Відшкодування матеріальних та моральних збитків

Кожній людині у своєму житті доводиться зіткнутися з проблемою відшкодування завданих йому збитків. Збитки можуть виникнути внаслідок затоки квартири, пожежі, повені, ДТП, злочинних дій, внаслідок неякісного виконання робіт, дій чи бездіяльності державних, правоохоронних органів, заподіяння шкоди здоров'ю, у виконанні трудових, службових, посадових обов'язків тощо.

Розмір стягуваної шкоди може бути дуже різним і часто становитиме значні суми грошей. У той самий час позивач може вимагати стягнення з відповідача коштів, виходячи з різних норм права.

Окрім цього, відшкодування збитку може випливати із зобов'язань, що виникли внаслідок заподіяння шкоди. Таке відшкодування має місце, наприклад, при заподіянні шкоди майну позивача внаслідок затоки, пошкодження автотранспорту в частині, що не покрита страховкою, пошкодженням майна, спричиненого неякісною роботою або бездіяльністю комунальних служб тощо. У таких ситуаціях важливе значення має правильне визначення відповідача, тому що не рідкісні ситуації, коли звернення до неналежного відповідача служило підставою для суду відмовити у задоволенні позовних вимог.

Для того, щоб суд задовольнив Ваші вимоги щодо відшкодування збитків, моральної шкоди, Вам необходимо наличие этого вреда доказать средствами доказывания, которые предусматривает ГПК Украины. Кроме доказательств наличия вреда, следует еще предоставить доказательства в обоснование стоимости причиненных убытков, а также доказать причинно-следственную связь между действиями причинителя вреда и возникшим вредом.

Заподіяння шкоди тягне за собою стягнення з їхнього заподіювача:

 • збитків,
 • відшкодування моральної шкоди,
 • матеріальної шкоди,
 • втраченої вигоди,
 • неустойки;
 • та інших, передбачених законом виплат.

Без допомоги адвоката довести в суді провину завдавача шкоди, причинно-наслідковий зв'язок, розрахувати та обґрунтувати розмір заподіяної шкоди, шкоди та збитків дуже складно. Допомога адвоката допоможе уникнути фатальних помилок та отримати належне Вам відшкодування в повному обсязі.

У той же час допомога адвоката потрібна і відповідачу, якому пред'явлені вимоги про відшкодування шкоди, адже або розмір зашкоди, що заявляється до відшкодування, завищений відповідно до апетиту позивача, або відповідач є взагалі особою невинною у заподіянні шкоди.

Допомога адвоката у відшкодуванні збитків

(перелік не є вичерпним):

 • відшкодування збитків після ДТП;
 • відшкодування збитків внаслідок пошкодження будь-якого виду майна, у тому числі квартир, заміських будинків, дач внаслідок дії інших осіб;
 • відшкодування збитків при затоці квартири;
 • відшкодування збитків внаслідок пожежі;
 • відшкодування збитків за неякісного виконання робіт (надання послуг), у тому числі при ремонті квартири, автомобіля, іншого майна;
 • відшкодування збитків, заподіяних працівником при виконанні трудових обов'язків;
 • відшкодування шкоди, заподіяної незаконними діями (бездіяльністю) та рішеннями суду, прокурора, слідчого, дізнавача, органу дізнання, у тому числі у зв'язку з незаконним або необґрунтованим кримінальним переслідуванням, притягненням до кримінальної відповідальності, засудженням, незаконним обранням запобіжних заходів у кримінальній справі, арешт за адміністративною справою;
 • відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю;
 • відшкодування збитків, завданих внаслідок незаконних дій (бездіяльності) державних органів, органів місцевого самоврядування або посадових осіб цих органів;
 • відшкодування збитків у зв'язку з неналежним виконанням договірних зобов'язань.