Адвокат по господарським суперечкам у Харкові

Господарські суперечки виникають між учасниками підприємницької діяльності та пов'язані, як правило, з майном. Їхня складність у тому, що, по-перше, обидві сторони рівні у своїх правах і не підпорядковані одна одній. А по-друге, самі мають надати та підтвердити правомірність своїх вимог, адже господарські суди не зобов'язані шукати та встановлювати істину. Саме тому вирішення будь-яких господарських спорів необхідно довірити кваліфікованому адвокату, який зможе оцінити якість та повноту доказової бази та вибудувати правильну стратегію поведінки на суді.

Якщо господарський спір, що виник, не можна врегулювати шляхом переговорів, будь-яка сторона, яка має претензії до іншої сторони, яка уклала договір про спільну господарську діяльність, може оскаржувати свої права в господарському суді.

Сьогодні фактично кожна компанія, яка здійснює комерційну діяльність, має досить широке коло партнерів та велику кількість підписаних договорів. Отже, рано чи пізно будь-яка компанія може потрапити в ситуацію, коли між нею та фірмою партнером виникла господарська суперечка, яка потребує грамотного юридичного врегулювання.

Звичайно, будь-яка сторона суперечки прагне вирішити всі спірні питання в процесі переговорів, не доводячи справу до судового розгляду. Проте, як правило, переговорний процес між представниками двох компаній входить у глухий кут. Відбувається це з тієї причини, що обидві сторони лише відстоюють своє особисте бачення тієї чи іншої ситуації та забувають, що будь-яку спірну ситуацію необхідно розглядати, перш за все, з юридичного погляду та спираючись не на емоції, а на букву закону. Тому участь у переговорному процесі професійного юриста часто дозволяє досить швидко знайти консенсус виходячи із статей чинного законодавства, які чітко регламентують у рамках закону ті чи інші дії.

Якщо ж господарський спір, що виник, не був врегульований за столом переговорів, адвокат представить ваші інтереси в суді з питань стягнення заборгованості, захисту прав власності, відшкодування прямих і непрямих збитків, заподіяних невиконанням договірних зобов'язань, а також у разі виникнення інших господарських спорів, які розглядатимуться в суді.

Звернувшись до допомоги адвоката компанії «Панасенко і Партнери» для вирішення господарської суперечки, що виникла, ви зможете не тільки скористатися його послугами при захисті ваших інтересів і прав у суді, але й отримати консультацію з питань господарського права.

Отримайте можливість провести правову експертизу підписаних та підготовлених до підписання договорів та зможете юридично грамотно скласти офіційні претензії пов'язані з порушенням того чи іншого пункту чинного договору.

Юридичні послуги адвоката у господарських справах

 • ведення справ щодо господарських спорів між юридичними особами
 • ведення справ щодо стягнення дебіторської заборгованості
 • ведення справ про банкрутство (неспроможність)
 • ведення справ про визнання права власності на будинки, самовільні споруди
 • ведення справ про відмову в державній реєстрації права та угод з нерухомим майном
 • ведення справ про заперечення нормативно-правових актів
 • ведення справ про суперечки між засновниками про частки, майно, виплати та ін.
 • ведення справ про встановлення юридичних фактів
 • ведення справ про визнання угод недійсними
 • юридичний супровід угод з нерухомістю
 • усні та письмові консультації
 • ведення претензійної роботи як до судового способу врегулювання конфлікту між учасниками господарського процесу
 • підготовка претензій, позовних заяв, укладання договорів, скарг, угод - документів процесуального характеру
 • представництво у господарському суді, апеляційній та касаційній інстанціях
 • представлення інтересів організації у судах загальної юрисдикції
 • ведення господарських справ на стадії виконавчого провадження
Господарські справи

Захист підприємства