Справа № 643/9152/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.04.2019 року Московський районий суд м. Харкова у складі

головуючого судді Ференчук О.В.,

при секретарі Сліденко В.М.,

за участю прокурора — Чопко М.П.,

захисників — адвокатів — ОСОБА_1, ОСОБА_2, Панасенко П.П.,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 42017220000000841 за обвинуваченням:

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина України, ІНФОРМАЦІЯ_3, працюючого на посаді інспектора управління патрульної поліції у Харківській області ДПП НП України, раніше не судимого, одруженого, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1ст.366, ч.3 ст. 368 КК України,

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_6, громадянина України, ІНФОРМАЦІЯ_3, працюючого на посаді інспектора управління патрульної поліції у Харківській області ДПП НП України, раніше не судимого, одруженого, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_7,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1ст.366, ч.3 ст. 368 КК України,

ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_8, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина України, ІНФОРМАЦІЯ_3, працюючого на посаді інспектора управління патрульної поліції у Харківській області ДПП НП України, раніше не судимого, одруженого, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_9,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1ст.366, ч.3 ст. 368 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Під час підготовчого судового засідання прокурор вважав за необхідне призначити кримінальне провадження до судового розгляду у відкритому судовому засіданні та вказав на відсутність підстав для повернення обвинувального акту.

Крім того, з метою всебічного і повного дослідження обставин кримінального провадження просив здійснити виклик до суду свідків: ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21

Обвинувачені та захисники не заперечували проти призначення справи до судового розгляду.

Враховуючи думку учасників процесу, суд вважає можливим призначити справу до судового розгляду. Судовий розгляд провести у відкритому судовому засіданні.

У судовому засіданні захисником адвокатом Панасенко П.П. подано клопотання про витребування інформації та документів, а саме відомостей, які містяться у ЄРДР по кримінальному провадженню № 42017220000000841 від 02.08.2017 з метою з’ясування дати, часу, підстав внесення змін до фабули кримінального правопорушення щодо вимагання неправомірної вигоди, шляхом додавання нового кримінального правопорушення пов’язаного із вимаганням неправомірної вигоди, часу внесення даних відомостей тощо. Також, на думку захисника, потрібно дослідити питання коли вносилася/змінювалася фабула кримінальних правопорушень, по яким стороною обвинувачення був складений обвинувальний акт, оскільки на момент закінчення досудового розслідування сторона обвинувачення надала захисту лише відкориговані нею ж ОСОБА_20 з Єдиного Реєстру досудових розслідувань в яких немає повної інформації з ЄРДР, яка стосується хронології внесення даних до цієї системи. У зв’язку з чим захисник просить витребувати у держателя Єдиного реєстру досудових розслідувань — Генеральної прокуратури України, вичерпні данні з бази даних Єдиного реєстру досудових розслідувань, що містяться та мають відношення до кримінального провадження № 42017220000000841 від 02.08.2017, які були внесенні до вказаної бази згідно вимогКПК Українив порядку та обсягу, передбаченому Положенням про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, затвердженого наказом Генерального прокурора України від 06.04.2016 № 69.

Крім того, захисником адвокатом Панасенко П.П. було заявлено про виклик свідків сторони захисту — ОСОБА_22, ОСОБА_23

В судовому засіданні захисник обвинуваченого ОСОБА_6 адвокат ОСОБА_2 надав аналогічне клопотання про надання доступу до Єдиного Реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 42017220000000841 від 02.08.2017 року за обвинуваченям ОСОБА_6 та інших у вчиненні кримінальних правопорушень, предбачених ч.1 ст. 366, ч.3 ст. 368 КК україни, а саме:

-вичерпні дані з бази даних Держателя Реєстру, що містяться та/або мають відношення до кримінального провадження № 22015130000000298 від 15.06.2015 року відповідно до Наказу № 69 Генерального прокурора України в обємі, що дозволяє не порушувати цілісність даних про вказане провадження разом з копіями документів, зазначених у вкладці «Прикріплено»;

— відомостей про вказане кримінальне провадження з посиланням на уповноважену особу, яка відповідає за зберігання інформації в базі даних Держателя Реєстру (дані мають бути завірені електронним цифровим підписом відповідальної особи та містити позначки часу відповідно до Положення, придатними для читання та обробки ЕОМ у форматі XML чи аналогічних форматах, що дозволяють самостійно перевірити цілісність даних, їх електронний цифровий підпис та позначки часу, з вказівкою у супровідному документі причини вибору формату.

Своє клопотання захисники обґрунтовують необхідністю обєктивного та неупередженого розгляду кримінального провадження.

Крім того, в судовому засіданні захисник ОСОБА_2 заявив про виклик свідків сторони захисту ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30 Туан, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34

Обвинувачені у судовому засіданні підтримали клопотання захисників.

Прокурор у судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання сторони захисту щодо витребування інформації та документів, посилаючись на його передчасність.

Дослідивши подані захисниками клопотання, суд дійшов наступних висновків.

Відповідно дост. 93 КПК Українизбирання доказів здійснюється, в тому числі, сторонами кримінального провадження. Сторона захисту здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок, ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних та допустимих доказів.

Згідно зіст. 22 КПК Україникримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими Кодексом.

Відповідно до п. 4 ч. 2ст. 315 КПК Україниз метою підготовки до судового розгляду суд розглядає клопотання учасників судового провадження про витребування певних речей та документів.

Як вбачається з поданих захисниками адвокатом Панасенко П.П., ОСОБА_35 клопотань, останні просять суд витребувати певну інформацію та документи, які, на думку захисників, мають доказове значення у провадженні.

Отже, зберігаючи об’єктивність та не упередженість, на думку суду, задоволення клопотання захисників про витребування інформації та документів створить необхідні умови для реалізації стороною захисту процесуальними правами щодо змагальності сторін, збору та подання до суду речей та документів, що створить умови для всебічного та повного дослідження викладених в обвинувальному акті обставин та встановлення істини.

Суд дійшов висновку про задоволення клопотання захисників адвоката Панасенко П.П., ОСОБА_35 про витребування інформації та документів зазначених у клопотанні від Генеральної прокуратури України.

Керуючись ст.ст.314-317,369-372,376 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Призначити судовий розгляд по кримінальному провадженню за обвинуваченням

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_10, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1ст.366, ч.3 ст. 368 КК України, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1ст.366, ч.3 ст. 368 КК України, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_11, у вчиненні кримінальних правопор ушень, передбачених ч.1ст.366, ч.3 ст. 368 КК України, у відкритому судовому засіданні в приміщенні Московського районного суду м. Харкова 20.06.2019 року об 12-30 годині.

Судовий розгляд кримінального провадження проводити суддею одноособово.

Судове засідання проводити за участі прокурора, обвинувачених, свідків обвинувачення — ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21

свідків сторони захисту — ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30 Туан, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34

Витребувати від Генеральної прокуратури України (01601, Україна, м. Київ, вул. Різницька, 13/15) відомості з електронної інформаційної системи Єдиний реєстр досудових розслідувань по кримінальному провадженню №№ 42017220000000841 від 02.08.2017 року, які надати Московському районному суду м. Харкова в повному об’ємі по всіх розділах: «Основні відомості», «Кримінальні правопорушення», «Рух провадження», «Прикріплені файли» у вигляді роздруківок, доступ до якої знаходиться у відповідальних осіб Генеральної прокуратури України.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення щодо неї можуть бути включені в апеляційну скаргу на рішення, яке буде прийнято за наслідком розгляду кримінального провадження по суті.

Суддя О.В. Ференчук