази виконання банком своїх зобовязань за кредитним договором щодо повідомлення клієнта про зміну тарифів. З наданого позивачем розрахунку заборгованості за договором № б/н від 04.09.2013 року вбачається, що банком нараховувались проценти на поточну заборгованість за процентними ставками 32,40 % річних, 42,00 % річних, та за аналогічними процентними ставками нараховувались проценти на прострочену заборгованість. З ОСОБА_6 по картці/рахунку від 23.10.2017 року також вбачається, що банком окремо нараховувались проценти за «відсотки за використання кредитного ліміту» та проценти «відсотки за прострочений кредит». Крім того, згідно ч. 2 ст. 550 ЦК Українивстановлено, що проценти на неустойку не нараховуються. Разом з тим, з 19.09.2014 року по 09.08.2017 року ОСОБА_5 нараховувались проценти на заборгованість за кредитом, яка включала суми неустойки. 3. У звязку з безпідставним завищенням розміру заборгованості за пенею та комісією. Так, позивач просить стягнути: 3287,08 грн. заборгованість за пенею та комісією, зазначена сума пені нараховувалась накопичувальним підсумком за період з 25.03.2014 року по 09.08.2017 року. Оскільки до вимог про стягнення неустойки застосовується позовна давність в один рік, то розмір пені повинен обчислюватись тільки за останні 12 місяців перед зверненням кредитора до суду, тобто з 09.08.2016 року по 09.08.2016 року, що становить 1300,00 грн. 4. ОСОБА_5 було безпідставно нараховані штрафи у звязку з зверненням ОСОБА_5 до суду та встановлено подвійну цивільно правову відповідальність за одне і те саме порушення. Так, позивач просить стягнути: 500,00 грн. штраф (фіксована складова), 2981,35 грн. штраф (процентна складова). Штраф і пеня є одним видом цивільно правової відповідальності, а тому їх одночасне застосування за одне й те саме порушення є порушенням ст. 61 Конституції України, якою зазначено, що ніхто не може бути двічі притягнутий до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення.

Представник позивача ПАТ КБ «Приватбанк» надав суду письмову відповідь на заперечення (відзив), в якому просив позовні вимоги задовольнити в повному обсязі та зазначив на наступне. Відповідно до укладеного договору № б/н від 04.09.2013 року ОСОБА_1 отримав кредит у розмірі 5600,00 грн. у вигляді встановленого кредитного ліміту на платіжну картку зі сплатою відсотків за користування кредитом у розмірі 27,60 % на рік на суму залишку заборгованості за кредитом з кінцевим терміном повернення, що відповідає строку дії картки. При укладенні Договору сторони керувались ч. 1 ст. 634 ЦК України. Тарифи розмір винагороди за послуги ОСОБА_5, є невідємною частиною Договору. Перелік може змінюватись і доповнюватись, про що Власник картки повідомляється відповідно до Умов та Правил надання банківських послуг. Щодо посилання відповідача на ЗУ «Про захист прав споживачів», ОСОБА_5 надано всю необхідну інформацію в письмовому вигляді, результатом чого є факт підписання сторонами кредитного договору. ОСОБА_7 Заяву відповідач підтвердив, що він був ознайомлений з умовами кредитування та погодився з ними, що засвідчив власним підписом. До матеріалів позовної заяви долучено «Довідку про умови кредитування з використанням кредитки «Універсальна, 30 днів пільгового періоду», яка підписана відповідачем власноруч та з якої чітко вбачається, що відповідачу встановлено поточну проценту ставку у розмірі 3 % (36 % на рік), вказано розміри комісій та штрафів тощо. Відповідачу було встановлено кредитний ліміт та вбачається, що відповідач користувався грошима, а отже й отримав кредитну картку «Універсальна», оскільки проведення вказаних операцій є неможливим без наявності картки. Крім того, згідно Заяви відповідач зобовязався самостійно ознайомлюватись зі всіма змінами Умов та Правил надання банківських послуг та Тарифів на сайті Приватбанку. Щодо нарахування пені, нарахування пені за кредитними картами здійснюється з 01.05.2009 року в розмірі 1 % від суми заборгованості, але не менше 30,00 грн. В подальшому розмір пені було збільшено до 50,00 грн., яка нараховується щомісячно у разі виникнення прострочки по кредиту на суму від 100,00 грн. 19.09.2013 року внесені зміни до тарифів щодо розміру пені, а саме: у разі виникнення прострочки на протязі одного місяця сплачується пеня в розмірі 50,00 грн., у разі виникнення прострочки другий місяць поспільсплачується пеня в розмірі 100,00 грн. При нарахуванні ОСОБА_5 процентів, комісій, пені і не внесення коштів Клієнтом на погашення цієї заборгованості, ОСОБА_4 має право здійснити списання даної заборгованості за рахунок кредитного ліміту. Відповідачем розрахунок заборгованості не спростований, контррозрахунок не наданий. Щодо зміни процентної ставки, розмір процентів, тип процентної ставки (фіксована або змінювана) та порядок їх сплати за кредитним договором визначаються в договорі залежно від кредитного ризику, наданого забезпечення, попиту і пропозицій, які склалися на кредитному ринку, строку користування кредитом, розміру облікової ставки та інших факторів. Під час укладення кредитного договору діяла процентна ставка по кредиту в розмірі 27,60 % на рік. Далі процентна ставка була змінена. Зазначені зміни повністю узгоджуються з Умовами та правилами надання банківських послуг. Щодо одночасного нарахуваня штрафу та пені, пеня та штраф не є окремими видами відповідальності, а є різновидом штрафних санкцій, та у межах одного виду відповідальності можуть застосовуватись різний набір санкцій. Стосовно розміру нарахованої заборгованості, із виписки вбачається, що Відповідач знімав кредитні кошти, потім частково погашав заборгованість за договором і знову користувався кредитними коштами. Щодо виникнення боргу позивач зазначає, що 25.03.2014 року відповідачу було перевипущено кредитну карту на престижну картку «Універсальна GOLD» відповідно до Тарифів якої відповідач отримав кредит у вигляді встановленого кредитного ліміту на платіжну картку зі сплатою відсотків за користування кредитом у розмірі 27,60 % на рік на суму залишку заборгованості за кредитом. Так, 19.09.2014 року ОСОБА_5 було перенесено борг по кредитній картці Універсальна до картки «Універсальна GOLD», в результаті чого виникла заборгованість у розмірі 5600,00 грн.

Представником відповідача ОСОБА_1 Лебединської І.С. подано заперечення на відповідь на відзив , згідно яких: 1. Щодо тверджень позивача про те, що відповідач був належним чином повідомленим про зміну процентної ставки. Так, п. п. 1.1.3.1.9 встановлений обовязок ОСОБА_5: не рідше одного разу на місяць способом, зазначеним у Заяві, надавати власнику ОСОБА_6 про стан картрахунків і про здійснені за минулий місяць операції по Картрахункам. Матеріали справи не містять доказів належного повідомлення відповідача про зміну процентної ставки. Позивачем не доведено факт отримання відповідачем повідомлення про зміну процентної ставки, тарифів. 2. Щодо доводів позивача, що ЗУ «Про захист прав споживачів» не поширюється на спірні правовідносини, оскільки грошові кошти надавалися у вигляді встановленого кредитного ліміту на платіжну картку. Послугою з надання споживчого кредиту є діяльність банку або іншої фінансової установи з передачі споживачу коштів на придбання продукції для його особистих потреб, а тому встановлення кредитором будь яких зборів, відсотків, комісій, платежів за інші дії, ніж надання коштів на придбання продукції, є незаконним, а такі умови споживчого кредиту є нікчемними і не потребують визнання недійсними. 3. Щодо доводів позивача, що відповідачем розрахунок заборгованості не спростований, контррозрахунок не наданий, у відзиві на позовну заяву позивачем наданий Розрахунок заборгованості по процентам. 4. Щодо доводів позивача про не застосування до спірних правовідносин правової позиції ВСУ, висловленої ним в постанові по справі № 6-16цс15 від 11.03.2015 року. Умови та Правила надання банківських послуг, в яких установлено позовну давність тривалістю в 50 років, не можна вважати складовою частиною укладеного між сторонами кредитного договору, так як такі Умови не містять підпису позичальника. У заяві позичальника домовленості сторін щодо збільшення строку позовної давності немає. 6. Щодо доводів позивача, що проведена ОСОБА_5 19.09.2014 року банківська операція, що значиться у ОСОБА_6 як «переказ коштів між рахунками за договором SAMDN50**2108» на суму 5632,88 грн. було перенесення ОСОБА_5 боргу по кредитній картці «Універсальна» на кредитну карту «Універсальна GOLD», наявність боргу по картці «Універсальна» підтверджується наданою позивачем ОСОБА_6 по рахунку. Наданою позивачем ОСОБА_6 по рахунку не підтверджено наявність боргу. Крім того, надана позивачем ОСОБА_6 по рахунку не є первинним документом, містить суттєві протиріччя та не є належним доказом по справі. Позивач вказує, що 19.09.2014 року ОСОБА_5 було перенесено борг по кредитній картці «Універсальна» на кредитну карту «Універсальна GOLD», але картка «Універсальна GOLD» була отримана 25.03.2014 року, а нібито борг по картці «Універсальна» був перенесений через 6 місяців. Позивачем не обґрунтовано посилання на положення договору, чинного законодавства на підставі яких, як вказує позивач ОСОБА_5 було перенесено борг по кредитній картці «Універсальна» на кредитну карту «Універсальна GOLD». Умовами та Правилами надання банківських послуг та положеннями чинного законодавства не передбачено можливість перенесення боргу ОСОБА_5 з однієї картки на іншу. Таким чином, договірне списання за наявності боргу клієнта можливе тільки в разі наявності коштів на рахунку, але банк від імені відповідача не має права отримувати грошові кошти в кредит. Таким чином, матеріали справи не містять доказів заборгованості відповідача, 18.09.2014 року відповідачем було погашено заборгованість перед банком в повному обсязі, у звязку з чим позов не підлягає задоволенню.

Крім того, представником відповідача ОСОБА_1 Лебединської І.С. також подано заперечення на відповідь на відзив, згідно яких: 1. 6. Щодо доводів позивача, що проведена ОСОБА_5 19.09.2014 року банківська операція, що значиться у ОСОБА_6 як «переказ коштів між рахунками за договором SAMDN50**2108» на суму 5632,88 грн. було перенесення ОСОБА_5 боргу по кредитній картці «Універсальна» на кредитну карту «Універсальна GOLD», наявність боргу по картці «Універсальна» підтверджується наданою позивачем ОСОБА_6 по рахунку. На підтвердження перенесення ОСОБА_5 боргу по кредитній картці «Універсальна» на кредитну карту «Універсальна GOLD» та наявність боргу по картці «Універсальна» позивачем було надано ОСОБА_6 по картковому рахунку 5211537332186746. Вказаною ОСОБА_6 по картковому рахунку 5211537332186746 не підтверджено ні проведення ОСОБА_5 операції з перенесення боргу по кредитній картці «Універсальна» на кредитну карту «Універсальна GOLD», ні те, що на картці «Універсальна» існувала така заборгованість, і навпаки спростовуються доводи ОСОБА_5. Так, згідно з ОСОБА_6 по картковому рахунку 5211537332186746 початковий залишок (сальдо) в сумі мінус 5736,43 грн., а на кінець періоду 21.03.2014 року 5599,00 грн. Вказаний мінус у сумі 5736,43 грн. не підтверджується даними ОСОБА_6. Так, перша банківська операція за період з 04.09.2013 року по 25.03.2014 року відбулась 19.09.2013 року, а остання в цей період 21.03.2014 року. Сума витрат за означений період згідно виписки становить 1154,82 грн. Сума поповнення рахунку становить 3128,55 грн. Кредитний ліміт по картці «Універсальна» в виписці банку вказаний 2270,00 грн. Тобто, обєктивно є неможливим існування початкового залишку на картці «Універсальна» в сумі мінус 5736,43 грн. з першого дня відкриття карти, враховуючи, що згідно з Умовами та Правилами надання банківських послуг при відкритті кредитної картки рахунок є плюсовим та при кредитному ліміті 2270,00 грн. не може існувати залишок в зазначеній сумі. При цьому, сума поповнення рахунку по картці перевищує суму витрат по картці, а отже заборгованість на картці відсутня. Надані ОСОБА_5 ОСОБА_6 містять явно недостовірну інформацію, бо Позивач надав за один і той самий період з 01.09.2013 року по 14.02.2018 року дві зовсім різні виписки по одному і тому картковому рахунку. Також слід звернути увагу на те, що «Універсальна картка GOLD» № 5168742310966787 була отримана 25.03.2014 року, що підтверджено довідкою про зміну умов кредитування та обслуговування кредитної карти клієнта ОСОБА_1, а виписки по картці/рахунку містять інформацію, що на «Універсальну картку GOLD» № 5168742310966787 нараховувались штрафи, пеня тощо за період до 25.03.2014 року, коли картка ще не була отримана відповідачем. В той же час реальний рух коштів за 2013 рік відображений по картці «Універсальна» № 5211537332186746. Такий облік свідчить про те, що виписка була сформована несвоєчасно, тобто заднім числом. Вказані суперечності також свідчать про внесення змін до ОСОБА_6, її штучне коригування та відмінність відомостей, що містяться в ОСОБА_6 від відомостей в первинних документах бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Проведення ОСОБА_5 операції з перенесення боргу по кредитній картці «Універсальна» на кредитну карту «Універсальна GOLD» спростовується наданими відповідачем доказами ОСОБА_6 по рахунку. Так. Відповідачем було надано три ОСОБА_6 по рахункам: 1) ОСОБА_6 по картці/рахунку від 23.10.2017 року, виписки по картці клієнта 5168742310966787 від19.10.2017 року, виписки по картці клієнта 5168742310966787 від 19.10.2017 року. Вказаними ОСОБА_6 підтверджено, що грошові кошти були переведеними з однієї тієї самої картки № 5168742310966787 на ту саму картку № 5168742310966787, а не з картки «Універсальна» на кредитну карту «Універсальна GOLD», які мають різні номери. Так, з ОСОБА_6 по картці/рахунку від 23.10.2017 року вбачається, що 19.09.2014 року ОСОБА_5 була проведена банківська операція, що значиться у ОСОБА_6 як «переказ коштів між рахунками за договором SAMDN50**2108» на суму 5632,88 грн. Разом з тим, як вбачається з ОСОБА_6 по картці/рахунку від 23.10.2017 року ні на який інший рахунок зняті грошові кошти не перераховувались. Умовами та Правилами надання банківських послуг та положеннями чинного законодавства не передбачено можливість перенесення боргу ОСОБА_5 з однієї карти на іншу. Крім того, матеріали справи не містять доказів повідомлення відповідача про зміну порядку обрахунку відсотків, який було змінено 05.04.2014 року. А отже у ОСОБА_5 були відсутні підстави обраховувати відсотки за іншим порядком з 05.04.2014 року та відсотки мають бути обраховані за формулою, яка діяла раніше.

Представник позивача ПАТ КБ «Приватбанк» в судове засідання не з’явився, про час та дату судового розгляду повідомлявся належним чином, в матеріалах справи міститься заява представника позивача про розгляд справи за його відсутності, позовні вимоги підтримав в повному обсязі.

Представник відповідача ОСОБА_1 Лебединська І.С в судовому засіданні проти задоволення позову заперечували в повному обязі з підстав, зазначених у запереченнях на позов.

Суд, заслухавши пояснення представника відповідача, дослідивши матеріали справи, прийшов до висновку щодо відсутності підстав для задоволення позову, з огляду на наступне.

Відповідно дост. 81 ЦПК Україникожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Відповідно дост. 13 ЦПК Українисуд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цьогоКодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках. Учасник справи розпоряджається своїми правами щодо предмета спору на власний розсуд. Таке право мають також особи, в інтересах яких заявлено вимоги, за винятком тих осіб, які не мають процесуальної дієздатності

Відповідно дост. 12 ЦПК Україницивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін. Суд, зберігаючи обєктивність і неупередженість:

1) керує ходом судового процесу;

2) сприяє врегулюванню спору шляхом досягнення угоди між сторонами;

3) розяснює у випадку необхідності учасникам судового процесу їхні процесуальні права та обовязки, наслідки вчинення або невчинення процесуальних дій;

4) сприяє учасникам судового процесу в реалізації ними прав, передбачених цим Кодексом;

5) запобігає зловживанню учасниками судового процесу їхніми правами та вживає заходів для виконання ними їхніх обовязків.

Як встановлено судом, 04.09.2013 року між Публічним акціонерним товариством комерційним банком «Приватбанк» та відповідачем ОСОБА_1 було укладено договір про надання банківських послуг на отримання кредиту та платіжної кредитної картки «Універсальна», що підтверджується укладеною сторонами Анкетою-заявою про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг у ПриватБанку від 04.09.2013 року (а.с.14).

За змістом ч.1 ст. 1054 ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов’язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов’язується повернути кредит та сплатити проценти. Відповідно до ч. 2 вказаної статті до відносин за кредитним договором застосовуються положення параграфа 1 цієї глави, якщо інше не встановлено цим параграфом і не випливає із суті кредитного договору. Відповідно до вимог ч. 3 ст. 1054 ЦК України особливості регулювання відносин за договором про надання споживчого кредиту встановлені законом.

Відповідно до ч.1 ст.1055 ЦК України кредитний договір укладається у письмовій формі.

Відповідно до вимог ч.1-3 ст.638 ЦК України, договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди. Договір укладається шляхом пропозиції однієї сторони укласти договір (оферти) і прийняття пропозиції (акцепту) другою стороною.

За змістом ч.1, 2 ст.207 ЦК України, правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо його зміст зафіксований в одному або кількох документах, у листах, телеграмах, якими обмінялися сторони. Правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо воля сторін виражена за допомогою телетайпного, електронного або іншого технічного засобу зв’язку.

Правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо він підписаний його стороною (сторонами). Правочин, який вчиняє юридична особа, підписується особами, уповноваженими на це її установчими документами, довіреністю, законом або іншими актами цивільного законодавства, та скріплюється печаткою.

Відповідно до ч.1 ст.640 ЦК України, договір є укладеним з моменту одержання особою, яка направила пропозицію укласти договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції.

Відповідно до ч.1 ст.634 ЦК України, договором приєднання є договір, умови якого встановлені однією із сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому. Друга сторона не може запропонувати свої умови договору.

Як встановлено зі змісту Анкети-заяви про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг у ПриватБанку від 04.09.2013 року та Довідки про умови кредитування з використання кредитки «Універсальна, 30 днів пільгового періоду», сторони досягли згоди щодо усіх істотних умов договору та шляхом підписання зазначених письмових документів, а також скріплення їх печаткою юридичної особи — позивача (а.с. 4,5).

Відповідно до змісту підписаної сторонами Анкети-заяви про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг у ПриватБанку від 04.09.2013 року (а.с.4) відповідачОСОБА_1 підтвердив свою згоду на те, що підписана ним заява разом з Пам’яткою клієнта, Умовами та правилами надання банківських послуг, а також Тарифами становить між ним та банком договір про надання банківських послуг.

Відповідно до п. 2.1.1.2.3. та 2.1.1.2.4. Умов та Правил надання банківських послуг, затверджених наказом від 06.03.2010 року №СП-2010-256 , підписання договору являється згодою клієнта відносно прийняття любого розміру кредитного ліміту, встановленого банком (а.с.6-29).

Згідно п. 2.1.1.5.5. Умов та Правил надання банківських послуг, відповідач зобов’язаний погашати заборгованість по кредиту, відсотками за його використання, за перевитрати платіжного ліміту, а також оплачувати комісії на умовах, передбачених цим договором.

У відповідності до п. 2.1.1.5.6. Умов та Правил надання банківських послуг, клієнт зобов’язаний у разі невиконання зобов’язань за договором, на вимогу банку виконати зобов’язання з повернення кредиту оплати винагороди банку.

Відповідно до п. 2.1.1.12.9 Правил користування платіжною карткою, боржник доручає списувати з будь-якого рахунку відкритого в ОСОБА_5 в тому числі з картрахунку грошові кошти для здійснення платежу з ціллю повного або часткового погашення боргових зобов’язань.

Пунктом 1.1.2.4. Умов та Правил, визначено, що за незгодою зі зміною Правил та/або «Тарифів Банку», які викладені на банківському сайті позичальник зобов’язується надати ОСОБА_5 письмову заяву про розірвання цього Договору та погасити виниклу перед ОСОБА_5 заборгованість.

Згідно п. 1.1.3.2.3. Умов та Правил, банк має право на зміну Тарифів, які викладені на банківському сайті, а також інших умов обслуговування рахунків. При цьому банк, за виключенням випадків зміни наданого Кредиту (кредитного ліміту) зобов’язаний не менш як за 7 днів до введення змін проінформувати Клієнта, зокрема у виписці по картрахунку відповідно до п.4.9 цього договору

У відповідності до п. 1.1.7.12 Умов та Правил, договір діє протягом 12 місяців з моменту підписання. Якщо протягом цього строку жодна зі сторін не проінформує іншу сторону про припинення дії договору, він автоматично лонгується на той самий строк.

Проте, які саме Умови та Правила були чинними на момент укладення договору, з якими був ознайомлений відповідач при підписанні ОСОБА_7 заяви про приєднання до Умов і Правил надання банківських послуг у ПриватБанку, позивачем не доведено.

Зі змісту Довідки про умови кредитування з використання кредитки «Універсальна, 30 днів пільгового періоду», долученої до позовної заяви встановлено, що вона не підписана позичальником, а зазначена в ній базова відсоткова ставка в місяць становить 3,0 %.

Як вбачається зі змісту долученого до позовної заяви розрахунку заборгованості (а.с.3) нарахування відсотків здійснювалось банком :

з 25.03.2014 року по 31 29.08.2014 року включнов розмірі 27,6% річних,

з 01.09.2014 року по 31 березня 2015 включнов розмірі 32,4% річних,

з 01 квітня 2015 року по 09.08.2017 року включнов розмірі 42% річних.

Як встановлено судом та не заперечувалось сторонами, що згідно договору № б/н від 04.09.2013 року відповідачу було надано картку «Універсальна» за № 5211537332186746.

Згідно Довідки про зміну умов кредитування та обслуговування кредитної картки клієнта ОСОБА_1 (картрахунок 5168742310966787), яку надав ПАТ КБ «Приватбанк», 25.03.2014 року була отримана картка «Універсальна Gold». Згідно виписки банку баланс на початок періоду о грн., кредитний ліміт 5835,17 грн.

Факт отримання відповідачем вказаної вище картки підтверджується наданими позивачем фото клієнта у відділенні ОСОБА_5 (а.с. 212). Зазначена обставина не заперечувалась відповідачем.

Станом на 18.09.2014 року у відповідача ОСОБА_1 за Кредитним договором утворилась заборгованість в розмірі 8107,42 грн.

18.09.2014 року ОСОБА_1 було погашено вищезазначену заборгованість в повному обсязі, що підтверджується квитанціями про сплату грошових коштів на суму 7594,76 грн. та 847,54грн. (а.с. 70).

Вищезазначене також підтверджується розрахунком заборгованості за договором № б/н від 04.09.2013 року (а.с.3), ОСОБА_6 по карті клієнта ПАТ КБ»Приватбанк» ОСОБА_1 (а.с. 140-145, а.с. 204-211), відповідно до яких 18.09.2014 року ОСОБА_1 проведено проплату за Кредитним договором та вказано заборгованість 0 грн.

Таким чином, відповідач погасив заборгованість, яка у нього була нарахована станом на 18.09.2014 року в повному обязі.

В той же час, як вбачається з вищевказаного розрахунку та виписок, наданих позивачем, 19.09.2014 року на карту ОСОБА_1 була нарахована сума заборгованості в розмірі 5632,88 грн. («переведення коштів між рахунками по договору»).

Як зазначено у відповіді на відзив представником ПАТ КБ «Приватбанк» зазначена вище сума коштів в розмірі 5632,88 грн. є саме «заборгованістю» за Кредитним договором.

Проте, будь яких доказів, які б підтверджували підстави та причини виникнення зазначеної заборгованості у відповідача на суму 5632,88 грн. позивачем суду не надано. Крім того, як вбачається з карткових виписок, ОСОБА_1 після погашення заборгованості 18.09.2014року карткою не користувався.

З огляду на викладене, у суду відсутні підстави для задоволення позову, а тому в задоволенні позову Публічного акціонерного товариства ОСОБА_4 «Приватбанк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості відмовляє в повному обсязі.

На підставі ст. ст. 4, 12, 13, 80, 81, 141, 263, 265 ЦПК України, суд, —

ВИРІШИВ:

У задоволенні позову Публічного акціонерного товариства ОСОБА_4 «Приватбанк» /м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги,50/ до ОСОБА_1 /АДРЕСА_1/ про стягнення заборгованості відмовити.

Апеляційна скарга на рішення суду подається безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області, протягом тридцяти днів. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повний текст рішення виготовлено 27.04.2018року.

Суддя Т.М.Довготько